Lenea și indiferența ne-au distrus…

indiferenta… însă astăzi este prima zi din restul vieții tale!

„În timp ce mergeam şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată, o lumină mare din ceruri m-a învăluit ca un fulger”. Când s-au întâmplat toate acestea în viața celui care din Saul avea să devină Paul, apostolul neamurilor? În timp ce mergea, în timp ce „muncea” cu râvnă pentru a distruge Biserica. Tocmai atunci Cristos i s-a descoperit și l-a chemat la o viață nouă, i-a dăruit, am putea spune, „un nou loc de muncă”.

Această imagine a mișcării, a muncii, nu este întâmplătoare. În lumea contemporană este esențial să ai un loc de muncă. Lipsa unui „serviciu” distruge vieți și familii, îngroapă speranțe. În astfel de situații dăm vina pe sistemul de guvernare, pe angajatori, pe economie etc. Dar de multe ori ar trebui să ne învinuim pe noi înșine pentru lene, pentru lipsa de interes față de muncă. Nu suntem pasionați de muncă! Ar trebui să fim mai exigenți cu noi în ceea ce facem și să avem grijă să nu ne pierdem viața lenevind. Ne putem întreba: cine ar fi fost Saul astăzi dacă ar fi stat închis în casă, fără să-i pese de ceea ce se întâmplă în jurul său?! Sau dacă ar fi stat doar în sinagogă, ascultând sau învățând Scriptura, dar fără să se intereseze de „noua învățătură”?! Saul l-a întâlnit pe Cristos pentru că punea pasiune în tot ce făcea, muncea cu înflăcărare. Mereu a muncit, chiar și după convertire, cum ne spune el însuși: „Noi n-am umblat în neorânduială între voi, nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă și osteneală, noaptea și ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi” (2Tes 3,7-8; cf. 1Cor 4,12; 2Cor 11,27).

De cele mai multe ori tocmai lenea și indiferența ne impiedică să-l întâlnim pe Cristos. Dumnezeu nu se arată celor leneși, celor care nu fac nimic cu viața lor! Dumnezeu nu ne vrea leneși. Dumnezeu nu este de acord cu ajutorul social dacă acest ajutor încurajează lenea și pierderea vieții. Dumnezeu ne vrea activi, dornici să facem binele, să distrugem răul. Dumnezeu vrea să ieșim din comoditatea noastră și să pornim spre „Damasc”. Acolo ni se va arăta, ne va chema pe nume și ne va dărui o nouă misiune.

Să ascultăm îndemnul Apostolului: „Lucrați la mântuirea voastră cu teamă și cutremur” (Fil 2,12). Mai mult, să ne amintim de cuvintele lui Isus: „Străduiți-vă să intrați pe poarta cea îngustă” (Lc 13,24). Străduiți-vă! Munciți! Să nu uităm că Isus a spus: „Tatăl meu lucrează până acum; lucrez și eu!” (In 5,17). Dumnezeu muncește la convertirea noastră și vine în întâmpinarea noastră, dar vrea să ne găsească muncind (cf. Lc 12,37.43). Dumnezeu nu se descoperă celor care așteaptă să treacă viața fără să facă nimic, ci celor care trăiesc, pentru că el este Dumnezeul celor vii, al celor plini de viață, de zel, așa cum era Saul.


Astăzi este prima zi din restul vieții tale,
ziua în care Dumnezeu vrea să te întâlnească muncind.


25 ianuarie 2017 

Miercuri din săptămâna a 3-a de peste an
CONVERTIREA SF. PAUL, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis
Fap 22,3-16 (Fap 9,1-22); Ps 116; Mc 16,15-18

LECTURA I
Ridică-te, botează-te şi spală-ţi păcatele invocând numele lui!
Citire din Faptele Apostolilor 22,3-16
În zilele acelea, Paul spunea poporului: „Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta, la picioarele lui Gamaliel, educat cu stricteţe după legea părinţilor, devenind zelos pentru Dumnezeu, aşa cum sunteţi voi toţi astăzi. 4 Am persecutat calea aceasta până la moarte, legând şi aruncând în închisoare bărbaţi şi femei, 5 aşa cum dau mărturie şi marele preot şi sfatul bătrânilor, de la care am primit scrisori către fraţii din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legaţi pe cei de acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiţi. 6 Dar, în timp ce mergeam şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată, o lumină mare din ceruri m-a învăluit ca un fulger. 7 Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuţi?» 8 Atunci eu am răspuns: «Cine eşti, Doamne?” El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul, pe care tu îl persecuţi”. 9Cei care erau cu mine au văzut lumina, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea. 10 Eu i-am zis: «Ce să fac, Doamne?” Atunci Domnul mi-a spus: «Ridică-te şi du-te la Damasc! Acolo ţi se va spune tot ceea ce a fost hotărât să faci». 11 Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână şi am ajuns la Damasc. 12 Un oarecare Anania, bărbat evlavios, credincios Legii, stimat de toţi iudeii care locuiesc acolo, 13 a venit la mine şi, stând înaintea mea, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea l-am putut vedea. 14 Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte ca să cunoşti voinţa lui, să-l vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura lui, 15 căci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut şi auzit. 16 Şi acum de ce întârzii? Ridică-te, botează-te şi spală-ţi păcatele invocând numele lui!»”

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Ţi se va spune ce trebuie să faci.
Citire din Faptele Apostolilor 9,1-22
În zilele acelea, Saul, tot plănuind ameninţare şi crimă împotriva discipolilor Domnului, a mers la marele preot 2 şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă, fie bărbaţi, fie femei. 3 Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată, l-a învăluit o lumină din cer. 4 Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: „Saul, Saul! De ce mă persecuţi?” 5 El a răspuns: „Cine eşti, Doamne?” El i-a zis: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi. 6 Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci!” 7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi, pentru că auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8 Atunci Saul s-a ridicat de la pământ şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic. 10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: „Anania!” El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!” 11 Iar Domnul i-a zis: „Ridică-te şi du-te pe strada numită «Dreaptă» şi caută-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tars! Căci iată-l că se roagă 12 şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând şi punând mâinile peste el, ca să-şi recapete vederea!” 13 Atunci Anania a răspuns: „Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim. 14 Şi aici are împuternicire de la arhierei, ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău”. 15 Domnul i-a spus: „Mergi, pentru că acesta este un vas pe care mi l-am ales, ca să poarte numele meu înaintea popoarelor şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel! 16 Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu”. 17 Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt”. 18 Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat. 19 Apoi a mâncat şi a prins puteri. Saul a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii. 20 Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus, că el este Fiul lui Dumnezeu. 21 Toţi cei care îl auzeau se mirau şi spuneau: „Oare nu este acesta cel care voia să-i distrugă la Ierusalim pe cei care invocă numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă pe aceştia legaţi la arhierei?” 22 Dar Saul se întărea din ce în ce mai mult şi-i punea în încurcătură pe iudeii din Damasc, dovedind că acest Isus este Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)
R.: Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne pe vecie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) „Eu v-am ales pe voi şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-18
În acel timp, Isus, arătându-li-se celor unsprezece, le-a spus: „Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura! 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. 17 Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, 18 vor lua şerpi în mână şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca”.

Cuvântul Domnului

1 comentariu la „Lenea și indiferența ne-au distrus…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: