Cine este de fapt fiul tâmplarului și al Mariei?


Mama Maria si Pruncul Isus„Cristos se naște pentru mine, dar pe mine nu mă interesează pentru că nu este altcineva decât fiul tâmplarului și al Mariei” (cf. Mt 13,55). Cu siguranță nu suntem primii care putem gândi astfel despre Cristos. Această ispită dă târcoale multor suflete: Cristos pentru ei nu e Dumnezeu, e doar om. Iar Maria, Neprihănita, nu e decât o simplă femeie!

Însă pentru noi, cei care credem, astăzi este o zi deosebită. Astăzi Biserica, făcând sărbătoare în cinstea Neprihănitei, ne invită să medităm și să ne pregătim să-l primim pe cel care este Fiul Mariei: „Marie, ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său” (cf. Lc 1,30-31).

Chiar și în ziua de sărbătoare a Mamei noastre cerești, atenția ne rămâne concentrată spre cel ce trebuie să vină, spre Fiul Mariei. De fapt, Neprihănita Fecioară este cea care ne atrage la sine nu pentru ea însăși, ci pentru Cristos. Orice drum parcurs spre Maria se termină ajungând la Fiul ei.

Cât de grăitoare sunt cuvintele sfântului Anselm: „O, femeie plină şi preaplină de har, prea marea ta plinătate se revarsă asupra întregii creaţii pentru a o revigora! O, Fecioară binecuvântată şi preabinecuvântată, prin binecuvântarea ta este binecuvântată întreaga natură, nu numai creatura de Creator, ci şi Creatorul de creatură! Dumnezeu i l-a dat Mariei pe Fiul său unic, născut din inima sa şi egal cu el şi pe care îl iubea ca pe sine însuşi şi, din Maria, şi-a plăsmuit un fiu, nu unul diferit, ci acelaşi, astfel ca după natură să fie unul şi acelaşi Fiu comun al lui Dumnezeu şi al Mariei. Întreaga natură a fost creată de Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a născut din Maria! Dumnezeu care le-a creat pe toate, el însuşi s-a născut din Maria şi astfel a recreat tot ceea ce crease! El care a putut să le creeze pe toate din nimic, după decăderea lor în ruină nu a voit să le restaureze fără Maria. Dumnezeu este, aşadar, Tatăl lucrurilor create, iar Maria este mama lucrurilor recreate. Dumnezeu este Tatăl creaţiei universale, iar Maria este mama răscumpărării universale. Căci Dumnezeu l-a născut pe cel prin care au fost create toate, iar Maria l-a născut pe acela prin care toate au fost mântuite. Dumnezeu l-a născut pe acela fără de care nimic nu există, iar Maria l-a născut pe acela fără de care absolut nimic nu este bun. Într-adevăr, cu tine este Domnul, el care a voit ca întreaga natură, împreună cu el, să-ţi datoreze atâtea”.

O, Marie, Maica lui Cristos, ajută-ne să privim mereu spre viața și exemplul tău pentru ca trăind asemenea ție să ne învrednicim de ziua întâlnirii cu Fiul tău, Domnul și Mântuitorul nostru.


Domnul este aproape,
iar neprihănita fecioară Maria este pentru noi un punct de reper.
Doar urmând exemplul ei de credință ne vom bucura de întâlnirea cu Domnul.


8 decembrie 2017 

Vineri din săptămâna 1 din Advent
† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE.
Sf. Narcisa, fc
Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20
După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10El a răspuns: „Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi toate fiinţele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! 15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. 20 Şi omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)
R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 11 În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos, să fim spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

Cuvântul Domnului

Categorii:Advent, Predici si meditatii, Sfânta Fecioară MariaEtichete:, , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: