Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Nici un om nu mi-e mai drag decât acesta și atât de mult mi-aș dori să-l pot imita mai ales în convertirea, credința, înțelepciunea și iubirea sa!!!

Posted by Laurentiu pe 28/08/2014

Intre mine si tineSărbătoarea de astăzi ne obligă să ne înălțăm sufletul și să privim spre depărtări, să-l căutăm cu mai multă insistență pe cel care ne-a creat și fără de care nu putem fi liniștiți. Astăzi suntem chemați să recunoaștem cu sfântul Augustin: „Pentru tine ne-ai făcut, Doamne, și neliniștită este inima noastră până se va odihni în tine”. Meditând Sfânta Scriptura, primind Euharistia și lăsându-ne povățuiți de sfântul Augustin simțim nevoia să strigăm plini de uimire împreună cu el: „Cine-mi va da putința să mă odihnesc în tine? Cine va face să intri în inima mea și să o îmbeți cu vinul dumnezeiesc, așa încât să uit de răutățile mele și să te îmbrățișez pe tine, singura mea avuție? Ce ești tu, Doamne, pentru mine? Îndură-te de mine ca să pot vorbi! Dar ce sunt eu însumi în fața ta ca să-mi poruncești să te iubesc astfel încât, dacă n-aș face-o, să te mânii împotriva mea și să mă ameninți cu nenorociri cumplite? Oare nu mi ar fi destulă nenorocirea de a nu te iubi? Vai, mie! Spune-mi, Doamne, Dumnezeul meu, în îndurarea ta, spune-mi ce ești tu pentru mine! Spune sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”! (Ps 34,3)… Voi alerga după acest glas și te voi cuprinde cu mintea. Nu-ți ascunde fața de la mine! Să mor, ca să nu mai mor niciodată, și să văd fața ta!”.

Nu există un dar mai mare pe care l-am putea cere prin mijlocirea sfântului Augustin decât acela ca Domnul să ne înflăcăreze și pe noi de dragostea sa. Vrem să îl iubim și noi pe Dumnezeu așa cum a făcut-o el atunci când l-a descoperit și să regretăm păcatul. Pentru aceasta putem spune cu inima căită pentru păcate, dar în același timp plini de bucuria convertirii: „Târziu de tot te-am iubit, o, tu, Frumusețe atât de veche, și totuși atât de nouă, târziu de tot te-am iu­bit. Și iată că tu te aflai înlăuntrul meu, iar eu în afară, și eu acolo, în afară, te căutam… Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine… M-ai chemat și m-ai strigat și ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat și ai strălucit, și ai alungat orbirea mea; ai răspândit mireasmă și eu am inspirat, și acum te urmez cu înfocare; am gustat din tine și acum sunt înfometat și însetat după tine; m-ai atins doar și m-am și aprins de dor după pacea ta”.

Reține

„Iubește și fa ce vrei! Daca taci, sa taci din dragoste; daca strigi, sa strigi din dragoste; daca îndrepți, sa îndrepți din dragoste; daca ierți, sa ierți din dragoste. Sa fie înlăuntrul tău rădăcina dragostei; din această rădăcina nu poate ieși decât binele” (Sfântul Augustin).

Joi, 28 august 2014 

Joi din saptamâna a 21-a de peste an
Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
1In 4,7-16; Ps 62; In 15,9-17

LECTURA I
Dacă ne iubim unul pe altul,Dumnezeu rămâne în noi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-16
Preaiubiţilor, 7 să ne iubim unii pe alţii pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viaţă prin el. 10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul. 12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar, dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită. 13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi, prin faptul că ne-a dat din Duhul său. 14 Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. 15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut iubirea, pe care Dumnezeu o are faţă de noi şi am crezut într-însa. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne!
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,
să văd puterea şi măreţia ta.
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele te laudă. R.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,
aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R.

8 Tu eşti ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul
şi braţul tău mă ocroteşte. R.

ALELUIA Cf. 1In 4,8b.12b
(Aleluia) Dumnezeu este iubire;
dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi
şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu vă mai numesc slugi, dar prieteni.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 “Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Sfântul Augustin | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Soție și mamă exemplară / Zi de rugăciune pentru drepturile și demnitatea femeii

Posted by Laurentiu pe 27/08/2014

Sfanta_MonicaSfânta Monica poate fi descrisă în aceste cuvinte atât de simple: „soție și mamă exemplară”. Câtă nevoie are omenirea tocmai de astfel de femei care se pot încadra cu desăvârșire în aceste categorii atât de nobile! Spre deosebire de femeile timpului ei (sfânta Monica s-a născut la Tagaste, în anul 332), multe din doamnele timpului nostru refuză tocmai aceste splendide chemări: de a fi soții și mame exemplare. Sau, putem spune și altfel: spre deosebire de multe dintre femeile moderne, doamnele altor timpuri se îndeletniceau (printre altele!) cu înțelepciunea Scripturii. Această iubire de înțelepciune pe care a manifestat-o sfânta Monica, l-a determinat pe fiul ei să scrie despre ea: „Cuvântul grec filosofia înseamnă iubirea înțelepciunii. Eu aș fi putut să te tratez cu indiferență în scrierile mele, dacă tu nu ai fi iubit înțelepciunea. Dar tu o iubești mai mult decât mă iubești pe mine, și eu știu cât mă iubești. Tu ai făcut în ea atâtea progrese, încât nu ai tremurat niciodată înaintea morții, care, după cum o afirmă cu toții, reprezintă culmea cea mai înaltă a filozofiei. Oare nu ar trebui să devin în mod spontan un discipol al tău?” Dacă în acele timpuri înțelepciunea își avea izvorul în citirea, meditarea și trăirea cuvintelor Scripturii, astăzi unde-și caută lumea înțelepciunea? Care ne sunt principiile după care ne călăuzim viața și de unde izvorăsc ele?

Un „moment” important și emoționat din viața sfintei Monica este statornicia în rugăciune pentru convertirea familiei ei, a soțului Patriciu și a fiului Augustin. Atât de mult s-a rugat și a plâns încât sfântul Ambroziu a consolat-o cu aceste cuvinte: „Este imposibil ca fiul atâtor lacrimi să se piardă”. Ochii noștri mai cunosc lacrimile de pocăință sau lacrimile prin care implorăm harul convertirii pentru cei dragi ai noștri? Mai cuprind rugăciunile noastre și astfel de cereri: „Dumnezeule, mângâietorul celor întristați, care ai primit cu îndurare lacrimile de mamă ale sfintei Monica, pentru convertirea fiului ei, Augustin, dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinți, să ne plângem păcatele, și astfel, să dobândim de la tine iertare și alinare”.

Să ne rugăm în această zi pentru toate femeile creștine ca să imite viața și iubirea sfintei Monica. Să ne rugăm ca drepturile și demnitatea femeii să fie recunoscute și respectate. Să ne rugăm ca fiecare femeie să se simtă împlinită prin vocația pe care Domnul i-a încredințat-o.

Reține

„Farmecul femeii bune luminează casa, asemenea soarelui care strălucește peste munții Domnului” (Sir 26,20-21).

Miercuri, 27 august 2014 

Miercuri din saptamâna a 21-a de peste an
Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
Sir 26,1-4.16-21; Ps 127; Lc 7,11-17

LECTURA I
Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută este asemănător unui răsărit de soare.
Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21
1 Fericit este bărbatul care are o soţie bună: numărul anilor lui va fi dublu. 2 Femeia destoinică este bucuria bărbatului; el va avea parte de fericire toată viaţa sa. 3 O femeie bună este o comoară, de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; 4 fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, în orice împrejurare faţa lor este senină. 16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 17înţelepciunea ei face viaţa fericită. 18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 19 Dar peste dar este femeia sfioasă şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 20 Farmecul femeii bune luminează casa, 21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5
R.: Fericită este casa celui care se teme de Domnul.
1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale.
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,
eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale,
copiii tăi, ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26
(Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat,
o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a spus fiului văduvei: “Tinere, îţi spun, scoală-te!”
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17
În acel timp, Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: “Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: “Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi 17 au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: “Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | 5 Comments »

Lecție de viață: nimic nu e imposibil pentru cel care are speranță și dorința de a trăi!

Posted by Laurentiu pe 26/08/2014

No comment!!!

speranta

Posted in Diverse, Film | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,786 other followers

%d bloggers like this: