Arhive pentru ‘Cartea înţelepciunii’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 6 noiembrie

Duminică, 6 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 32-a de peste an
Sf. Leonard, pustnic

„Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul” (Mt 25,13)

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.

Citire din cartea Înţelepciunii 6,13-17
13 Înţelepciunea este strălucitoare; cei care o iubesc o meditează cu plăcere, cei care o caută o găsesc. 14 Ea vine în întâmpinarea celor care o doresc, pentru a li se face cunoscută. 15 Cine se scoală dis-de-dimineaţă nu va obosi căutând-o, căci o va găsi şezând la poarta lui. 16 Cine nu se gândeşte decât la ea dovedeşte o înţelepciune perfectă şi cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji. 17 Ea însăşi merge în căutarea celor care sunt vrednici de dânsa, li se arată cu o faţă surâzătoare pe toate căile lor şi vine în întâmpinarea lor ori de câte ori se gândesc la ea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,
să văd puterea şi măreţia ta.
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele te laudă. R.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Mă gândesc la tine în timpul nopţii,
ore în şir continui să-ţi vorbesc;
8 Tu eşti ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au murit întru el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-17
Fraţilor, 13 nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au murit, ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au adormit în el. 15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor care au murit. 16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, însuşi Domnul se va coborî din cer. Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;
căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului