12 preoți și un episcop: recapitulare, comuniune, încurajare.

Joi, 13 aprilie 2023, 12 preoți din Promoția 2008 ne-am întâlnit cu Preasfințitul Petru Sescu la Traian (NT). Am continuat bucuria Paștelui prin acest moment de har, prin aceste ore în care ne-am recapitulat preoția, ne-am consolidat comuniunea colegială și sacerdotală în jurul episcopului și ne-am încurajat reciproc prin mărturii pline de încredere și speranță.

La doar o zi după ce, adunați în jurul altarului, am celebrat în Bucovina sfânta Liturghie în amintirea colegului nostru părintele Andrei Staszkovian (Detalii AICI), joi, 13 aprilie 2023, ne-am adunat la Traian (NT) în jurul Preasfințitului Petru Sescu, 12 preoți din Promoția 2008. Prezența noastră acolo a fost răspunsul la invitația Excelenței Sale de a ne recapitula preoția, de a ne consolida comuniunea sacerdotală și de a ne încuraja reciproc.

Cuvântul zilei a fost Providența. Toți am simțit Providența și felul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră, atât în anii de formare și descoperire vocațională, cât și în anii de preoție în care am fost vicari, studenți, profesori, formatori, parohi. Toate slujirile noastre au fost și sunt călăuzite de Providența divină. 

Această întâlnire cu Episcopul Auxiliar de Iași putem spune că a fost „biblică”: am fost 12 preoți și un episcop, ca apostolii în jurul lui Isus; am împărtășit experiențele noastre într-o aulă albastră, numită „Muzeul Bibliei”, înconjurați de cuvântul Domnului; am trăit punctul culminat când, la finalul întâlnirii, am ascultat Cuvântul și ne-am împărtășit toți din aceeași pâine și din același potir, simțindu-l pe Cristos prezent în mijlocul nostru, prezent în Euharistie, prezent în confrații noștri.

Timpul petrecut împreună a fost un moment în care am recapitulat preoția, colegialitatea și prietenia noastră: drumul vocației și al slujirii noastre, cu momentele pline de bucurie, dar și cu încercările pe care le-am trăit în acești ani. Fiecare am fost o încurajare pentru celălalt tocmai prezentând modul în care am reușit să depășim momentele grele.

În această casa în care mulți dintre noi am făcut prima experiență a unor Exerciții spirituale, pe când eram seminariști la Bacău, acum am făcut experiența unui exercițiu de încredere: fiecare a ascultat răbdător mărturia plină de încredere a colegului, a prietenului, a episcopului. Au fost câteva ore în care am consolidat comuniunea noastră colegială și sacerdotală. 

Din gândurile, mărturiile și rugăciunile noastre nu au lipsit nici colegii care slujesc în lumea întreagă și nu au putut participa fizic la această întâlnire. 

Mulțumim Preasfințitului Petru Sescu pentru timpul și încrederea acordată, mulțumim părintelui Felician Tiba pentru călduroasa primire și găzduire, mulțumim tuturor colegilor prezenți fizic sau spiritual. Fie ca printre roadele acestei întâlniri să fie consolidarea slujirii și a prieteniei noastre. Binecuvântându-l pe Domnul pentru această zi, recunoscători pentru modul în care Providența a rânduit lucrurile, putem cânta din toată inima cu psalmistul: 

„Iată cât de bine şi cât de plăcut este ca fraţii să locuiască împreună!

Este ca untdelemnul de preţ pe cap, care coboară pe barbă, pe barba lui Áaron,

care se prelinge pe marginea veşmintelor sale.

Este ca roua de pe Hermón, care coboară pe Munţii Siónului;

pentru că acolo Domnul a orânduit binecuvântarea, viaţa până în veci” (Psalmul 133).

Chiar și când am închis totul, Cristos tot poate ajunge

De frică,
ne închidem ușa, inima, casa, viața,
totul.
Cu toate acestea
Cristos poate ajunge aproape de noi,
în mijlocul nostru
și ne dăruiește unul dintre cel mai mari haruri
și daruri:
pacea.

(cf. In 20,19-31)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. 22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt! 23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”. 24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!” 27Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” 28 Toma a răspuns şi i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” 30Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului

Cristos înviat se experimentează într-un interior purificat

Deși trăim înconjurați de oameni
care ne vorbesc despre Cristos înviat,
până nu-i experimentăm prezența
în interiorul nostru eliberat de demoni,
nu vom fi fascinați de persoana sa
și nu-l vom prezenta celorlalți.

(cf. Mc 16,9-15)

(Mai multe fotografii AICI)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,9-15
După ce a înviat, în dimineaţa primei zile a săptămânii, Isus i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte diavoli. 10 Ea a plecat şi a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se jeleau şi plângeau. 11 Dar ei, auzind că trăieşte şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. 12 După acestea, a apărut altor doi dintre ei sub o altă înfăţişare, în timp ce mergeau la câmp, 13 iar ei s-au întors şi au povestit celorlalţi, însă nu i-au crezut nici pe aceştia. 14 În sfârşit, le-a apărut şi celor unsprezece pe când stăteau la masă şi i-a dojenit pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morţi. 15 Apoi le-a spus: „Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura!”

Cuvântul Domnului