Precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea anului pastoral dedicat familiei şi căsătoriei creştine

Pentru o mai bună şi eficientă desfăşurare a noului program pastoral împărtăşim tuturor preoţilor, lucrătorilor pastorali, precum şi tuturor structurilor diecezane şi întregului popor creştin următoarele:

1. Tema anului pastoral şi durata desfăşurării
Anul pastoral dedicat familiei şi Căsătoriei creştine are ca moto: „Familie, devino ceea ce eşti!” şi se va desfăşura pe parcursul a trei ani, începând cu prima duminică din Advent 2010 (28 noiembrie) şi se va termina cu solemnitatea Cristos, Regele Universului 2013.
Fiecare parohie va organiza deschiderea solemnă a acestui an pastoral în cadrul sfintei Liturghii din prima duminică a Adventului. Cu această ocazie, va fi aşezată într-un loc vizibil, în prezbiter sau mai aproape de altar, icoana Sfintei Familii: Isus, Maria şi Iosif, pe care fiecare paroh o va primi de la centrul decanal pentru biserica parohială şi pentru bisericile filiale ori capelele publice.

2. Obiectivul
Pornind de la constatarea crizei prin care trec familiile din Biserica noastră locală, obiectivul pe care ne propunem să-l atingem în aceşti trei ani este o apropiere reciprocă între Biserică şi familiile noastre creştine, cu scopul unei reînnoiri a imaginii, a trăirii şi a pastoraţiei familiei creştine în Biserică şi în societate.

3. Destinatarii acţiunilor pastorale
Destinatarii acţiunilor pastorale ce se vor desfăşura în aceşti trei ani sunt, în primul rând, familiile creştine (incluzând toţi membrii ei: părinţi, copii; tineri, adulţi, bătrâni; căsătoriţi, divorţaţi, văduvi etc.), dar şi clerul diecezan, călugării, călugăriţele, membrii asociaţiilor civile, educatorii şi profesorii din învăţământ şi educaţie, operatorii mass-media.

4. Responsabilii acţiunilor pastorale
Pentru atingerea obiectivului propus este necesar ca întreaga Biserică locală să se simtă angajată în iniţiativele pastorale care au ca scop promovarea binelui familiei. Înainte de toate însă, familia creştină însăşi, ca biserică domestică, trebuie să se simtă responsabilă de calitatea vieţii familiale.
Un rol deosebit le revine apoi lucrătorilor pastorali şi sanitari, responsabililor asociaţiilor civile, profesorilor şi educatorilor creştini, operatorilor mass-media.
Pentru o mai bună organizare a programelor la nivel diecezan, prin decretul nostru nr. 2140/25 octombrie 2010, a fost stabilită o Comisie Coordonatoare a Planului Pastoral Dedicat Familiei şi Căsătoriei Creştine. Această comisie are misiunea să coordoneze iniţiativele şi activităţile pastorale, să pregătească materialele necesare pentru omilii şi cateheze, precum şi să precizeze calendarul manifestărilor diecezane specifice acestui an pastoral.

5. Modalităţile de acţiune
Apropierea reciprocă dintre Biserică şi familie, pentru a ajunge la o imagine reînnoită a familiei creştine după modelul Preasfintei Treimi şi a Sfintei Familii din Nazaret, trebuie urmărită pe toate căile de comunicare şi activitate pastorală pe care le are la dispoziţie Biserica noastră locală.
În principal, se va da atenţie: misiunilor populare, care trebuie organizate în fiecare comunitate, după un program stabilit de comun acord între episcopie şi parohie; catehezelor despre familie, care se vor ţine în timpurile forte ale anului liturgic (Advent şi Postul Mare), dar şi în fiecare lună, potrivit programului şi tematicii elaborate de Comisie; omiliilor duminicale, în cadrul cărora se va vorbi despre familie; celebrărilor liturgice speciale pentru familii, mai ales cu ocazia aniversării căsătoriei; rugăciunilor în şi pentru familie; întâlnirilor formative; cursurilor de pregătire la căsătorie; publicaţii de cărţi, reviste, pliante, postere; publicizării temelor despre familie în mass-media (radio, tv, internet, presa locală şi naţională); organizării Zilei Familiei, a Zilei Vieţii etc.
Prin toate aceste acţiuni se va avea în vedere şi constituirea unei mişcări diecezane „profamilia”, cu baza în fiecare parohie şi comunitate catolică, precum şi organizarea unui congres diecezan şi a unui larg congres naţional dedicat familiei în colaborare cu celelalte eparhii şi episcopii din ţară.

6. Perspectiva din care se va acţiona
Suntem convinşi că adevărul despre familie şi binele familiei pe care îl urmărim nu-şi au alt izvor decât planul de mântuire al lui Dumnezeu revelat nouă în Isus Cristos. De aceea, perspectiva din care va fi privită familia nu poate fi alta decât Cuvântul revelator al lui Dumnezeu, interpretat autentic de magisteriul Bisericii. Şi este important de subliniat că acest cuvânt se adresează familiei creştine de astăzi, în contextul social, economic, politic şi religios în care trăieşte.

7. Etapele desfăşurării anului pastoral
Pentru atingerea obiectivului propus, inspirându-ne din pedagogia divină, fiecare dintre aceşti trei ani va avea o direcţie specifică, care va fi tratată în cateheze, omilii, conferinţe şi va fi urmărită în acţiunile pastorale.
Astfel, în primul an, planul pastoral va avea ca scop Apropierea Bisericii de familie. Aceasta se va realiza în special prin prezentarea învăţăturii Bisericii despre familia şi Căsătoria creştină, prin liturgie, prin acţiuni caritativ-sociale în favoarea familiilor, prin activităţi educativ-formative etc.
În al doilea an, acţiunile pastorale vor urmări Apropierea familiei de Biserică. Aceasta se va realiza, în special, prin ascultarea şi trăirea cuvântului lui Dumnezeu, aderarea la învăţătura Bisericii, participarea la liturgie, trăirea valorilor sacramentului Căsătoriei, rugăciunea în familie, promovarea vocaţiilor, apărarea vieţii, trăirea valorilor creştine în societate, sprijinirea financiară a activităţilor Bisericii etc.
Apropierea reciprocă dintre Biserică şi familie va aduce cu sine o imagine reînnoită a familiei şi a Căsătoriei creştine. De aceea, tema celui de-al treilea an va fi: Biserica şi familia, oglinda Sfintei Treimi. Aceasta se va realiza prin trăirea iubirii ca dar divin şi angajament uman, a iertării, a slujirii, a dăruirii reciproce, a încrederii, a unităţii şi indisolubilităţii familiei, a paternităţii şi maternităţii responsabile, a grijii faţă de fiecare membru al familiei, a vieţii de rugăciune, a voluntariatului, a odihnei şi recreării.

8. Locul unde se va desfăşura planul pastoral
Locurile unde se vor desfăşura activităţile pastorale dedicate familiei şi Căsătoriei creştine vor fi, în primul rând, spaţiile bisericii, sălile de cateheză, oratoriile, dar şi casele familiilor, sălile de clasă ale şcolilor, mass-media etc.

9. Materialele bibliografice ce pot fi folosite
Pentru cateheză, omilii, conferinţe etc. se va face referinţă, în primul rând, la Sfânta Scriptură, Catehismul Bisericii Catolice, documentele recente ale magisteriului bisericesc, dar şi la scrieri ale autorilor recenţi. Pentru o mai bună prezentare a învăţăturii Bisericii despre familie se pot folosi mijloacele tehnice moderne de proiecţie, mai ales pentru prezentarea de filme, muzică etc.

10. Rezultatele finale ce se speră a se obţine
Principalul rezultat ce se speră a se obţine este o imagine reînnoită a familiilor din Biserica noastră locală, după modelul Preasfintei Treimi şi a Sfintei Familii din Nazaret. În concret, aceasta ar însemna: o mai bună comunicare şi o adevărată solidaritate între Biserică şi familie, o mai bună pastoraţie a familiei, trăirea culturii vieţii şi a iubirii în familii, grija deosebită pentru apărarea vieţii şi educaţia copiilor în prima şcoală şi biserică domestică, părinţii – primii educatori ai copiilor, rugăciunea în familii, sprijinirea vocaţiilor, pregătirea tinerilor la căsătorie, într-ajutorarea familiilor, atenţie faţă de familiile şi persoanele în dificultate, crearea unor asociaţii de familii în parohii, promovarea valorilor creştine în familie şi societate etc.

Tuturor vă transmit invitaţia Sinodului nostru diecezan: „Înaintaţi cu curaj în larg”!


Petru Gherghel, Episcop de Iaşi

şi Comisia  Pregătitoare

(www.ercis.ro)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: