Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Posts Tagged ‘rugaciune’

Take my hand, o blessed Mother

Posted by Paxlaur pe 16/08/2017

Adormirea Maicii Domnului _ Capela seminarului din Maynooth (Irlanda)
Take my hand, O Blessed Mother
hold me firmly lest I fall;
I grow nervous while walking and
humbly on thee call.
Guide me over every crossing,
watch me when I’m on the stairs
let me know that you’re beside me;
listen to my fervent prayers.
Bring me to my destination
safely along the way,
bless my every undertaking
and my duties for the day.
And when evening creeps upon me
I’ll never fear to be alone:
once again, O Blessed Mother,
take my hand and lead me home.
Amen.

Posted in E bine de ştiut, Imagini si fotografii, Lecturi, Rugaciune, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Inima înțeleaptă, binele și răul!

Posted by Paxlaur pe 30/07/2017

Ne intelegem din priviriSuntem uimiți în fiecare zi când simțim cât de profund este împletit binele cu răul. În atâtea situații din viața noastră găsim această împletire de „alb și negru”, exact ca în năvodul despre care vorbește Isus în sfânta evanghelie. Avem nevoie să ne așezăm și să începem să alegem binele și să-l separăm de rău. Dar nu întotdeauna reușim. Este foarte greu, de exemplu, când trebuie să ne alegem persoanele din jurul nostru, persoanele care să facă parte din viața noastră. Suntem uimiți în fața valorilor pe care le au. Ne încântă cu frumusețea, cu lumina și cu adevărul care răzbat din inima lor. Și totuși, în aceleași persoane radioase descoperim și pete de întuneric. Ba chiar nici măcar nu trebuie să privim spre alții, căci noi înșine suntem acest amestec de lumină și întuneric, de bine și rău. Noi înșine realizăm opere îmbibate de frumusețe și bunătate, dar imediat după facem și lucrurile cele mai oribile, negre, de care ne rușinăm. Noi înșine spunem adevărul, dar și mințim. Noi facem să strălucească binele în viața aproapelui, dar tot noi suntem cei care împroșcăm cu noroi în stânga și în dreapta.

În condițiile în care tocmai noi, prin alegerile noastre, suntem cei care facem această lume bună sau rea, în loc să spunem că nimic bun nu se mai întâmplă în omenire, mai bine ne-am însuși rugăciunea lui Solomon și am cere înțelepciune: avem nevoie de o inimă ascultătoare, care să discearnă între bine și rău (cf. 1Rg 3,9). Avem nevoie de o inimă înțeleaptă pentru a reda lumii în care trăim adevărata frumusețe. Să conștientizăm forța faptelor noastre și „culoarea” pe care ele o dau comunității în care trăim: albă sau neagră, strălucitoare sau întunecată. Câtă strălucire ar fi în noi și în jurul nostru dacă am reuși să despărțim pentru totdeauna binele de rău, dacă am reuși să facem acea selecție a „peștilor buni”, iar pe cei răi să-i aruncăm! Cât frumos ne-ar învălui dacă am reuși să facem doar binele, dacă am reuși să „vindem tot ce avem”, să renunțăm la tot ce ne „încurcă” și să câștigăm singura comoară care contează: împărăția cerurilor! Ar fi frumos, dar măcar încercăm să discernem între bine și rău?

Dacă am încercat și nu am reușit, dacă încă ne zbatem între „alb și negru”, să nu uităm că, în pofida răului care ne înconjoară sau care este în noi, Dumnezeu îndreaptă toate spre binele celor care îl iubesc pe el (cf. Rom 8,28). Să prindem curaj și să ne anagajăm cu mai multă hotărăre în lupta împotriva răului, tocmai meditând acest adevăr al Scripturii! Inima noastră trebuie să se înflăcăreze astăzi și toată ființa noastră să se angajeze cu mai multă determinare în a duce la îndeplinire ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi.


Toate sunt îndreptate spre binele nostru,
spre binele celor care îl iubim pe el,
singurul Domn,
singurul în care binele și răul nu se împletesc,
singurul care este mereu lumină, mereu adevăr.


30 iulie 2017 

† DUMINICA a 17-a de peste an
Sf. Petru Crisologul, ep. înv.
1Rg 3,5-12; Ps 118; Rom 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46)

LECTURA I
Tu ai dorit înţelepciune.
Citire din cartea întâi a Regilor 3,5-12
La Gabaon, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon noaptea. Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!” 6 Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare îndurare faţă de slujitorul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. 7Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, David. Însă eu sunt doar un copil: nu ştiu să ies şi să intru. 8 Slujitorul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor numeros care nu poate fi nici socotit, nici numărat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare ca să-l judece pe poporul tău, discernând între bine şi rău! Căci cine poate să-l judece pe poporul tău, care este atât de mare?” 10 Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului pentru că Solomon a cerut lucrul acesta. 11 Dumnezeu a zis: „Fiindcă ai cerut lucrul acesta: nu ai cerut pentru tine zile multe, nu ai cerut pentru tine bogăţii, nu ai cerut viaţa duşmanilor tăi, ci ai cerut pentru tine discernământ ca să asculţi judecata, 12 iată, voi face după cuvintele tale. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi chibzuită: ca tine nu a mai fost nimeni înainte şi după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),57 şi 72.76-77.127-128.129-130 (R.: cf. 97)
R.: Legea ta, Doamne, este izvor de înţelepciune.

57 Am zis: partea mea, Doamne,
este să păzesc cuvintele tale.
72 Mai bună este pentru mine legea gurii tale
decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slugii tale!
77 Să vină asupra mea îndurările tale şi voi fi viu,
căci legea ta îmi este desfătare! R.

127 De aceea, eu iubesc poruncile tale
mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.
128 De aceea, găsesc drepte toate orânduirile tale
şi urăsc orice cale a minciunii. R.

129 Mărturiile tale sunt minunate,
de aceea, sufletul meu le păzeşte cu fidelitate.
130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină
şi pricepere celor nepricepuţi. R.

LECTURA A II-A
De mai înainte i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului său.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30
Fraţilor, de fapt, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemaţi după planul lui. 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi rânduit să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; 30 pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi glorificat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-52
În acel timp, Isus a spus: „Împărăţia cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 La fel, împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase. 46Când găseşte un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde tot ce are şi îl cumpără. 47 Din nou, împărăţia cerurilor este asemenea năvodului aruncat în mare, care adună de toate. 48 Când s-a umplut, oamenii îl trag la ţărm, se aşază, adună ceea ce este bun în coşuri şi aruncă ceea ce este rău. 49 Tot aşa va fi la sfârşitul lumii: vor veni îngerii şi-i vor separa pe cei răi dintre cei drepţi 50 şi îi vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 51 Aţi înţeles toate acestea?” I-au spus: „Da!” 52 Atunci le-a zis: „De aceea orice cărturar instruit în ale împărăţiei cerurilor este asemenea stăpânului casei care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci pentru că…

Posted by Paxlaur pe 27/07/2017

bucuria de a fi cu DumnezeuCât de tristă trebuie să fie ziua în care nu găsim motive să-l binecuvântăm pe Domnul, ziua în care nu ne facem timp pentru a ne privi viața și a descoperi în ea sau în comunitatea noastră semnele prezenței și ale iubirii lui Dumnezeu. Există oare vreun om care poate lăsa să treacă o zi fără să spună: „Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci” (cf. Dan 3,52)? Tu pentru ce-l binecuvântezi astăzi pe Domnul? Ce simți că a făcut Dumnezeu astăzi pentru tine?

Binecuvântează-l pe Domnul dacă ai înțeles că tot ceea ce avem, tot ceea ce primim este darul lui Dumnezeu, iar dintre toate, Euharistia este darul cel mai prețios. Din Euharistie răsună și astăzi strigătul Domnului: „Priveşte şi înţelege cât de mult te iubesc”! Apropie-te cu vrednicie de sfânta Împărtășanie și spune din toată inima: „Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci”.

Dacă auzul tău e bun și te poți bucura de sunetul muzicii, de glasul prietenilor, spune: „Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci”.

Dacă vederea ta e bună și poți contempla chipul lui Cristos răstignit, dacă poți vedea semnele pătimirilor sale pentru mântuirea noastră; dacă privirea ta poate admira frumusețea naturii și chipul celor dragi, atunci spune: „Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci”.

Dacă ai puterea să muncești, dacă ai forță în brațele și în picioarele tale, dacă te simți inspirat în ceea ce faci și vezi că lucrezi cu spor, atunci spune împreună cu toți cei care își câștigă pâinea în sudoarea frunții: „Binecuvântat eşti, Doamne, vrednic de laudă şi preamărit în veci”. Da, să fie binecuvântat, pentru că în timp ce unii au un loc de muncă și „pâinea cea de toate ziele”, în timp ce unii au sănătatea și forța pentru a munci, mulți frați de-ai noștri suferă în lipsuri, suferă de foame și de sete, suferă în patul spitalelor. Pentru ei noi înșine trebuie să devenim o binecuvântare, așa cum Domnul este o binecuvântare pentru noi. Iar dacă nu poți munci și ești în suferință, binecuvântează-l pe Domnul pentru cei care muncesc și împart cu tine pâinea lor: Dumnezeu este izvorul generozității!

Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că putem citi sau auzi, medita sau predica evanghelia sa. Cât de fericiți suntem ascultând și meditând cuvântul său. Însuși Cristos ne spune: „Fericiţi sunt ochii voştri pentru că văd şi urechile voastre pentru că aud! Adevăr vă spun: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi şi n-au văzut şi să audă ce auziţi şi n-au auzit” (Mt 13,16-17). Mulți au vrut și mulți sunt cei care vor și astăzi, dar nu au primit această binecuvântare. Nu este meritul nostru pentru ceea ce am primit, dar este datoria noastră să-l binecuvântăm pe Domnul pentru ceea ce ne-a oferit și ne oferă zi de zi.


În timp ce omul trist este bucuria Diavolului,
omul fericit este bucuria lui Dumnezeu!


27 iulie 2017 

Joi din săptămâna a 16-a de peste an
Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m.
Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Ps Dan 3,52-56; Mt 13,10-17

LECTURA I
Domnul se va coborî în faţa întregului popor pe muntele Sinai.
Citire din cartea Exodului 19,1-2.9-11.16-20b
În luna a treia de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în ziua aceea au ajuns în pustiul Sinai. Au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai şi şi-au fixat tabăra în pustiu. Israel şi-a fixat tabăra în faţa muntelui 9 Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, eu voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă totdeauna încredere în tine!” Moise a spus Domnului cuvintele poporului. 10 Domnul i-a spus lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine şi să-şi spele hainele, 11 aşa încât să fie pregătiţi pentru a treia zi; căci, în a treia zi, Domnul se va coborî în faţa întregului popor pe muntele Sinai! 16 A treia zi, de dimineaţă, au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte şi sunet puternic de trâmbiţă. Şi tot poporul din tabără a fost cuprins de spaimă. 17 Moise a scos poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu. Şi au stat în picioare la poalele muntelui. 18 Muntele Sinai era acoperit de fum, întrucât Domnul coborâse pe el în foc. Fumul se înălţa ca fumul unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere. 19 Sunetul trâmbiţei devenea tot mai puternic. Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea prin tunet. 20ab Domnul a coborât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui. Domnul l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53-54.55-56 (R. 52b)
R.: Vrednic de laudă eşti, Doamne, şi preamărit în veci!

52 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci! Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci!
54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi, vrednic de laudă şi preamărit în veci!
56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei cerurilor, dar lor nu le-a fost dat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,10-17
În acel timp, apropiindu-se, discipolii i-au spus lui Isus: „De ce le vorbeşti în parabole?” 11 Iar el răspunzând, le-a zis: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei cerurilor, dar lor nu le-a fost dat, 12 căci celui care are i se va da şi-i va prisosi, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are. 13 De aceea le vorbesc în parabole, ca văzând să nu vadă şi auzind să nu audă, nici să nu înţeleagă 14 şi să se împlinească profeţia lui Isaia, care spune: «De ascultat veţi asculta, dar nu veţi înţelege şi de privit veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Căci inima acestui popor a devenit insensibilă, urechile lor cu greu aud, iar ochii şi i-au închis ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima şi să se întoarcă, iar eu să-i vindec”. 16 Însă fericiţi sunt ochii voştri pentru că văd şi urechile voastre pentru că aud! 17 Adevăr vă spun: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi şi n-au văzut şi să audă ce auziţi şi n-au auzit”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: