Purificare…

25 ianuarie 2014 convertireaCuvântul lui Dumnezeu și rugăciunile propuse pentru sfânta Liturghie din această zi ne invită la o purificare a inimii. Încă de la începutul sfintei Liturghii suntem chemați să medităm și să ne însușim cuvintele psalmistului: „Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, şi să privesc cu nesaţ chipul tău” (Cf. Ps 16,15).

Inima curată este darul lui Dumnezeu. Pentru aceasta rugăciunea zilei ne invită să-l chemăm pe Domnul care să dăruiască tuturor acelora care poartă numele de creştin „tăria de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde”. Noi ce ar trebui să înlăturăm din viața noastră pentru a avea inima curată? Ce anume nu corespunde numelui de creștin din ceea ce ne-am planificat pentru astăzi, pentru această săptămână?

Să luăm aminte la acest cuvânt sfânt și înfricoșător al Domnului: „În ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine” (Mt 11,24). Dacă nu ne purificăm inima, dacă nu facem „pocăință în sac și cenușă”, dacă nu îndepărtăm din viața noastră ceea ce nu corespunde demnității și numelui de creștin, dacă nu căutăm cu ardoare chipul Domnului, ne vom prăbuși până în locurile întunecate ale suferinței și ale morții, până în iad (cf. Mt 11,23).

Convertirea nu este pentru noi o opțiune, ci o obligație izvorâtă din demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o la botez. Noi nu putem spune: nu am știut că trebuie să am inima curată. Aceasta pentru că noi am văzut ce a făcut Domnul pentru noi: am fost salvați, asemenea lui Moise, din apele întunecate ale păcatului și ale morții, am fost „scoși din apă” și renăscuți la o viață nouă prin Duhul Sfânt.

Luminați, așadar, de acest Spirit Sfânt, să nu ne împietrim inimile, ci să ascultăm glasul Domnului, chemarea sa la convertire (cf. Ps 94,8). Simțindu-ne ca o familie, ca o adevărată comunitate, să stăm uniți în rugăciune și să-l implorăm pe Domnul să privească la viața noastră și la darurile pe care i le oferim împreună cu întreaga Biserică și să ne dăruiască harul de a ne purifica inima și „de a creşte necontenit în sfinţenie”.

Iar cei care în această zi se simt săraci și nevrednici, să urmeze îndemnul psalmistului: „Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare” (cf. Ps 68,33). Cei care se simt „afundați într-o mlaștină adâncă” și vor să fie salvați să privească spre Domnul. El este salvarea noastră acum și în ceasul judecății, în viața aceasta și în viața veșnică.


Forța de a crește necontenit în sfințenie
și de a ne purifica inima
ne vine din meditarea cuvântului lui Dumnezeu
și din sacramente,
în special din sacramentul sfintei spovezi
și din sfânta Euharistie:
„pâinea cerească” este hrana care face să crească în noi harul răscumpărării.


18 iulie 2017 

Marţi din săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.
Ex 2,1-15a; Ps 68; Mt 11,20-24

LECTURA I
I-a pus numele de Moise, spunând: „L-am scos din apă”.
Citire din cartea Exodului 2,1-15a
În zilele acelea, un om din casa lui Levi a mers şi şi-a luat ca soţie o fiică a lui Levi. 2 Femeia a zămislit şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni. 3 Când n-a mai putut să-l ascundă, a luat un coşuleţ de papură pe care l-a uns cu catran şi cu smoală; a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii pe malul Fluviului. 4 Sora lui stătea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce s-ar fi făcut cu el. 5 Fiica lui Faraon a coborât la Fluviu să se scalde, iar slujitoarele ei se plimbau pe marginea Fluviului. Ea a văzut coşuleţul între trestii şi a trimis-o pe servitoarea ei şi ea l-a luat. 6 L-a deschis şi a văzut copilul şi, iată, era un băieţel care plângea. I s-a făcut milă de el şi a zis: „Acesta este un copil de-ai evreilor!” 7 Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreice ca să-ţi alăpteze copilul?” 8 Fiica lui Faraon i-a zis: „Du-te!” Tânăra s-a dus şi a chemat-o pe mama copilului. 9 Fiica lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-l pentru mine şi eu îţi voi da plata cuvenită”. Femeia a luat copilul şi l-a alăptat. 10Copilul a crescut şi ea l-a adus la fiica lui Faraon. El a fost pentru ea ca un fiu. I-a pus numele Moise căci zicea: „L-am scos din apă”. 11 În zilele acelea, Moise crescut mare, a ieşit pe la fraţii lui şi a văzut muncile lor forţate. A văzut un egiptean care îl bătea pe un evreu, pe unul dintre fraţii lui. 12 S-a întors încoace şi încolo şi a văzut că nu era nimeni. L-a lovit pe egiptean şi l-a ascuns în nisip. 13 A ieşit a doua zi şi, iată, doi evrei se certau. El i-a zis celui nelegiuit: „De ce îl loveşti pe semenul tău?” 14 El i-a zis: „Cine te-a pus pe tine căpetenie şi judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptean?” Moise s-a temut şi a zis: „Cu siguranţă faptul este cunoscut”. 15a Faraon a auzit de acest lucru şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon şi a locuit în ţara Madian.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),3.14.30-31.33-34 (R.: cf. 33)
R.: Cei săraci să-l caute pe Domnul şi inima lor se va bucura!

3 M-am afundat într-o mlaştină adâncă
şi n-am nimic de care să mă prind,
am căzut în adâncurile apei
şi curentul mă trage cu sine. R.

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
în timpul bunăvoinţei tale;
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale! R.

30 Eu sunt sărman şi chinuit;
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat!
31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări aducându-i mulţumire. R.

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu
şi inimile voastre se vor bucura de viaţă!
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
În ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24
În acel timp, Isus a început să mustre cetăţile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit: 21 „Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci, dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile făcute în voi, de mult ar fi făcut pocăinţă în sac şi cenuşă. 22 De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 23 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi! Căci, dacă minunile care au fost făcute în tine ar fi fost săvârşite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 De aceea vă spun: în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine”.

Cuvântul Domnului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: