Atentează invalid căsătoria cei care sunt legaţi de votul public perpetuu de castitate într-un institut religios (canonul 1088: impedimentul de vot public de castitate)

Canonul 1088:

Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt.

Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Atentează invalid căsătoria cei care sunt legaţi de votul public perpetuu de castitate într-un institut religios.

Papa Francisc Familia si viata consacrataCu toate că impedimentul matrimonial care derivă din votul public perpetuu de castitate făcut într-un institut religios prezintă puncte comune cu impedimentul care derivă din hirotonire, aceste două impedimente trebuie considerate separate și distincte. Atât unul cât și celălalt au fost stabilite de Biserică pentru a evidenția incompatibilitatea, fie relativă, fie absolută, ce există între starea de viață aleasă de ministrul sacru sau de călugăr și starea vieții de căsătorie. Acest impediment ne vorbește despre dăruirea totală de sine pe care persoanele consacrate o fac Domnului, o dăruire de sine intimă și definitivă între cel ales și Cristos, așa cum este și iubirea dintre soți.

Așadar, acest impediment îi leagă pe acei creștini care printr-un act – profesiunea religioasă publică – au făcut cele trei voturi: de sărăcie, de castitate și de ascultare, act (vot) prin care sunt încorporați în formă definitivă într-un institut religios. „Votul este făgăduinţa deliberată şi liberă făcută lui Dumnezeu cu privire la un bun posibil şi superior, ce trebuie împlinit pe temeiul virtuţii religiei (can. 1191, § 1).

Potrivit Codului din 1917, erau supuşi legii impedimentului dirimant numai membrii unui ordin religios cu voturi solemne, în timp ce membrii unei congregaţii cu voturi simple erau supuşi impedimentului prohibitiv („impediens”) (CDC 1917, cann. 1073 şi 1058, §§ 1 şi 2). Actualului Cod, deși continuă să facă distincție între votul simplu și votul solemn (can. 1192, § 2), în stabilirea acestui impediment pune accent pe caracterul public și perpetuu al votului. Astfel sunt supuşi impedimentului dirimant membrii tuturor institutelor religioase (călugăreşti), de bărbaţi sau de femei, atât de drept pontifical, cât şi de drept diecezan, care au votul public perpetuu de castitate. „Votul este public dacă este acceptat de Superiorul legitim în numele Bisericii, altminteri este privat” (can. 1192).

Condiția fundamentală pentru a intra sub incidența acestui impediment este validitatea votului, care, dincolo de uzul suficient al rațiunii (can. 1191, § 2), necesită îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de în canoanele 656 și 658: să fi avut loc în mod liber admiterea din partea Superiorului competent; profesiunea să fie exprimată și făcută fără violență, frică gravă sau înșelătorie; profesiunea să fie primită de Superiorul legitim, personal sau prin altcineva; vârsta de cel puțin douăzeci și unu de ani împliniți; prealabila profesiune temporară pentru cel puțin trei ani.

O altă condiție evidențiată de legislator este ca votul să fie făcut într-un institut religios. Așadar, cine este consacrat Domnului în alte tipuri de institute de viață consacrată, într-un institut secular (can. 710) sau într-o societate de viață apostolică (can. 731), sau a îmbrățișat viața eremitică sau anahoretică (can. 603), nu este legat de acest impediment.

Fiind un impediment de drept ecleziastic, se poate acorda dispensă, dar numai după ce persoana în cauză a părăsit viaţa călugărească. Și cum institutele religioase pot fi de drept diecezan sau de drept pontifical, membrii unui institut de drept pontifical sunt dispensaţi de Sfântul Scaun, iar cei care aparţin unui institut de drept diecezan, de către episcopul diecezan. În pericol de moarte, dacă nu poate recurge la Sfântul Scaun, călugărul aparținând unui institut de drept pontifical poate di dispensat de Ordinariul locului și, în cazul în care nu se poate recurge nici la Ordinariul locului, poate fi dispensat de paroh, de slujitorul sacru delegat în mod reglementar sau de preotul sau diaconul care, deși nu sunt delegați, asistă la căsătorie (can. 1079, §§ 1-2).


Dincolo de toate caracteristicile și elementele acestui impediment, vreau să închei cu un gând încurajator adresat de Sfântul Părinte papa Francisc tuturor persoanelor consacrate, prin Scrisoarea pentru Anul Vieții Consacrate (21 noiembrie 2014):

„Nu cedaţi ispitei numerelor şi eficienţei, cu atât mai puţin celei de a vă încrede în propriile forţe. Scrutaţi orizonturile vieţii voastre şi ale momentului actual “în veghere vigilentă”. Cu Benedict al XVI-lea vă repet: “Nu vă uniţi cu profeţii de nenorocire care proclamă sfârşitul sau non-sensul vieţii consacrate în Biserica din zilele noastre; mai degrabă îmbrăcaţi-vă în Isus Cristos şi luaţi armele luminii – aşa cum îndeamnă sfântul Paul (cf. Rom 13,11-14) – rămânând treji şi vigilenţi”4. Să continuăm şi să reluăm mereu drumul nostru cu încrederea în Domnul” (nr. I,3).


Bibliografie:

Arroba Conde M. J. (ed.), Manuale di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014.

Chiappetta L., Il codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Roma 20123.

Tamaș I. (trad.),Codul de drept canonic: textul oficial și traducerea în limba română, Sapientia, Iași 2012.

Tamaș I., Compendiu de drept canonic, Sapientia, Iasi 2013.

4 comentarii la „Atentează invalid căsătoria cei care sunt legaţi de votul public perpetuu de castitate într-un institut religios (canonul 1088: impedimentul de vot public de castitate)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: