Este duminică… chiar și pentru omul care a uitat să trăiască bucuria de a fi viu

bucuria vietii_copil_floriCe înseamnă astăzi a trăi, a fi viu? Oare mai știm să ne bucurăm cu adevărat de frumusețea vieții, fericiți pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce avem? Fericit este cel care știe să fie „om viu” chiar și în lipsuri, spunând cu Apostolul: „Mă bucur în slăbiciuni, în jigniri, în necazuri, în lipsuri, în persecuții, în strâmtorări îndurate pentru Cristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic” (2Cor 12,10).

Cuvântul Domnului răsună astăzi într-o lume care a uitat să trăiască bucuria de a fi viu: „Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi”. Duhul acesta ne redescoperă frumusețea omului viu, frumusețea vieții. Pentru aceasta – pentru a fi cu adevărat vii și a ne bucura de viață și de omul viu! – avem nevoie de Duhul Sfânt, de „Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi”. Vrem ca acest Duh să locuiască în noi pentru ca astfel, „cel care l-a înviat pe Cristos din morţi” să învie și trupurile noastre muritoare.

Credința noastră are nevoie de vitalitatea pe care o poartă Duhul Sfânt, de acea energie evidențiată prin simboluri. El, „Duhul înfierii” (Rom 8,15), este simbolizat prin apa din care țâșnește viața (cf. In 4,14; Ap 22,17); de focul care purifică și transformă (Fap 2,3-4), foc pe care Apostolul ne îndeamnă să-l ținem mereu aprins (cf. 1Tes 5,19); de degetul cu care Dumnezeu scrie pe tablele de carne ale inimilor noastre (cf. 2Cor 3, 3). Aceste simboluri – precum și ungerea, pecetea, norul, lumina, mâna, porumbelul (cf. CBC 694-701) – ne amintesc prezența continuă și necesară a Duhului în viața noastră și în istoria mântuirii. El este tăria de care avem nevoie pentru a găsi ucenici care să spună și astăzi: „Să mergem şi noi ca să murim cu Isus”. El este forța prin care sufletul nostru, smuls din mormântul păcatelor, învie la glasul Domnului: „Omule, vino afară, vino la viață! Ieși din mormânt, din întunerc, din viciu! Bucură-te de viața adevărată”. Toate acestea ni se întâmplă în Duhul Sfânt prin Cristos, care este „învierea și viața noastră”.

Despre Voltaire, marele om de ştiinţă, se povestește că în timpul unei plimbări s-a întâlnit cu un cortegiu funerar. Văzându-l că-şi descoperă capul în faţa crucii procesionale, un prieten care-l însoțea și-l știa de ateu i-a spus: „Ia te uita! Te-ai împăcat şi tu cu Dumnezeu?”. Surprins, Voltaire i-a zis: „Ne salutam, însa nu ne vorbim”. Relaţia cu Duhul Sfânt trebuie redescoperită şi întreţinută, fortificată. Să nu ne mulţumim doar să ne salutăm cu el în „semnul sfintei cruci” sau în alte rugăciuni scurte. Între noi și Duhul Sfânt, între noi și Dumnezeu, trebuie să fie mai mult de un salut, mai mult de o rugăciune. Trebuie să fie iubire!


Tatăl l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său,
cel care umple ființa noastră cu darurile sale:
înţelepciunea, înţelegerea, sfatul,
tăria, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu
(cf. Gal 4,6; 1Cor 12,1-11).


2 aprilie 2017 

† DUMINICA a 5-a din Post
Sf. Francisc de Paola, pustnic
Ez 37,12-14; Ps 129; Rom 8,8-11; In 11,1-45 (In 11,3-7.17.20-27.33b-45)

LECTURA I
Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,12-14
În zilele acelea, Domnul Dumnezeu a zis: „Iată, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, poporul meu, şi vă voi face să veniţi în pământul lui Israel. 13 Veţi cunoaşte că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele voastre şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, poporul meu! 14 Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi; vă voi face să vă odihniţi în pământul vostru şi veţi cunoaşte că eu, Domnul, am vorbit şi am făcut»” – oracolul Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 129(130),1-2.3-4.5-6ab.7-8 (R.: 7b)
R.: La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare,
şi ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său.
6ab Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire!
8 El îl va mântui pe Israel de toate fărădelegile sale. R.

LECTURA A II-A
Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-11
Fraţilor, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu. 9 Însă voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. 10 Dar dacă Cristos este în voi, deşi trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viaţă datorită dreptăţii. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui, care locuieşte în voi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11.25a.26a
„Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul. Oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci”.

EVANGHELIA
Eu sunt învierea şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,1-45
În acel timp, era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, din satul Mariei şi al Martei, sora ei. 2Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă şi îi uscase picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazăr, era bolnav. 3 Aşadar, surorile au trimis să i se spună: „Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!” 4 Auzind, Isus a zis: „Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”. 5 Deşi Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr, 6 când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care era. 7 Abia după aceea le-a spus discipolilor: „Să mergem din nou în Iudeea!” 8 Discipolii i-au spus: „Rabbi, acum căutau iudeii să te bată cu pietre şi tu mergi iarăşi acolo?” 9 Isus a răspuns: „Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi? Dacă cineva umblă în timpul zilei, nu se poticneşte, pentru că vede lumina acestei lumi. 10 Însă dacă cineva umblă în timpul nopţii, se poticneşte, pentru că lumina nu este în el”. 11 După ce a spus acestea, a adăugat: „Lazăr, prietenul nostru a adormit, dar mă duc să-l trezesc”. 12 Atunci discipolii i-au zis: „Doamne, dacă doarme, va fi salvat!” 13 De fapt, Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre somnul obişnuit. 14 Aşadar, Isus le-a spus deschis: „Lazăr a murit 15 şi mă bucur pentru voi că nu eram acolo, pentru ca voi să credeţi. Dar să mergem la el!” 16 Atunci Toma, cel numit Geamănul, a spus celorlalţi discipoli: „Să mergem şi noi ca să murim cu el!” 17 Când a venit Isus, a aflat că era deja de patru zile în mormânt. 18 Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii. 19 Şi mulţi iudei veniseră la Marta şi Maria să le consoleze pentru fratele lor. 20 Când a auzit că a venit Isus, Marta i-a ieşit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. 21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! 22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da”. 23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”. 24 Marta i-a zis: „Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă”. 25 Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; 26 şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea, răspunzând, a zis: „Da, Doamne; eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”. 28 După ce a spus ea aceasta, s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în taină: „Învăţătorul este aici şi te cheamă”. 29 Când a auzit, Maria s-a ridicat repede şi a venit la el. 30 Încă nu ajunsese Isus în sat, ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta. 31 Atunci iudeii, care erau cu ea în casă şi o consolau, văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă şi a ieşit, au venit după ea crezând că merge la mormânt ca să plângă acolo. 32 Când a ajuns Maria unde era Isus, văzându-l, a căzut la picioarele lui, spunându-i: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit”. 33 Iar Isus, când a văzut-o că plânge şi că plâng şi iudeii care au venit cu ea, s-a înfiorat în spirit şi s-a tulburat. 34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?” I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!” 35 Şi Isus a lăcrimat. 36 Atunci iudeii au început să spună: „Iată cât de mult îl iubea!” 37 Dar unii dintre ei au zis: „Nu a putut el, care a deschis ochii orbului, să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?” 38 Isus s-a înfiorat din nou şi a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. 39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!” Marta, sora celui mort, i-a zis: „Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”. 40 Isus i-a spus: „Nu ţi-am zis că dacă vei crede vei vedea gloria lui Dumnezeu?” 41 Au ridicat deci piatra. Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus: „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat. 42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna. Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară, ca să creadă că tu m-ai trimis”. 43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic: „Lazăr, vino afară!” 44 A ieşit mortul legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză, iar faţa lui era înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” 45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ceea ce făcuse el au crezut în el.

Cuvântul Domnului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: