Harul tău, Dumnezeule, din păcătoși, ne face drepți și din nenorociți, ne face fericiți…

Fericirea Domnului„Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu” sunt darurile apostolului Paul pentru Timotei, dar și pentru fiecare dintre noi. Urmând exemplul său, noi înșine ar trebui să ne salutăm mai des și să ne dorim unii altora „har, îndurare și pace de la Dumnezeu”.

Harul este ajutorul pe care Dumnezeu ni-l dăruiește în mod gratuit pentru a putea răspunde chemării sale. Prin meritele lui Isus Cristos noi primim de la Dumnezeu harul care ne susține și ne stimulează în îndeplinirea obligațiilor noastre. Este încurajatoare rugăciune pe care deseori o înălțăm către Domnul la sfânta Liturghie: „Harul tău, Dumnezeule, din păcătoși, ne face drepți și din nenorociți, ne face fericiți”. Harul Domnului realizează în noi schimbări pe care nu îndrăznim nici măcar să le visăm. Însă nu trebuie să uităm că harul nu distruge natura: harul nu se impune, nu elimină libertatea și alegerile noastre. Noi suntem chemați să colaborăm cu „oferta” lui Dumnezeu, să fim recipiente care se lasă umplute de prezența sa.

Apostolul ne adresează îndemnul de a reînnoi în noi harul revărsat de Dumnezeu în inima noastră prin sacramente: „Îţi amintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele! Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei”. Să ne încurajăm unii pe alții ascultând îndemnul sfântului Paul și, ajutați de acest dar al lui Dumezeu, spirijiniți de acest Duh, să dăm mărturie despre Domnul.

Îndurarea este tocmai una dintre căile prin care noi dăm mărturie despre Dumnezeu și arătăm că harul său în noi nu a fost zadarnic. Noi beneficiem în fiecare zi de îndurarea Domnului, de milostivirea sa. Trebuie să învățăm la rândul nostru să fim milostivi cu cei din jur. Să ne amintim cuvintele lui Isus față de cel care nu a fost milostiv cu fratele său: „Servitor rău, ți-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri și tu de cel care este servitor ca și tine așa cum eu m-am îndurat de tine?” (Mt 18,32-33). Atunci când ne apropiem de frații noștri pentru „a ne socoti” cu ei, să ne amintim că măsura cu care măsurăm va fi folosită și pentru noi înșine (cf. Mt 7,2).

Atunci când sufletul nostru devine izvor de îndurare pentru cei din jur și harul este lăsat să lucreze și să modeleze inima, atunci simțim cum pacea inundă viața noastră și mediul în care trăim. Harul și îndurarea devin izvor de pace pentru noi și pentru cei din jurul nostru. De fapt, harul ne ajută să ne trăim credința și viața fără prefăcătorie și să putem spune tuturor: „Pace ție, pace casei tale. Pacea să fie în inima ta”. Izvorul păcii este tocmai credința neprefăcută, credința care refuză compromisul și farizeismul.


„Secerişul este mare,
însă lucrătorii sunt puţini.
Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului
să trimită lucrători în secerişul lui”,
oameni ai păcii,
plini de har și de îndurare.


26 ianuarie 2017 

Joi din săptămâna a 3-a de peste an
Ss. Timotei şi Tit, ep. **
2Tim 1,1-8 (Tit 1,1-5); Ps 95; Lc 10,1-9

LECTURA I
Îmi amintesc de credinţa neprefăcută care este în tine.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,1-8
Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, după promisiunea vieţii care este în Cristos Isus, 2 lui Timotei, copilul meu iubit: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru! 3 Aduc mulţumire lui Dumnezeu, căruia îi aduc cult cu o conştiinţă curată, ca şi strămoşii mei, când îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele fără încetare, noaptea şi ziua. 4 Amintindu-mi de lacrimile tale, mă cuprinde dorul de a te vedea, ca să mă umplu de bucurie. 5 Îmi mai amintesc de credinţa neprefăcută care este în tine, care a fost mai întâi în bunica ta, Lois, şi în mama ta, Eunice, şi sunt convins că este şi în tine. 6 Din acest motiv, îţi amintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele! 7Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei. 8 Aşadar, nu te ruşina de mărturia Domnului nostru şi nici de mine, care mă aflu în lanţuri pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru evanghelie, după puterea lui Dumnezeu!

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Tit, adevărat fiu după credinţa comună.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 1,1-5
Paul, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, spre credinţa celor aleşi de Dumnezeu şi spre cunoaşterea adevărului conform evlaviei, 2 în speranţa vieţii veşnice, pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor, 3 dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredinţată după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 către Tit, adevărat fiu după credinţa comună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru! 5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas şi să stabileşti prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)
R.: Vestiţi printre neamuri minunile Domnului!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

7 Daţi-i Domnului voi, familiile popoarelor,
daţi-i Domnului glorie şi putere!
8a Daţi-i Domnului gloria ce i se cuvine numelui său! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a aşezat pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 4,18abc
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui! 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor! 4 Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum! 5 În casa în care intraţi, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!” 6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutaţi din casă în casă! 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!»”

Cuvântul Domnului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: