Dubiul. De fapt, dubiile…


E doar o chestiune de timp. Mai devreme sau mai târziu, dubiul se strecoară în viața noastră. De fapt, dubiile! Și binecuvântat să fie Domnul pentru trezirea prin zdruncinătura dubiului. Laudă și mulțumire Domnului pentru momentul de îndoială în care facem să răsune din profunzimea iubirii de adevăr: Tu ești sau să așteptăm pe altul? (Lc 7,20).

Vai de omul fără dubii! Vai de omul fără întrebări! Vai nouă dacă avem doar certitudini. Și mai vai (și amar) dacă avem toate certitudinile, dacă „știm” totul!

Dubiul este izvorul care alimentează întrebările, este sămânța care face să rodească cunoașterea, este întunericul în care se vede strălucind Lumina lumii și Steaua dimineții. 

În noaptea întunecată a dubiilor nu suntem mângâiați de cuvinte, ci de fapte: „orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună” (Lc 7,22). Faptele nu mint. Faptele dau mărturie despre acel Dumnezeu care nu înșală și nici nu poate fi înșelat (DS 3008). 

Tocmai aceste lucrări minunate ale Domnului (în fața noastră, ba chiar în viața noastră) devin explozie de lumină și, risipindu-se întunericul, strigăm ca Apostolul iubit: „E Domnul!” (In 21,7). Biruitori asupra îndoielii exclamăm ca Toma (ne)credinciosul: „Domnul meu și Dumnezeul meu”.

Ce mângâiere: el este Domnul și nu există alt Dumnezeu în afară de el. El este Dumnezeul drept şi mântuitor și nu există altul în afară de el (cfr. Is 45,21). 


16 decembrie 2020 

Miercuri din săptămâna a 3-a din Advent
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
Is 45,6b-8.18.21b-25; Ps 84; Lc 7,19-23

LECTURA I
Picuraţi, cerurilor, roua de sus şi norii să plouă dreptatea!
Citire din cartea profetului Isaia 45,6b-8.18.21b-25
Aşa vorbeşte Domnul: „Să se ştie de la răsăritul soarelui până la apus că nu este nimic în afară de mine: eu sunt Domnul şi nu este altul. 7 Eu întocmesc lumina şi creez întunericul, fac pacea şi provoc răul, eu, Domnul, fac toate acestea. 8 Picuraţi, cerurilor, de sus şi norii să plouă dreptatea; să se deschidă pământul, ca să rodească mântuirea şi să facă să răsară totodată dreptatea! Eu sunt Domnul care le creez”. 18 Căci aşa vorbeşte Domnul, cel care a creat cerurile. El este Dumnezeul care a plăsmuit pământul, l-a făcut şi l-a stabilit. L-a creat nu ca să fie gol, ci l-a plăsmuit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul şi nu este altul. 21b Nu este alt Dumnezeu în afară de mine, un Dumnezeu drept şi mântuitor nu există în afară de mine. 22 Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuite toate marginile pământului! Căci eu sunt Dumnezeu şi nu este altul. 23 M-am jurat pe mine însumi, din gura mea a ieşit un cuvânt drept şi nu se va întoarce. Orice genunchi se va pleca înaintea mea şi orice limbă va jura pe mine. 24 „Numai în Domnul – se va zice despre mine – sunt dreptatea şi puterea; la el vor veni şi se vor ruşina toţi cei care se aprind împotriva lui. 25 În Domnul va fi îndreptăţită şi glorificată toată descendenţa lui Israel”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 45,8ab)
R.: Coborâţi, cerurilor, de sus roua şi norii să plouă dreptatea!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 40,9-10
(Aleluia) Ridică-ţi glasul şi strigă, tu, care aduci vestea cea bună! Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere! (Aleluia)

EVANGHELIA
Spuneţi-i lui Ioan ceea ce aţi văzut şi aţi auzit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,19-23
În acel timp, Ioan i-a trimis la Domnul pe doi dintre discipolii săi, spunând: „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?” 20 Când au ajuns la el, bărbaţii aceia i-au spus: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, spunând: «Tu eşti acela care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?»” 21 În ceasul acela, Isus îi vindecase pe mulţi de boli, de suferinţe şi de duhuri rele, iar multor orbi le dăruise vederea. 22 Atunci, răspunzând, Isus le-a zis: „Mergând, spuneţi-i lui Ioan ceea ce aţi văzut şi aţi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună 23 şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine”.

Cuvântul Domnului

Categorii:Advent, Predici si meditatiiEtichete:, , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: