Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Sfântul Andrei’ Category

Pentru sărbătoarea sfântului Andrei

Posted by Paxlaur pe 30/11/2016

Martiriul sfantului AndreiÎn cadrul schimbului tradiţional de delegaţii pentru sărbătorile respective ale sfinţilor patroni – 29 iunie la Roma pentru celebrarea sfinţilor Petru şi Paul şi 30 noiembrie la Istanbul pentru celebrarea sfântul Andrei – cardinalul Kurt Koch conduce delegaţia Sfântului Scaun pentru sărbătoarea Patriarhiei ecumenice. Cardinalul, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, este însoţit de episcopul secretar Brian Farrell şi de subsecretarul monsenior Andrea Palmieri. La Istanbul s-a unit la delegaţie nunţiul apostolic din Turcia, arhiepiscopul Paul F. Russell. Delegaţia Sfântului Scaun a luat parte la solemna dumnezeiască Liturghie prezidată de Bartolomeu în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” la Fanar şi a avut o întâlnire cu patriarhul şi conversaţii cu comisia sinodală care se ocupă de relaţiile cu Biserica Catolică. Cardinalul Koch a încredinţat patriarhului ecumenic un mesaj autograf al papei Francisc – pe care l-a citit la încheierea dumnezeieştii Liturghii – însoţit de un dar. Iată o traducere a mesajului pontifical.

Sanctităţii Sale Bartolomeu
arhiepiscop de Constantinopol
patriarh ecumenic

Sanctitate, pentru mine este o mare bucurie să reînnoiesc tradiţia de a trimite o delegaţie la solemna celebrare a sărbătorii sfântului Andrei apostolul, patron al Patriarhiei Ecumenice, cu scopul de a transmite cele mai bune urări ale mele dumneavoastră, iubit frate în Cristos, precum şi membrilor Sfântului Sinod, clerului şi tuturor credincioşilor reuniţi pentru a-l comemora pe sfântul Andrei. Sunt bucuros să răspund în acest mod obiceiului de a trimite o delegaţie a Bisericii din Constantinopol pentru solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, sfinţi patroni ai Bisericii din Roma.

Schimbul de delegaţii dintre Roma şi Constantinopol cu ocazia respectivelor sărbători în cinstea fraţilor apostoli Petru şi Andrei este un semn vizibil al legăturilor profunde care deja ne unesc. Este şi o exprimare a dorinţei noastre de comuniune tot mai profundă, până în ziua în care, cu voia lui Dumnezeu, vom putea mărturisi iubirea noastră reciprocă împărtăşindu-ne la aceeaşi masă euharistică. În acest drum spre refacerea comuniunii euharistice dintre noi, suntem susţinuţi de mijlocirea nu numai a sfinţilor noştri patroni, ci şi a cetei de martiri din orice timp, care „în pofida dramei diviziunii […], au păstrat în ei înşişi o alipire de Cristos şi de Tatăl său atât de radicală şi absolută încât să poată ajunge până la vărsarea sângelui” (Papa Ioan Paul al II-lea, Ut unum sint, nr. 83).

Pentru catolici este izvor de încurajare autentică faptul că la Sfântul şi Marele Conciliu care s-a ţinut în iunie la Creta a fost confirmată angajarea puternică de a reface unitatea creştinilor. Mereu fidel faţă de tradiţie, dumneavoastră, Sanctitate, aţi rămas în mod constant conştient de dificultăţile existente pentru unitate şi niciodată n-aţi încetat să susţineţi iniţiative menite să promoveze întâlnirea şi dialogul. Însă istoria raporturilor dintre creştini a fost în mod trist marcată de conflicte care au lăsat o amprentă profundă în amintirea credincioşilor. Pentru acest motiv, unii rămân alipiţi de atitudini din trecut. Ştim că numai rugăciunea, faptele bune comune şi dialogul pot ne pot face capabili să depăşim diviziunea şi să ne apropiem mai mult unii de alţii.

Graţie procesului de dialog, în ultimele decenii catolicii şi ortodocşii au început să se recunoască reciproc ca fraţi şi surori şi să aprecieze darurile unii altora şi împreună au proclamat Evanghelia, au slujit omenirea şi cauza păcii, au promovat demnitatea fiinţei umane şi valoarea inestimabilă a familiei şi s-au îngrijit de cei mai nevoiaşi, precum şi de creaţie, casa noastră comună. Şi dialogul teologic întreprins de Comisia mixtă internaţională a dat o contribuţie importantă la înţelegerea reciprocă. Recentul document despre Sinodalitate şi Primat în primul mileniu. Spre o înţelegere comună în slujba unităţii Bisericii este rod al unui studiu lung şi intens din partea membrilor Comisiei mixte internaţionale, la care extind recunoştinţa mea sinceră. Deşi rămân multe chestiuni, reflecţia comună asupra raportului dintre sinodalitate şi primat în primul mileniu poate să ofere un fundament solid pentru a discerne moduri în care primatul va putea să fie exercitat în Biserică atunci când toţi creştinii din Orient şi din Occident vor fi în sfârşit reconciliaţi.

Îmi amintesc cu mare afect de recenta noastră întâlnire la Assisi cu alţi creştini şi reprezentanţi ai tradiţiilor religioase, reuniţi pentru a oferi un apel comun pentru pacea în toată lumea. Întâlnirea noastră a fost o oportunitate fericită pentru a aprofunda prietenia noastră, care îşi are exprimare într-o viziune comună cu privire la marile chestiuni care se referă la viaţa Bisericii şi a întregii societăţi.

Sanctitate, acestea sunt câteva dintre speranţele mele cele mai profunde pe care am voit să le exprim în spirit de fraternitate autentică. Asigurându-vă de amintirea mea zilnică în rugăciune, reînnoiesc cele mai bune urări ale mele de pace, sănătate şi binecuvântări îmbelşugate asupra dumneavoastră şi asupra tuturor celor care sunt încredinţaţi grijilor dumneavoastră. Cu sentimente de afect fratern şi apropiere spirituală, schimb cu dumneavoastră, Sanctitate, o îmbrăţişare de pace în Domnul.

Francisc

(Pentru sărbătoarea sfântului Andrei
Viziune împărtăşită
după L’Osservatore Romano, 1 decembrie 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

http://www.ercis.ro

Anunțuri

Posted in E bine de ştiut, ecumenism, Lecturi, Sfântul Andrei | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

„L-am găsit pe Mesia!”

Posted by Paxlaur pe 30/11/2014

mesiaAceastă primă duminică a adventului coincide cu o sărbătoare îndrăgită de poporul român: sărbătoarea sfântului Andrei. Evanghelistul Ioan ne relatează primele cuvinte pe care le-a rostit Andrei după întâlnirea cu Domnul: [Andrei] l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă „Cristos” – și l-a adus la Isus. Andrei este sfântul care ne conduce și pe noi, pe cărările Adventului, spre Mesia.

Iată spre cine ne îndreptăm noi: spre întâlnirea cu Mesia. Iată după cine tânjim împreună cu profetul, spunând: „O, dacă ai despica cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi înaintea ta”. Iată convingerea cu care trebuie să începem acest timp de veghe: „Tu, Doamne, vii în întâmpinare celui care se bucură şi face dreptatea umblând pe căile tale şi aducându-şi aminte de tine”. Nu suntem atât noi cei care mergem spre Mesia, ci este el, Mesia, Cristos care vine spre noi. Să conștientizăm de cine urmează să ne apropiem și să veghem asupra pașilor noștri pentru că Mesia vine la noi.

Termenul ebraic de Mesia, care înseamnă „uns” (în sensul în care erau unși și consacrați regii, preoții și uneori profeții în Vechiul Testament), este unul dintre acele titluri acceptate de Isus: „Femeia i-a zis: „Știu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăța toate”.  Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îți vorbesc!” (In 4,25-26). În Cristos s-au împlinit toate profețiile mesianice, însă el nu a dorit niciodată să fie înțeles ca un revoluționar, ca un eliberator al lui Israel de sub stăpânirea romană. Pentru aceasta atunci când mulțimile au dorit să-l „ungă” rege el s-a retras pe munte: „Așadar, cunoscând că au să vină și să-l ia cu forța ca să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, el singur” (In 6,15).

O, Marie, Regina apostolilor, ajută-ne să mergem cu evlavie în întimpinarea lui Mesia. Învață-ne și pe noi ca, asemenea sfântului Andrei, descoperindu-l pe Mesia să-i purtăm pe toți oameni spre el. Ajută-ne să străbatem acest drum al Adventului cu inima curată, lăsându-ne modelați ca „lutul în mâna olarului”. Bucură-ne, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, de prezența și însoțirea ta în acest drum al Adventului „ca să nu ducem lipsă de niciun har în timp ce aşteptăm revelarea Domnului nostru Isus Cristos”, Mesia sufletului nostru.

Reține

Mesia se așteaptă în rugăciune. Întreaga noastră viață din acest timp al Adventului trebuie să fie o rugăciune, un răspuns la îndemnul lui Isus: „Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!”

Duminică, 30 noiembrie 2014 

† DUMINICA 1 din Advent
Sf. Andrei, ap.
Is 63,16b-17;64,1.3b-8; Ps 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

LECTURA I
O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî!
Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17; 64,1.3b-8
16 Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, răscumpărătorul nostru; acesta este din veşnicie numele tău. 17Pentru ce, Doamne, ne laşi să rătăcim departe de căile tale, pentru ce laşi inimile noastre să se împietrească încât să nu mai simtă frica de tine? Întoarce-te, din dragoste pentru robii tăi, pentru seminţiile moştenirii tale. 64,1 O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi în faţa ta. 3 Ai coborât şi în faţa ta munţii s-au cutremurat. 4 Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, iar ochiul nu a văzut vreodată pe vreun alt dumnezeu afară de tine, care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în el. 5 Tu mergi în întâmpinarea celor care săvârşesc cu bucurie faptele dreptăţii şi îşi aduc aminte de tine, mergând pe căile tale. Iată, tu te-ai mâniat pentru că am păcătuit; vom suferi veşnic, sau putem fi mântuiţi? 6 Toţi eram ca necuraţii şi toate faptele noastre bune erau ca un veşmânt pătat. Toţi am căzut ca frunzele uscate şi fărădelegile noastre ne-au spulberat ca vântul. 7 Nimeni nu cheamă numele tău, nimeni nu se trezeşte ca să-şi caute sprijinul în tine. De aceea ţi-ai ascuns faţa de la noi şi ne-ai lăsat să pierim sub povara fărădelegilor noastre. 8 Dar, Doamne, tu eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar tu olarul; noi suntem cu toţii lucrarea mâinilor tale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R: 4)
R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.
2 Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte;
tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta.
3 Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R.

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;
priveşte din cer şi vezi.
16 Cercetează via aceasta.
Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine,
peste fiul omului pe care ţi l-ai ales.
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine,
tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm arătarea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,3-9
Fraţilor, 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 4Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 6 În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 13,33-37
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 33 „Luaţi aminte, vegheaţi şi vă rugaţi, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 34 Se va întâmpla ca şi cu un om care a plecat într-o călătorie; lăsându-şi casa, el a dat puterea în mâna slugilor şi a rânduit fiecăreia lucrul ei, iar portarului i-a poruncit să vegheze. 35 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei; poate veni fie seara, fie la miezul nopţii, fie la cântatul cocoşului, fie dimineaţa. 36 Nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind. 37 Iar ceea ce vă zic vouă, o spun tuturor: vegheaţi!”

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii, Sfântul Andrei | Etichetat: , , , , | 2 Comments »

Alături de sărbătoriţii zilei!

Posted by Paxlaur pe 30/11/2012

Un gând bun
şi multe rugăciuni
pentru toţi sărbătoriţii zilei.
Sfântul Andrei să vă ocrotească
şi să vă fie aproape în toate momentele vieţii.
Să-i simţiţi mijlocirea puternică şi să-i imitaţi credinţa.Fluturasul

Posted in Sfântul Andrei | Etichetat: | Leave a Comment »

Sfântul Andrei

Posted by Paxlaur pe 30/11/2011

Este o zi mare pentru mulţi dintre cei care poartă numele sfântului Andrei. Am început această zi cu sfânta Liturghie celebrată în memoria acestui apostol şi oferind un gând şi o rugăciune pentru toţi sărbătoriţii acestei zile: Andrei, Andreea, Andra etc. Braţele sfântului Andrei, întinse pe crucea martiriului, să vă cuprindă ocrotitor şi să vă apere de orice rău. Fie ca în această zi şi întotdeauna voi, cei care-i purtaţi numele, dar şi noi toţi ceilalţi, să-i simţim prezenţa, mângâierea şi forţa cu care-i atrage pe oameni la Cristos pentru a-i face fericiţi. Să răsune în inima noastră cuvintele bucuriei lui: „L-am găsit pe Mesia” (In 1,41).
Andrei a fost un om fericit şi împlinit: să ne ajute şi pe noi să fim!

Iată câteva omagii aduse acestui mare apostol. În primul rând un imn-rugăciune, folosit de Liturgia orelor la rugăciunea de dimineaţă:

În largul Mării Galileii ai fost cândva pescar de peşti;
Chemat fiind de Domnul însă, acum pescar de oameni eşti.
Aruncă-ţi peste noi năvodul, apostol bun şi sfânt Andrei,
Şi, strânşi din valurile lumii, la tine-n ceruri să ne iei.

De frate l-ai avut pe Petru, chemat şi dânsul de Isus;
La viaţa scurtă, pământească, aceeaşi mamă v-a adus.
Nedespărţiţi aţi fost în viaţă, la moarte aţi rămas tot fraţi,
Căci aţi murit de-aceleaşi chinuri, pe-aceeaşi cruce atârnaţi.

Şi cum în viaţa trecătoare aţi fost mereu tovarăşi buni,
Vă este fruntea-mpodobită de-aceleaşi veşnice cununi.
Ca fii ai crucii dureroase şi ai Bisericii părinţi,
Acum în ceruri vă revine un loc de cinste printre sfinţi.

Andrei, tu când aflat-ai unde îşi are Domnul adăpost,
Pe Petru l-ai condus la dânsul; arătător de drum i-ai fost.
Pe noi cei slabi, în rătăcire, rugămu-ne să nu ne laşi,
De Domnul vrem să fim alături; condu spre el ai noştri paşi.

Cristos în fruntea turmei sale, l-a pus pe bunul frate-al tău
S-o apere de viclenia şi de atacul Celui Rău.
Supunere şi ascultare revarsă-n inimi tuturor,
Ca toţi pe el să-l recunoască de unic şi obştesc păstor.

Ne dă şi nouă din iubirea de care sufletul ţi-e plin
Şi care te-a atras pe urma Învăţătorului divin,
Ca-n ceasu-n care părăsi-vom acest pământ pustiu, mizer,
Pe Domnul Sfânt cu bucurie să-l preamărim cu tine-n cer.
Amin.

Un alt omagiu adus celui sărbătorit astăzi vine din partea părintelui Bisericii, sfântul Ioan Gură de Aur:

L-am găsit pe Mesia
Andrei, după ce a rămas cu Isus şi a învăţat multe, nu a voit să ţină această comoară doar pentru sine, ci a alergat în grabă la fratele său ca să-i împărtăşească ceea ce primise. Consideră cu atenţie ceea ce i-a spus fra­telui său: L-am găsit pe Mesia, care, tradus, înseamnă Cristos (In 1,41). Vezi în ce mod face cunoscut ceea ce învăţase în scurt timp? Pe de o parte, el face cunos­cută autoritatea Învăţătorului care îi convinsese pe uce­nici şi, pe de altă parte, interesul şi entuziasmul pe care aceştia l-au avut încă de la început faţă de învăţătura lui. Cuvântul său provine dintr-un suflet care doreşte cu nerăbdare venirea lui Mesia, care aşteaptă venirea lui din cer, care este cuprins de bucurie când îl vede sosind şi care se grăbeşte să împărtăşească şi altora această veste bună. Faptul că l-a făcut îndată părtaş pe fratele său la ceea ce aflase ne arată cât de mult îl iubea, cât de mult era legat de cei dragi şi cât de sinceră era grija sa de a le întinde o mână în drumul lor spiritual.
    Notează, de asemenea, că şi Petru are încă de la început un suflet docil şi ascultător, căci aleargă fără întârziere. L-a adus la Isus (In 1,42), spune evanghelistul.
Însă nimeni să nu condamne uşurinţa cu care acesta a primit cuvântul fratelui său, fără să-l cerceteze pe îndelete. E posibil ca el să-i fi povestit fratelui mai pe larg şi mai detaliat. Însă evangheliştii relatează pe scurt multe fapte, fiind preocupaţi de concizia lor. Pe de altă parte, nu se spune că Petru a crezut îndată, ci că l-a adus la Isus; i l-a încredinţat ca să fie instruit de el în toate. De fapt, acolo mai era un discipol care lua şi el parte la această instruire.
    Dacă Ioan Botezătorul, atunci când a spus: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu şi El este cel care botează în Duh (In 1,29.33), l-a lăsat pe Cristos să ofere o învă­ţătură mai clară despre el, cu atât mai mult a trebuit să facă acest lucru Andrei, care nu se considera capabil să le explice pe toate. L-a condus pe fratele său la însuşi izvorul luminii cu atâta grabă şi bucurie, ca să nu aştepte câtuşi de puţin.

Din Omiliile asupra Evangheliei după Ioan
ale sfântului Ioan Crisostomul, episcop
(Omil. 19, 1: PG 59, 120-121)

Domnul să ne binecuvânteze pe toţi prin mijlocirea sfântului Andrei: Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunea noastră, pe care ţi-o înălţăm în sărbătoarea sfântului apostol Andrei pentru noi înşine şi pentru toţi cei care-i poartă numele; el, care a fost vestitor al evangheliei şi păstor al Bisericii tale, să ne fie puternic mijlocitor în ceruri pentru a primi de la bunătatea ta toate harurile de care avem nevoie şi pentru a putea trăi această zi de sărbătoare spre slava ta şi spre fericirea fraţilor noştri. Aşa te rugăm prin Cristos Domnul nostru. Amin

Despre sfântul Andrei puteţi citi şi aici: viaţa sfântului Andrei.

Posted in Sfântul Andrei | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Sfântul Andrei

Posted by Paxlaur pe 30/11/2010

Sântul Andrei este cunoscutul apostol şi martir, fratele lui Simon Petru. A fost pescar şi locuia în Cafarnaum. Înainte de a deveni apostol al lui Cristos a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul. În toate listele biblice ale Apostolilor numele său este între primele patru. Este cu deosebire pomenit pentru contribuţia la „hrănirea celor 5 000″ de oameni şi în episodul cu grecii care doreau să-l întâlnească pe Cristos (cf. Ioan 12: 20-22).

Nu se ştie sigur unde a predicat Evangheliile, unde a murit sau (chiar şi în timpul lui Ioan Gură de Aur), unde a fost îngropat. Cea mai veche tradiţie scrisă îl leagă de Grecia; atât Sciţia, cât şi Epirul îl reclamă ca Apostolul lor, în timp ce Patras, în Achaia, pretinde că este locul unde a fost crucificat şi unde le-a predicat oamenilor cu două zile, înainte de a muri. O plăsmuire medievală timpurie îi atribuie lui fondarea Bisericii din Constantinopol. Această afirmaţie e întărită de transferarea presupuselor sale moaşte de la Patras, cu intenţia de a contrabalansa pretenţia mult mai întemeiată a Romei că deţine moaştele lui Petru şi Paul.

A existat, de asemenea, un cult important al lui în Apus. Sărbătorile sale au devenit universale din secolul al VI-lea. I-au fost închinate biserici încă de la început în Italia, Franţa şi Anglia anglo-saxonă, unde la Hexham şi Rochester au fost primele biserici cu hramul lui, în 637.

Între legendele străvechi se numără aceea despre o călătorie în Etiopia, păstrată în poemul, în engleza veche, Andreas (atribuit cândva lui Cynewulf), şi, încă mai celebră, aceea a transferării moaştelor sale de la Patras în Scoţia, de către Rule, în secolul al VIII-lea. Ar fi făcut un popas într-un loc din Fifeshire, numit acum St. Andrews, unde a con­struit o biserică devenită centru de evanghelizare şi, în cele din urmă, de pelerinaj. Această istorie, care se păstrează în câteva forme ireconciliabile, dintre care unele susţin intervenţii angelice, este motivul alegerii Sfântului Andrei (Andrew) ca ocrotitor al Scoţiei.

După căderea Constantinopolului, în 1204, cruciaţii i-au luat rămăşiţele la Amalfi. Despotul Toma Paleologul i-a dăruit capul lui Andrei papei, în 1461. Acesta a fost una dintre comorile cele mai apreciate şi invidiate ale bazilicii Sfântului Petru, până când a fost înapoiat Constantinopolului de papa Paul al VI-lea.

În artă, Andrei e prezentat, în cele mai vechi opere, cu o cruce latină obişnuită. Crucea în X, numită de obicei „Crucea Sfântului Andrei”, şi care reprezintă Scoţia pe drapelul britanic, a fost asociată cu el începând din secolul al X-lea, la Autun, şi a devenit comună în secolul al XIV-lea. Alt simbol al său este plasa pescărească. Faptele sale, plăsmuite, au stat la baza unui ciclu de picturi.

Andrei este, de asemenea, ocrotitorul Rusiei.

El este sărbătorit în lumea întreagă, astăzi, 30 noiembrie. La 9 mai se sărbătoreşte doar în Scoţia, ca amintire a datei primirii unor relicve ale sfântului Andrei.

Conform unor tradiţii sfântul Andrei a semănat sămânţa credinţei creştine şi în Dacia Pontică. După învierea lui Isus şi coborârea Spiritului Sfânt (la Rusalii), Apostolii au mai rămas câţiva ani la Ierusalim, începând formarea Bisericii. La Sinodul Apostolic care a avut loc in jurul anilor 49-50 d.C. la Ierusalim, Apostolii s-au întâlnit şi au tras la sorţi pentru a decide unde va merge fiecare. Legenda spune că Apostolului Andrei i-a revenit Scytia (Dobrogea)

Numele Andrei derivă din grecescul Andras, care înseamnă „viteaz”, „bărbătesc”. Acesta este un nume grecesc, deşi Sfântul Apostol Andrei era iudeu.

Este patronul celor care poartă numele: Andrei, Andreea şi Andra cărora le spun şi eu o urare din inimă: har şi binecuvântare prin mijlocirea patronului lor spiritual.

Mai multe despre sfântul Andrei se pot citi în: P.M. Peterson, Andrew, Brother of Simon Peter. His History and his Legends (Supplements to Novum Testamentum, I. 1958); M. Bonnet „Acta Andreae Apostoli”, Anal. Boll.,Xl\l (1894), 309-378; J. Flamion, Les Ades apocryphes de Vapotre Andre (1911); M. R. James, The Apocryphal New Testament (1924); E.Mâle, Lei saints compagnons du Christ (1957);  F. Dvornik, The Idea of Apostolicity and the Legend of the Apostle Andrew (1958); pentru legătura cu Scoţia, vezi K.S.S., pp. 436-440; W. Skene, Celtic Scotland,1(1876), 296-299.

Sursa: Oxford – Dicţionar al sfinţilor, Editura Univers Enciclopedic

şi http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfântul_Andrei

Posted in E bine de ştiut, Sfântul Andrei, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: