Arhive pentru ‘Sfântul Andrei’

L-am găsit pe Mesia!!! La mulți ani, de sfântul Andrei!

Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi pentru ca noi să-l întâlnim și să-l primim pe Dumnezeu care ne caută. 

Cristos trece și astăzi prin viața noastră și ne cheamă. Mai mult, Dumnezeu nu doar că trece prin viața noastră. Dumnezeu rămâne în viața noastră, locuiește în mijlocul nostru ca să poată fi întâlnit de toți. 

Fericiți suntem dacă – ascultând cuvântul, primind sfânta Împărtășanie, slujindu-i pe cei săraci și suferinzi – putem spune cu sfântul Andrei: „L-am găsit pe Mesia” (In 1,41).

La mulți ani, de sfântul Andrei!


Ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,18-22
În acel timp, umblând de-a lungul Mării Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând plasa în mare, căci erau pescari, 19 şi le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!” 20 Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. 21 Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele şi i-a chemat. 22 Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.


Primii discipoli

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42

35În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. 36Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”. 37Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. 38Isus, întorcându-se şi văzându-i că îl urmează, le‑a zis: „Ce căutaţi?”. Ei i-au spus: „Rabbí – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule!» – unde locuieşti?”. 39El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!”. Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.

40Unul dintre cei doi care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus] era Andrei, fratele lui Símon Petru. 41Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Símon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia! – care, tradus, înseamnă «Cristos»” – 42şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i‑a zis: „Tu eşti Símon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chéfa» – care înseamnă «Petru»”.

Pentru sărbătoarea sfântului Andrei

Martiriul sfantului AndreiÎn cadrul schimbului tradiţional de delegaţii pentru sărbătorile respective ale sfinţilor patroni – 29 iunie la Roma pentru celebrarea sfinţilor Petru şi Paul şi 30 noiembrie la Istanbul pentru celebrarea sfântul Andrei – cardinalul Kurt Koch conduce delegaţia Sfântului Scaun pentru sărbătoarea Patriarhiei ecumenice. Cardinalul, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, este însoţit de episcopul secretar Brian Farrell şi de subsecretarul monsenior Andrea Palmieri. La Istanbul s-a unit la delegaţie nunţiul apostolic din Turcia, arhiepiscopul Paul F. Russell. Delegaţia Sfântului Scaun a luat parte la solemna dumnezeiască Liturghie prezidată de Bartolomeu în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” la Fanar şi a avut o întâlnire cu patriarhul şi conversaţii cu comisia sinodală care se ocupă de relaţiile cu Biserica Catolică. Cardinalul Koch a încredinţat patriarhului ecumenic un mesaj autograf al papei Francisc – pe care l-a citit la încheierea dumnezeieştii Liturghii – însoţit de un dar. Iată o traducere a mesajului pontifical.

Sanctităţii Sale Bartolomeu
arhiepiscop de Constantinopol
patriarh ecumenic

Sanctitate, pentru mine este o mare bucurie să reînnoiesc tradiţia de a trimite o delegaţie la solemna celebrare a sărbătorii sfântului Andrei apostolul, patron al Patriarhiei Ecumenice, cu scopul de a transmite cele mai bune urări ale mele dumneavoastră, iubit frate în Cristos, precum şi membrilor Sfântului Sinod, clerului şi tuturor credincioşilor reuniţi pentru a-l comemora pe sfântul Andrei. Sunt bucuros să răspund în acest mod obiceiului de a trimite o delegaţie a Bisericii din Constantinopol pentru solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, sfinţi patroni ai Bisericii din Roma.

Schimbul de delegaţii dintre Roma şi Constantinopol cu ocazia respectivelor sărbători în cinstea fraţilor apostoli Petru şi Andrei este un semn vizibil al legăturilor profunde care deja ne unesc. Este şi o exprimare a dorinţei noastre de comuniune tot mai profundă, până în ziua în care, cu voia lui Dumnezeu, vom putea mărturisi iubirea noastră reciprocă împărtăşindu-ne la aceeaşi masă euharistică. În acest drum spre refacerea comuniunii euharistice dintre noi, suntem susţinuţi de mijlocirea nu numai a sfinţilor noştri patroni, ci şi a cetei de martiri din orice timp, care „în pofida dramei diviziunii […], au păstrat în ei înşişi o alipire de Cristos şi de Tatăl său atât de radicală şi absolută încât să poată ajunge până la vărsarea sângelui” (Papa Ioan Paul al II-lea, Ut unum sint, nr. 83).

Pentru catolici este izvor de încurajare autentică faptul că la Sfântul şi Marele Conciliu care s-a ţinut în iunie la Creta a fost confirmată angajarea puternică de a reface unitatea creştinilor. Mereu fidel faţă de tradiţie, dumneavoastră, Sanctitate, aţi rămas în mod constant conştient de dificultăţile existente pentru unitate şi niciodată n-aţi încetat să susţineţi iniţiative menite să promoveze întâlnirea şi dialogul. Însă istoria raporturilor dintre creştini a fost în mod trist marcată de conflicte care au lăsat o amprentă profundă în amintirea credincioşilor. Pentru acest motiv, unii rămân alipiţi de atitudini din trecut. Ştim că numai rugăciunea, faptele bune comune şi dialogul pot ne pot face capabili să depăşim diviziunea şi să ne apropiem mai mult unii de alţii.

Graţie procesului de dialog, în ultimele decenii catolicii şi ortodocşii au început să se recunoască reciproc ca fraţi şi surori şi să aprecieze darurile unii altora şi împreună au proclamat Evanghelia, au slujit omenirea şi cauza păcii, au promovat demnitatea fiinţei umane şi valoarea inestimabilă a familiei şi s-au îngrijit de cei mai nevoiaşi, precum şi de creaţie, casa noastră comună. Şi dialogul teologic întreprins de Comisia mixtă internaţională a dat o contribuţie importantă la înţelegerea reciprocă. Recentul document despre Sinodalitate şi Primat în primul mileniu. Spre o înţelegere comună în slujba unităţii Bisericii este rod al unui studiu lung şi intens din partea membrilor Comisiei mixte internaţionale, la care extind recunoştinţa mea sinceră. Deşi rămân multe chestiuni, reflecţia comună asupra raportului dintre sinodalitate şi primat în primul mileniu poate să ofere un fundament solid pentru a discerne moduri în care primatul va putea să fie exercitat în Biserică atunci când toţi creştinii din Orient şi din Occident vor fi în sfârşit reconciliaţi.

Îmi amintesc cu mare afect de recenta noastră întâlnire la Assisi cu alţi creştini şi reprezentanţi ai tradiţiilor religioase, reuniţi pentru a oferi un apel comun pentru pacea în toată lumea. Întâlnirea noastră a fost o oportunitate fericită pentru a aprofunda prietenia noastră, care îşi are exprimare într-o viziune comună cu privire la marile chestiuni care se referă la viaţa Bisericii şi a întregii societăţi.

Sanctitate, acestea sunt câteva dintre speranţele mele cele mai profunde pe care am voit să le exprim în spirit de fraternitate autentică. Asigurându-vă de amintirea mea zilnică în rugăciune, reînnoiesc cele mai bune urări ale mele de pace, sănătate şi binecuvântări îmbelşugate asupra dumneavoastră şi asupra tuturor celor care sunt încredinţaţi grijilor dumneavoastră. Cu sentimente de afect fratern şi apropiere spirituală, schimb cu dumneavoastră, Sanctitate, o îmbrăţişare de pace în Domnul.

Francisc

(Pentru sărbătoarea sfântului Andrei
Viziune împărtăşită
după L’Osservatore Romano, 1 decembrie 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

http://www.ercis.ro

„L-am găsit pe Mesia!”

mesiaAceastă primă duminică a adventului coincide cu o sărbătoare îndrăgită de poporul român: sărbătoarea sfântului Andrei. Evanghelistul Ioan ne relatează primele cuvinte pe care le-a rostit Andrei după întâlnirea cu Domnul: [Andrei] l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă „Cristos” – și l-a adus la Isus. Andrei este sfântul care ne conduce și pe noi, pe cărările Adventului, spre Mesia.

Iată spre cine ne îndreptăm noi: spre întâlnirea cu Mesia. Iată după cine tânjim împreună cu profetul, spunând: „O, dacă ai despica cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi înaintea ta”. Iată convingerea cu care trebuie să începem acest timp de veghe: „Tu, Doamne, vii în întâmpinare celui care se bucură şi face dreptatea umblând pe căile tale şi aducându-şi aminte de tine”. Nu suntem atât noi cei care mergem spre Mesia, ci este el, Mesia, Cristos care vine spre noi. Să conștientizăm de cine urmează să ne apropiem și să veghem asupra pașilor noștri pentru că Mesia vine la noi.

Termenul ebraic de Mesia, care înseamnă „uns” (în sensul în care erau unși și consacrați regii, preoții și uneori profeții în Vechiul Testament), este unul dintre acele titluri acceptate de Isus: „Femeia i-a zis: „Știu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăța toate”.  Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îți vorbesc!” (In 4,25-26). În Cristos s-au împlinit toate profețiile mesianice, însă el nu a dorit niciodată să fie înțeles ca un revoluționar, ca un eliberator al lui Israel de sub stăpânirea romană. Pentru aceasta atunci când mulțimile au dorit să-l „ungă” rege el s-a retras pe munte: „Așadar, cunoscând că au să vină și să-l ia cu forța ca să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, el singur” (In 6,15).

O, Marie, Regina apostolilor, ajută-ne să mergem cu evlavie în întimpinarea lui Mesia. Învață-ne și pe noi ca, asemenea sfântului Andrei, descoperindu-l pe Mesia să-i purtăm pe toți oameni spre el. Ajută-ne să străbatem acest drum al Adventului cu inima curată, lăsându-ne modelați ca „lutul în mâna olarului”. Bucură-ne, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, de prezența și însoțirea ta în acest drum al Adventului „ca să nu ducem lipsă de niciun har în timp ce aşteptăm revelarea Domnului nostru Isus Cristos”, Mesia sufletului nostru.

Reține

Mesia se așteaptă în rugăciune. Întreaga noastră viață din acest timp al Adventului trebuie să fie o rugăciune, un răspuns la îndemnul lui Isus: „Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!”

Duminică, 30 noiembrie 2014 

† DUMINICA 1 din Advent
Sf. Andrei, ap.
Is 63,16b-17;64,1.3b-8; Ps 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

LECTURA I
O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî!
Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17; 64,1.3b-8
16 Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, răscumpărătorul nostru; acesta este din veşnicie numele tău. 17Pentru ce, Doamne, ne laşi să rătăcim departe de căile tale, pentru ce laşi inimile noastre să se împietrească încât să nu mai simtă frica de tine? Întoarce-te, din dragoste pentru robii tăi, pentru seminţiile moştenirii tale. 64,1 O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi în faţa ta. 3 Ai coborât şi în faţa ta munţii s-au cutremurat. 4 Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, iar ochiul nu a văzut vreodată pe vreun alt dumnezeu afară de tine, care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în el. 5 Tu mergi în întâmpinarea celor care săvârşesc cu bucurie faptele dreptăţii şi îşi aduc aminte de tine, mergând pe căile tale. Iată, tu te-ai mâniat pentru că am păcătuit; vom suferi veşnic, sau putem fi mântuiţi? 6 Toţi eram ca necuraţii şi toate faptele noastre bune erau ca un veşmânt pătat. Toţi am căzut ca frunzele uscate şi fărădelegile noastre ne-au spulberat ca vântul. 7 Nimeni nu cheamă numele tău, nimeni nu se trezeşte ca să-şi caute sprijinul în tine. De aceea ţi-ai ascuns faţa de la noi şi ne-ai lăsat să pierim sub povara fărădelegilor noastre. 8 Dar, Doamne, tu eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar tu olarul; noi suntem cu toţii lucrarea mâinilor tale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R: 4)
R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.
2 Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte;
tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta.
3 Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R.

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;
priveşte din cer şi vezi.
16 Cercetează via aceasta.
Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine,
peste fiul omului pe care ţi l-ai ales.
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine,
tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm arătarea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,3-9
Fraţilor, 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 4Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 6 În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 13,33-37
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 33 „Luaţi aminte, vegheaţi şi vă rugaţi, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 34 Se va întâmpla ca şi cu un om care a plecat într-o călătorie; lăsându-şi casa, el a dat puterea în mâna slugilor şi a rânduit fiecăreia lucrul ei, iar portarului i-a poruncit să vegheze. 35 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei; poate veni fie seara, fie la miezul nopţii, fie la cântatul cocoşului, fie dimineaţa. 36 Nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind. 37 Iar ceea ce vă zic vouă, o spun tuturor: vegheaţi!”

Cuvântul Domnului