Doar inima poate atinge și cuprinde alte inimi

Bucuria unei inimi curate„Dumnezeu nu este nedrept”. Noi mărturisim că „Dumnezeu este drept”, că el este iubire, adevăr, duh, lumină, viață… tot ceea ce poate fi mai frumos și mai sfânt. Domnul este „stăpânul Sâmbetei” și stăpânul dreptății. Nimeni nu poate rândui mai bine dreptatea. Și cu toate că există Providența divină, omenirea este atrasă de haos. Dar oare cum ar arăta lumea dacă pentru o clipă Domnul s-ar retrage?! Ce s-ar alege de noi dacă Domnul ne-ar abandona înclinațiilor noastre? O singură zi fără Dumnezeu îi este suficientă omului pentru a distruge totul!

Era odată un copil care încerca să prindă o pasăre. La început se amuza de strădaniile lui și de „zborul săltăreț” al păsării. Apoi, obosit, a început să se întristeze că efortul lui a rămas fără rod. Ba chiar a început să plângă: i se părea nedrept să nu poată prinde acea pasăre colorată. Probabil că acest copil de doar patru ani, peste cinci ani va fi capabil să facă o praștie ca să prindă pasărea. Ba mai mult, peste zece ani va putea construi capcane și astfel va prinde păsări și animale. Poate va trece și la oameni, alergând și prinzând după bunul plac, ce și cum i se va părea lui drept și amuzant. Oare este Dumnezeu nedrept că nu a dat aripi acestui copil să poată zbura și astfel să prindă pasărea? Sau măcar să zboare împreună cu ea! Oare astfel s-ar fi evitat toate acele situații în care copii ucid păsările cu praștia pentru că nu pot zbura ca ele?

Nu suntem egali, nu gândim la fel, dar aceasta nu înseamnă că este vina lui Dumnezeu pentru că unii devin violenți din cauza aceasta. Oare este Dumnezeu nedrept că unii omoară ce nu pot înțelege, în timp ce alții fac bășcălie de tot ce cred ei că au înțeles?! Oare este Dumnezeu nedrept atunci când oamenii își folosesc mințile pentru a crea bombe și mâinile pentru a ține mitraliere?! Oare mintea nu este pentru a contribui la pacea lumii? Oare mâinile nu sunt pentru a ne ajuta unii pe alții, pentru a ne îmbrățișa, pentru a ne susține? De ce să fie Dumnezeu acuzat de răul pe care omul îl face?! Ce trist: dacă se întâmplă o minune, un bine e știință, medicină, inteligență, e omul și capacitatea lui; în schimb, atunci când se întâmplă ceva rău este vina lui Dumnezeu! De ce îl acuzăm pe Domnul de rău, de ce tocmai pe el, singurul care este cu adevărat drept și bun în toate lucrările sale?

Să iubim dreptatea. Să nu fim triști că nu avem aripi ca să putem zbura ca păsările, ci să mulțumim Domnului că avem o inimă cu care putem iubi natura, animalele și, mai ales, oamenii. Inima se poate înălța și zbura mai sus decât orice pasăre pentru că inima se poate înălța până la Dumnezeu. Doar inima poate atinge și cuprinde alte inimi, doar ea poate simți iubirea!


„Dreptatea lui Dumnezeu”
a mers până acolo încât l-a dat pe Fiul său
ca să moară pentru noi
și pentru păcatele noastre.
Dreptatea lui e iubire și iertare.
Dreptatea ta?


17 ianuarie 2017 

Marţi din săptămâna a 2-a de peste an
Sf. Anton, abate **
Evr 6,10-20; Ps 110; Mc 2,23-28

LECTURA I
Avem speranţa ca o ancoră a sufletului, sigură şi puternică.
Citire din Scrisoarea către Evrei 6,10-20
Fraţilor, Dumnezeu nu este nedrept încât să uite faptele voastre şi iubirea pe care aţi arătat-o faţă de numele lui, când i-aţi slujit pe sfinţi şi-i slujiţi. 11 Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă în desăvârşirea speranţei până la sfârşit, 12 astfel încât să nu fiţi nepăsători, ci imitatorii acelora care, prin credinţă şi răbdare, moştenesc promisiunile. 13 De fapt, când Dumnezeu i-a dat promisiunea lui Abraham, pentru că nu putea să jure pe cineva mai mare, s-a jurat pe sine, spunând: 14 „Cu adevărat te voi copleşi de binecuvântări şi te voi înmulţi la nesfârşit”. 15 Şi astfel, aşteptând cu îndelungă răbdare, Abraham a obţinut cele promise. 16Oamenii jură pe cineva mai mare şi jurământul este pentru ei o garanţie care pune capăt oricărei neînţelegeri. 17 De aceea, voind să arate moştenitorilor promisiunii, într-un mod şi mai clar, neclintirea hotărârii sale, Dumnezeu s-a legat cu jurământ 18 pentru ca, prin două fapte neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fi minţit, noi, care căutăm scăpare, să avem o încurajare puternică pentru a ţine cu tărie speranţa care ne-a fost propusă. 19 Pe aceasta o avem ca o ancoră a sufletului, sigură şi puternică, ce pătrunde dincolo de catapeteasmă, 20unde a intrat pentru noi, ca premergător, Isus, devenit pentru veşnicie mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 110(111),1-2.4-5.9 şi 10c (R.: cf. 5b)
R.: Domnul îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.
sau:
Aleluia.

1 Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima,
în sfatul celor drepţi, în mijlocul comunităţii.
2 Mari sunt lucrările Domnului,
vrednice de luat în seamă
de către toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele. R.

4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:
Domnul este milostiv şi plin de îndurare,
5 dă hrană celor ce se tem de el
îşi aduce aminte în veci de alianţa sa. R.

9 El trimite poporului său răscumpărarea,
stabileşte pe veci alianţa sa.
Sfânt şi înfricoşător este numele lui.
10c Lauda lui rămâne pentru totdeauna. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,23-28
Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printre lanuri de grâu. Pe drum, discipolii săi au început să rupă spice. 24 Atunci fariseii i-au spus: „Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbătă?” 25 Iar el le-a spus: „Nu aţi citit niciodată ce a făcut David când ducea lipsă şi i-a fost foame lui şi celor care erau cu el, 26 cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatar şi a mâncat pâinile ofrandei pe care nu aveau voie să le mănânce decât preoţii şi a dat şi celor care erau cu el?” 27 Şi le-a spus: „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă; 28 pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei”.

Cuvântul Domnului

 

1 comentariu la „Doar inima poate atinge și cuprinde alte inimi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: