Duhul Sfânt: ne salutăm, însă nu ne vorbim!


„Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet şi uşurare în inimi. În osteneală tu eşti odihnă, în arşiţă tu eşti răcoare,iar în lacrimi tu ne eşti mângâiere” .

Acestea sunt cuvintele care descriu cea mai de dorit persoană: Duhul Sfânt. Astăzi, în ziua de Rusalii, se vorbeşte mult despre această persoană a Sfintei Treimi. Dar se vorbeşte în termeni generali. De exemplu, evanghelia îl numeşte mângâietorul şi apărătorul; apostolul Paul vorbeşte despre generozitatea sa şi roadele sale în viaţa celor ce-l primesc: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, încrederea, blândeţea, înfrânarea; Biserica, la rândul ei, ne vorbeşte despre cele şapte daruri cu care suntem împodobiţi atunci când îl primim; ştim că ne însemnăm cu semnul sfintei Cruci sau spunem doxologia şi-l amintim şi pe Duhul Sfânt. Dar toate astea sunt departe de a fi ceva personal, ceva intim. Astăzi vă invit să trecem de la universal la particular. Vă invit să răspundem noi (nu doar Evangheliştii, sfântul Paul sau Biserica) cine este Duhul Sfânt pentru noi? Mie ce-mi transmite această sărbătoare sau ce simt eu pentru Duhul Sfânt?

Vă amintiţi când a murit Michael Jackson? Agitaţia şi tragedia a făcut imediat înconjurul lumii şi asupra fanilor s-a aşternut tristeţea. Când dispare un actor, o personalitate, când se întâmplă ceva, lumea participă trup şi suflet, ochii şi chipul multora se întristează. Aşa a fost şi când a murit regele muzicii pop: în viaţa multora a lăsat un gol imens.

Să presupunem că mâine dimineaţă la televizor, internet, presă ar apărea declaraţia Sfântului Părinte papa Benedict al XVI-lea care ar spune: „Dragi credincioşi, iubiţi cetăţenii ai lumii, ne cerem iertare. A fost o greşeală, o eroare enormă pe care abia acum am reuşit să o clarificăm. Aşadar, iată despre ce este vorba: Duhul Sfânt nu există. Sunt doar două persoane dumnezeieşti: Tatăl şi Fiul său, Isus Cristos. Ne cerem iertare pentru marea confuzie şi vă invităm să vă conformaţi credinţa noilor descoperiri”.

Ei bine, în urma unei astfel de declaraţii şocante, care ar fi reacţia noastră? Am simţi un gol? O lipsă? O modificare? Rugăciunile noastre ar deveni altele?

Sau poate că în viaţa multora dintre noi s-ar repeta episodul lui Paul la Efes: el îi întreabă pe efeseni dacă l-au primit pe Duhul Sfânt şi ei îi răspund că nici măcar nu ştiau că există (Fap 19,1-3). Da, milioane de oameni nici măcar nu ştiu că există… şi sunt creştini.

Astăzi vă invit să încercăm să facem lumină în relaţia noastră cu Duhul Sfânt. Dacă nu există o astfel de relaţie să o creăm. Dacă este, să o întărim. E necesar. E fantastic să fii prietenul lui. Să ascultăm ce spune secvenţa: „Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet şi uşurare în inimi. În osteneală tu eşti odihnă, în arşiţă tu eşti răcoare, iar în lacrimi tu ne eşti mângâiere”. E cineva care să nu aibă nevoie de bucurie, odihnă, mângâiere?!

Relaţia cu Duhul Sfânt trebuie creată şi întreţinută, fortificată. Să nu ne mulţumim doar să ne salutăm cu el în „semnul sfintei cruci” sau în alte rugăciuni scurte. Cu Dumnezeu trebuie să fim mai mult decât atât. Despre Voltaire, marele om de ştiinţă, se povestesc multe întâmplări. Printre ele este următoarea. Faima sa de ateu era cunoscută tuturor. Într-o zi s-a întâlnit pe drum cu un cortegiu funerar. Văzându-l că-şi descoperă capul în faţa crucii parohiale, cineva care se afla lângă ei îi spuse: „Ia te uita! Te-ai împăcat şi tu cu Dumnezeu?”. Surprins, Voltaire i-a răspuns: „Ne salutam, însa nu ne vorbim”. Îl lăsăm pe Voltaire şi revenim la noi: noi şi Dumnezeu, noi şi Duhul Sfânt, eu şi Duhul Sfânt: cum e relaţia mea cu Duhul Sfânt?

Ce e important pentru noi? Ce trebuie să facem?

În primul rând să ştim cine e. Şi cel mai bine ne spune învăţătura Bisericii prin ceea ce au definit conciliile ecumenice şi ce mărturisim duminică de duminică, în Crez. Şi anume că Duhul Sfânt este Dumnezeu, e Domnul şi de viaţă dătătorul; e cel care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; el este cel care e adorat împreună cu Tatăl şi cu Isus Cristos; este cel care a grăit prin profeţi.

Apoi trebuie să ştim ce face şi pentru cine face, iar acestea le învăţăm din  Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt este cel care intervine pentru noi cu suspine negrăite; este cel care se roagă pentru noi, pentru că noi nu ştim să ne rugăm aşa cum trebuie, nu ştim ce să cerem. Duhul Sfânt este cel care face ca această zi de Rusalii să poată fi numită Duminica Transformărilor: ne transformă din cei iubiţi de Dumnezeu, în cei care-l iubesc pe Domnul; din cei care până acum erau sclavi sau slujitori, în prieteni, astfel încât dacă unii am venit la biserică din obişnuinţă sau din obligaţie, el ne ajută să ieşim de aici ca prietenii săi şi să venim şi mâine şi duminica viitoare; din fricoşi, în oameni plini de curaj şi vă invit să priviţi la martiri, la cei recenţi, fie din ţara noastră în timpul comunismului, fie din alte ţări chiar în timp ce noi acum ne rugăm. El, Duhul Sfânt, este cel care ne transformă din cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, în cei care-l predică prin viaţa lor după ce ies din Biserică. Şi mai presus de toate, din păcătoşi ne face sfinţi.

Ca să beneficiem de aceste transformări, trebuie să ştim să-l chemăm: „Trimite Doamne Duhul tău ca să reînnoiască faţa pământului!”. Nicicând această cerere nu a fost mai necesară. Nicicând mai mult ca astăzi pământul nu a avut nevoie de această trimitere a Spiritului. Nicicând nu au trebuit ridicate mii de rugăciuni ca astăzi ca pământul să se deschidă şi fiecare om să fie dispus să primească Duhul Sfânt şi darurile sale. Vrem să se schimbe faţa pământului, dar această faţă e formată din chipurile noastre. Noi suntem faţa pământului! Faţa pământului e din chipurile noastre care sunt cea mai reuşită expresie a inimii noastre. Aşadar, inima noastră trebuie să fie schimbată pentru ca pământul şi oamenii să arate altfel. Acolo e nevoie să intre Duhul Sfânt şi să scoată toate celelalte, să izgonească tot răul.

Şi la fel de esenţial este să nu ne împotrivim lui, ci să ne lăsăm deschişi, să colaborăm cu el, să ne lăsăm surprinşi de acţiunea lui. Aşa cum atât de bine a ştiut să o facă sfânta Fecioară Maria. Să privim mereu la ea. Să o imităm. Putem obiecta şi să spunem: „Bine, dar ea era aleasă de Domnul. A fost specială. Era normal să se înţeleagă aşa bine cu Duhul Sfânt şi darurile sale. Era o sfântă!”. Ei bine, da, a fost specială, dar mai presus de toate a devenit aleasă şi sfântă pentru că a fost umilă, ascultătoare, supusă inspiraţiilor sale. Acelaşi Duh Sfânt vine şi noi. Ne va transforma. Ne va sfinţi asemenea Mariei, trebuie doar să-l lăsăm să lucreze şi în viaţa noastră, să ne vorbească.

Da, lăsaţi-l să vorbească: e vocea conştiinţei! Nu o astupaţi cu zgomote! Să nu mai facem gălăgie în inima noastră. E cel care-ţi spune: a trecut Paştele şi iar nu te-ai spovedit; iar te-ai îmbătat; iar ai furat; iar ai minţit; iar …iar… Dar mai presus de toate, el nu ne este cel care ne acuză, ci acela care ne îndrumă spre bine. Este cel care-ţi spune şopteşte în adâncul minţii şi al inimii: ar fi un gest frumos să dăruieşti o floare, o îmbrăţişare; trebuie să vizitezi un bolnav, un prieten, să iubeşti, să ierţi.

Să nu ne temem de el! Să nu spunem că suntem prea slabi sau prea păcătoşi: el vine! Aici e fascinaţia: se coboară şi vine să locuiască în trupurile noastre, în viaţa noastră plină de mizerie şi praf spiritual. Este ceea ce teologia numeşte „kenoza Duhului”, umilirea sa: se umileşte şi locuieşte în trupul nostru şi-l transformă în temple. Le dă măreţie. Cristos şi-a luat un singur trup, unul curat. Putem spune că Duhul se umileşte şi mai mult pentru că se revarsă în mii de trupuri, în toate trupurile. Să o ştim bine: nu suntem niciodată mai murdari decât poate Duhul să purifice. E atotputernic.

Cine, aşadar, este Duhul Sfânt pentru mine? Ce face?

Doar un Dumnezeu de undeva de departe?! Doar unul cu care mă salut din când în când şi-i pomenesc numele?!

Să fie mai mult! Cereţi-l! Imploraţi-l cu darurile sale! Cereţi-i ce vreţi şi veţi primi! E plin de daruri. De ce atunci când apare o ofertă în supermagazinele noastre lumea le ia cu asalt, dar pe acest Duh plin de daruri îl neglijează?! Astăzi suntem în faţa unei super oferte… Ce facem cu ea? Vă invit să fim „profitori”. Să-l luăm în viaţa noastră pentru că ştie să aducă pace, speranţă, bucurie, linişte. Tot ce-i mai bun pentru noi, oameni plini de griji, de stres, de insomnii. După ce papa Ioan al XXIII-lea a fost ales la conducerea Bisericii, nu putea să doarmă. Simţea că o mare răspundere îi apăsa pe umeri. Dar într-o noapte a auzit un glas care i-a spus: „Ioane, tu conduci Biserica sau eu?” „Tu, Doamne!”. „Atunci, du-te la culcare şi dormi liniştit”.

Nu vă temeţi. Istoria lumii şi a Bisericii e în mâinile Duhului Sfânt. Nu mergeţi la culcare, ci mergeţi şi spuneţi şi altora. Vorbiţi despre duminica transformării şi despre Dumnezeul tuturor posibilităţilor, despre super oferta izvorâtă din relaţia cu Duhul Sfânt.

Astăzi, de Rusalii, de ziua de naştere a Bisericii şi a noastră, a creştinilor, vă adresez o urare: Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o relaţie, o legătură personală cu Duhul Sfânt. Să fiţi atât de intim unit cu el în viaţa voastră încât lipsa lui chiar şi pentru o clipă să vă doară! Ah, acel sentiment de durere când cineva drag îţi lipseşte pentru că e departe, prea departe, cine nu-l cunoaşte?! Aşa să fie când ne va lipsi el, când îl vom alunga din viaţa noastră prin păcate!

De ziua Bisericii vă doresc să-l faceţi cunoscut pe arhitectul ei, pe protectorul ei. Să se ştie că există şi să se ştie cine este şi ce poate face! La o oră de religie, într-o clasă de a VIII-a cu 40 de elevi, răsună întrebarea: „Cine este pentru voi Duhul Sfânt? Ce ştiţi despre el?”. „E un porumbel”, a spus unul repezindu-se! „Da, e porumbelul alb pe care mama mi l-a arătat într-un poster” (nici măcar nu ştia că posterele cu imagini sfinte se numesc iconiţe sau icoane!). După diverse completări, în care o singură dată a fost menţionat Dumnezeu şi Sfânta Treime, un copil, care avea să devină seminarist şi apoi un preot sfânt, a spus: „Duhul Sfânt este cel care-i dă putere preotului să-l aducă pe Isus pe altar şi în inima noastră prin sfânta Împărtăşanie şi cel care ne luminează pe noi ca să-l recunoaştem prezent sub chipul pâinii şi al vinului. Este puterea omului!”

Duhul Sfânt, puterea omului, să locuiască în inimile voastre prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria. Amin.

Categorii:Duhul Sfant, Predici si meditatiiEtichete:, , , , ,

3 comentarii

 1. La ultima sa cină cu ucenicii, Isus le dă de înţeles că vin schimbări mari, şi că, cel mai grav, peste puţin nu-l vor mai vedea. Erau împreună de trei ani, le era bine împreună cu el, se hrăniseră din învăţătura lui, alături de el erau în siguranţă, cumva. El spune că lucrurile au să se schimbe, că el va pleca şi va trimite un Mângâietor. Îmi pot închipui privirile lor, în care se poate citi tristeţea, disperarea. Dacă le-ar da de ales…
  Plecând, Isus face loc Mângâietorului. Este timpul creşterii, al desprinderii, al trecerii de la etapa de „copii” care au nevoie de însoţitor vizibil la cea a maturităţii, a asumării. Reacţia unui copil atunci când este luat de lângă mama, chiar pentru un timp foarte scurt, şi încredinţat altcuiva, este refuzul… Când ne pleacă un părinte vicar din parohie, avem nevoie uneori de o perioadă bună ca să-l putem „uita” puţin, înainte de a ni-l putea apropia pe cel nou… Înlocuim cu greu o persoană cu o alta.. Poate că e puţin asemănător în cazul Duhului, poate că ne mulţumim cu „compania” unei singure Persoane, cea mai asemănătoare nouă ca fire…
  Dar cu câtă dragoste ni-l apropie Isus pe Duhul Sfânt, şi cu câtă insistenţă ne asigură că ne va fi bine cu El, că astfel nu vom mai fi niciodată orfani! Pare că-l rupe din sine pe Duhul Sfânt, din dragoste pentru fiecare din noi, ca o moştenire vie şi veşnică. Ca însoţitor prin care prezenţa sa, a lui Isus, se multiplică pe toată faţa pământului, ajungând la toţi. Acesta este Duhul pe care îl simţim şi noi azi, chiar dacă incapabili să-l cunoaştem şi să-l preţuim. Prin chiar darurile sale, creştem şi purtăm viaţa acolo unde ne poartă el, Duhul.

  Apreciază

  • Mulţumesc pentru această mărturie plină de adevăr. Isus şi Duhul Sfânt conlucrează pentru mântuirea noastră, pentru ca viaţa naostră să cunoască adevărata fericire, ajutându-ne să depăşim greul, suferinţa, despărţirile şi mai ales capacitându-ne pentru orice noutate şi adaptare. Domnul să vă binecuvânteze cu toate darurile Duhului Sfânt!

   Apreciază

 2. A republicat asta pe Prea târziu te-am iubit… și a comentat:

  Să presupunem că mâine dimineaţă la televizor, internet, presă ar apărea declaraţia Sfântului Părinte care ar spune: „Dragi credincioşi, iubiţi cetăţeni ai lumii, ne cerem iertare. A fost o greşeală, o eroare enormă pe care abia acum am reuşit să o clarificăm. Aşadar, iată despre ce este vorba: Duhul Sfânt nu există. Sunt doar două persoane dumnezeieşti: Tatăl şi Fiul său, Isus Cristos. Ne cerem iertare pentru marea confuzie şi vă invităm să vă conformaţi credinţa noilor descoperiri”.

  Ei bine, în urma unei astfel de declaraţii şocante, care ar fi reacţia noastră? Am simţi un gol? O lipsă? O modificare? Rugăciunile noastre ar deveni altele?

  Sau poate că în viaţa multora dintre noi s-ar repeta episodul lui Paul la Efes: el îi întreabă pe efeseni dacă l-au primit pe Duhul Sfânt şi ei îi răspund că nici măcar nu ştiau că există (Fap 19,1-3). Da, milioane de oameni nici măcar nu ştiu că există… şi sunt creştini.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: