Înțelepciune pentru cei îndrăgostiți


Cine are adevărata înțelepciune are totul pentru a fi fericit!

„Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie?
Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu,
i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării.
În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea,
noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni,
dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci,
Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii
şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii”

(1Cor 1,21-25)

Adevărata înțelepciune se manifestă printr-o veghere neobosită și nerăbdătoare. Adevăratul înțelept este cel care caută și așteaptă nerăbdător să găsească. Nu pierde timpul! Este cel care cercetează adâncurile și îndepărtările. Este cel care, asemenea Tatălui fiului risipitor (cf. Lc 15,11-32, mai ales versetul 20), scrutează zările mereu pregătit să iasă în întâmpinarea celui care vine în numele Domnului.

Adevărata înțelepciune este cea care previne, nu cea care repară. Dacă am fi fost cu adevărat înțelepți, am fi prevăzut răul din acțiunile, cuvintele și gândurile noastre și le-am fi evitat. Încă străbatem drumul spre desăvârșire, cu dorința de a dobândi harul înțelepciunii, darul Duhului Sfânt. Este un dar: trebuie cerut în rugăciune, așteptat cu speranță, dorit cu o dragoste arzătoare. Să ne grăbim ca nu cumva să fie prea târziu și să ni se spună și nouă: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc» (Mt 25,12).

Adevărata înțelepciune este alimentată zilnic cu untdelemnul iubirii. Cel care posedă adevărata înțelepciune menține aprinsă flacăra adevărului, a dreptății și a păcii. El nu umblă în întunericul minciunii, al nedreptății, al urii. El nu este niciodată singur, nu se simte niciodată abandonat. Nimic nu i se pare niciodată prea greu.

Cine are adevărata înțelepciune, cine are înțelepciunea divină are totul pentru a fi fericit. Întocmai ca un îndrăgostit care se bucură de prezența reală a iubirii. Are totul!

Să luăm aminte la aceste două texte – atât de potrivite pentru această zi, pentru aceste timpuri -, texte care ne vorbesc despre ceea ce contează cu adevărat în viață!

  1. Visul lui Solomón

4 Regele a mers la Gabaón să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălţime. O mie de arderi de tot a adus Solomón pe altarul acela. 5 La Gabaón, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomón noaptea. Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!”. 6 Solomón a răspuns: „Tu ai arătat o mare îndurare faţă de slujitorul tău Davíd, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. 7 Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, Davíd. Însă eu sunt doar un copil: nu ştiu să ies şi să intru. 8 Slujitorul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor numeros care nu poate fi nici socotit, nici numărat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare, ca să-l judece pe poporul tău, discernând între bine şi rău! Căci cine poate să-l judece pe poporul tău, care este atât de mare?”. 10 Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului pentru că Solomón a cerut lucrul acesta. 11 Dumnezeu a zis: „Fiindcă ai cerut lucrul acesta: nu ai cerut pentru tine zile multe, nu ai cerut pentru tine bogăţii, nu ai cerut viaţa duşmanilor tăi, ci ai cerut pentru tine discernământ ca să asculţi judecata, 12 iată, voi face după cuvintele tale. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi chibzuită: ca tine nu a mai fost nimeni înainte şi după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine. 13 Îţi voi da ce n-ai cerut: bogăţii şi faimă. Şi nu va fi nimeni ca tine între regi în toate zilele [vieţii] tale. 14 Dacă vei merge pe căile mele, păzind hotărârile şi poruncile mele, aşa cum a umblat Davíd, tatăl tău, îţi voi lungi zilele”. 15 Apoi Solomón s-a trezit. Şi, iată, a fost un vis! Solomón a venit la Ierusalím şi a stat înaintea arcei alianţei Domnului. A adus arderi de tot, a oferit jertfe de împăcare şi a dat un ospăţ tuturor slujitorilor lui (din Carea întâi a Regilor, capitolul 3,4-15).

  • Iubirea și înțelepciunea sfântului Augustin

„Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi totuşi atât de nouă, târziu de tot Te-am iu­bit.

Şi iată că Tu Te aflai înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi eu acolo, în afară, Te căutam 

şi dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut,

eu, cel lipsit de frumuseţe.

Tu erai cu mine, 

dar eu nu eram cu Tine; 

mă ţineau departe de Tine acele lucruri care, 

dacă n-ar fi fost întru Tine, nici n-ar fi existat. 

M-ai chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt surzeniei mele. 

Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea mea; ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, 

şi acum Te urmez cu înfocare; am gustat din Tine şi acum sunt înfometat şi înse­tat după Tine; 

m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor după pacea Ta”.

(Sfântul Augustin, Confesiuni, Cartea a Zecea, capitolul XXVII)

28 august 2020 

Vineri din săptămâna a 21-a de peste an
Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
1Cor 1,17-25; Ps 32; Mt 25,1-13

LECTURA I
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru oameni, dar pentru cei chemaţi, înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,17-25
Fraţilor, Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos. 18 Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19Căci este scris: „Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi distruge”. 20 Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestei lumi? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie? 21 Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării. 22 În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1-2.4-5.10 şi 11 (R.: 5b)
R.: Pământul este plin de bunătatea Domnului.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

4 Căci drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

10 Domnul destramă planurile neamurilor,
el zădărniceşte gândurile popoarelor;
11 dar planul Domnului rămâne în veci
şi gândurile inimii sale, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» 9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!» 10 Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12 Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

Redă copilăria unui copil fără copilărie

Susține proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€10,00

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

Categorii:Diverse, Predici si meditatii, Sfântul AugustinEtichete:, , ,

2 comentarii

  1. Felicitări pentru acest articol

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: