Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Fii locul în care Dumnezeu și omul se întâlnesc!

Posted by Laurentiu pe 06/07/2015

Cristos salvatorul si tamaduitorulToți oamenii sunt visători. Istoria omenirii cunoaște multe tratate despre interpretarea viselor: cauza viselor, durata și culoarea lor etc. Însă dincolo de toate aceste studii, noi știm că viața nu este cea din vis. Viața este ceea ce trăim atunci când stăm cu ochii deschiși și acționăm.

Putem spune că lecturile de astăzi sunt tocmai trecerea de la vis la realitate: în timp ce în prima lectură Iacob îl visează pe Dumnezeu, femeia din evanghelie îl atinge. Ba mai mult, însuși Dumnezeu, în Cristos Isus, ne prinde de mână în viața reală, în mod real, nu doar în vis, întocmai cum a prins-o pe fiica funcționarului și a trezit-o din somnul morții.

Sufletul nostru trebuie să se umple de entuziasm și fericire urmărind această trecere de la Vechiul la Noul Testament. Era un timp când Dumnezeu abia putea fi visat, doar din când în când și doar de unii. Nimeni nu-l putea vedea, cu atât mai puțin atinge. Și iată că acum, în Cristos Isus, Dumnezeu se face văzut, se lasă atins. Dumnezeu vine și ne prinde de mână, ne trezește la viață, la adevărata viață. Ce facem noi cu această prezență reală a lui Cristos în mijlocul nostru? Ne dorim noi să stăm de vorbă cu Cristos, să-l atingem, să-l invităm în casa noastră pentru a ne trezi pe noi și pe cei dragi ai noștri din somnul morții sufletești?

Vedem cu ușurință că există unii care încearcă cu orice preț să desacralizeze lumea, să elimine orice urmă a prezenței lui Dumnezeu în lume: demolează bisericii, îngroapă cruci, batjocoresc credința și credincioșii, profanează viața și orice valoare morală și umană. Însă există și cei care încearcă să facă din această lume un loc de întâlnire dintre Dumnezeu și om. Aceștia din urmă sunt oameni care încearcă să devină ei înșiși locul în care Dumnezeu vine, inimi în care Dumnezeu trăiește. Noi de partea cui suntem? Noi distrugem locul de întâlnire dintre Dumnezeu și om sau viața noastră este tocmai locul în care Dumnezeu și omul se întâlnesc? Să fim atenți la prezența lui Cristos și la deciziile noastre față de această prezență. Să veghem ca nu cumva să ne conformăm lumii acesteia care vrea cu orice preț să-l alunge pe Dumnezeu „în lumea viselor”. Dumnezeu nu e un vis, nu e un basm. El, Domnul, este cea mai sublimă realitate, este izvorul și fundamentul a tot ceea ce există.

Reține

Dumnezeu vrea să facă parte din viața ta, vrea să te bucuri de faptul că-l poți vedea, că-l poți atinge, că-l poți primi în viața ta. Primește-l pe Cristos în sfânta Împărtășanie și vei fi viu, vei trăi pentru totdeauna.

Luni, 6 iulie 2015 

Luni din saptamâna a 14-a de peste an
Sf. Maria Goretti, fc. m. *
Gen 28,10-22a; Ps 90; Mt 9,18-26

LECTURA I
Iacob a văzut în vis o scară sprijinită de pământ; îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea.
Citire din cartea Genezei 28,10-22a
În zilele acelea, Iacob a ieşit din Beer-Şeba şi a mers spre Haran. 11 A ajuns la un anumit loc şi a rămas acolo peste noapte căci soarele apusese; a luat o piatră dintre pietrele din acel loc, a pus-o sub cap şi s-a culcat în acel loc. 12 Şi a avut un vis. Iată, o scară sprijinită de pământ, al cărei vârf atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea, 13 iar Domnul, care era deasupra ei, i-a spus: „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi descendenţei tale 14 şi va fi descendenţa ta ca pulberea pământului. Ei se vor răspândi spre vest şi spre est, spre nord şi spre sud. În tine şi în descendenţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. 15 Iată, eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge; te voi aduce înapoi în pământul acesta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ţi-am spus”. 16 Iacob s-a trezit din somnul său şi a spus: „Într-adevăr, Domnul este în locul acesta şi eu nu ştiam!” 17 S-a speriat şi a zis: „Cât de înfricoşător este locul acesta! El nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului!” 18 Iacob s-a sculat dimineaţa şi a luat piatra pe care o pusese sub cap, acolo, a pus-o ca o stelă şi a turnat untdelemn peste vârful ei. 19 A dat locului aceluia numele de Betel, dar, la început, numele cetăţii era Luz. 20 Iacob a făcut un vot: „Dacă Dumnezeu va fi cu mine şi mă va ocroti pe drumul acesta pe care eu merg, dacă îmi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac, 21 şi dacă mă va face să mă întorc în pace la casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 22a Iar această piatră pe care am pus-o ca stelă de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 90(91),1-2.3a şi 4.14-15ab (R.: cf. 2b)
R.: Eu mă încred în tine, Doamne, Dumnezeul meu!

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
2 îi spune Domnului:
„Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

3a Căci el te va elibera din laţul vânătorului.
4 El te va acoperi cu aripile lui
şi vei găsi refugiu sub aripile sale;
fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

14 Îl voi salva, pentru că tânjeşte după mine,
îl voi ocroti, pentru că îmi cunoaşte numele.
15ab Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,
voi fi alături de el în strâmtorare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Tim 1,10b
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,18-26
În timp ce Isus le spunea acestea, a venit un înalt funcţionar, s-a prosternat înaintea lui, zicând: „Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!” 19 Isus, ridicându-se, a mers după el împreună cu discipolii săi. 20 Şi iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii hainei, 21 căci îşi spunea: „De mă voi atinge fie şi numai de haina lui, voi fi vindecată”. 22 Întorcându-se şi văzând-o, Isus i-a zis: „Curaj, fiică, credinţa ta te-a mântuit!” Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela. 23 Ajungând Isus la casa înaltului funcţionar şi văzând cântăreţii din fluier şi mulţimea zgomotoasă, 24 a spus: „Daţi-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme”. Dar ei îl luau în râs. 25 Când mulţimea a fost scoasă afară, el a intrat şi a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat. 26 Şi s-a răspândit vestea aceasta în tot ţinutul acela.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Un răspuns încurajator pentru cei încercați.

Posted by Laurentiu pe 05/07/2015

singuratate abandon pacat suferintaDin rugăciunea noastră zilnică nu lipsește cu siguranță invocația de a fi ajutați în ispite, de a fi eliberați de cursele pe care Diavolul ni le întinde cu dibăcie. De fapt, de fiecare dată când ne rugăm Tatăl nostru, cerem și eliberarea din ispite, vrem ca Domnul să nu ne lase pradă răului pe care suntem ispitiți (și capabili!) să-l facem. Pe lângă rugăciunea Domnească fiecare avem rugăciuni personale prin care cerem împreună cu Apostolul să fim eliberați de „îngerul Satanei”. Oare cum se ruga Apostolul? Oare cu ce cuvinte îi cerea Domnului să-l elibereze de ghimpele din trup? Nu știm. Însă știm ceva mai important pentru credință: răspunsul încurajator al Domnului. Dumnezeu i-a răspuns Apostolului și ne răspunde și nouă prin profunzimea acestor cuvinte: „Îţi este suficient harul meu, căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune”.

În această duminică Domnul ne ajută prin cuvântul său să punem față în față harul și ispita, convingându-ne că harul este mai presus de ispita. De fapt, ne dorim mereu această realitate: harul să învingă. Trebuie să scoatem din lumea de poveste victoria binelui asupra răului și să o transpunem în viața de zi cu zi, așa cum a făcut Apostolul. Suntem invitați să trecem de la starea de „popor răzvrătit” și „concitadini necredincioși”, la statutul de „profet în mijlocul poporului”, martori trimiși să „ducă săracilor vestea cea bună”.

Este atât de ușor să cedăm ispitei de a ne considera nevrednici, slabi și de a abandona lupta de partea binelui. Uităm că forța în ispite ne vine din cuvântul Domnului, ne vine din prezența Domnului în mijlocul nostru. Nu suntem singuri în nicio încercare! Dumnezeu ne asistă mereu cu harul său. La rândul nostru suntem obligați să-i asistăm, să-i ajutăm pe cei încercați, căzuți, slabi. Este o obligație pentru toți cei botezați, pentru toți cei care, prin botez, sunt profeți și trebuie să vorbească în numele Domnului, să mărturisească prin faptele lor credința în Dumnezeu. Este obligația noastră de a ne încrede în ajutorul divin și de a-i ajuta pe ceilalți. Toți putem spune: „Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună”. Care este mesajul pe care îl transmitem celor din jurul nostru? Suntem profeți convinși de harul și lucrarea Domnului în noi sau am cedat ispitelor, descurajării, necredinței? Sus inimile!

Reține

Când luptăm împotriva ispitelor nu suntem singuri. De partea noastră este mereu Dumnezeu cu harul său, de partea noastră sunt frații, Poporul lui Dumnezeu care se roagă pentru noi.

Duminică, 5 iulie 2015 

† DUMINICA a 14-a de peste an
Sf. Anton M. Zaccaria, pr.
Ez 2,2-5; Ps 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6

LECTURA I
Ei sunt ca o casă răzvrătită, să ştie măcar că este un profet în mijlocul lor.
Citire din cartea profetului Ezechiel 2,2-5
În zilele acelea, un Duh a intrat în mine în timp ce vorbea cu mine; m-a făcut să stau în picioare şi l-am auzit pe cel care-mi vorbea. 3 El mi-a zis: „Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel, la neamuri răzvrătite care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei şi părinţii lor s-au revoltat împotriva mea până în ziua aceasta. 4 Sunt nişte fii încăpăţânaţi, cu inima împietrită. Eu te trimit la ei şi tu le vei spune: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu”. 5 Fie că vor asculta, fie că vor refuza – căci ei sunt o casă răzvrătită – să ştie măcar că este un profet în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 122(123),1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd)
R.: Ochii noştri sunt îndreptaţi spre Domnul, Dumnezeul nostru, până când ne va arăta îndurarea sa.

1 Către tine îmi ridic ochii,
către tine, care locuieşti în ceruri.
2a Iată, ca ochii slujitorilor
spre mâna stăpânilor. R.

2bcd Ca ochii slujitoarei spre mâna stăpânei sale,
aşa sunt ochii noştri îndreptaţi
spre Domnul, Dumnezeul nostru,
până când ne va arăta îndurarea sa! R.

3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,
căci suntem prea sătui de ocară!
4 Prea sătul ne este sufletul de batjocurile celor care ne urăsc,
de dispreţul celor îngâmfaţi. R.

LECTURA A II-A
Mă voi lăuda cu bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,7-10
Fraţilor, ca să nu fiu umplut de îngâmfare din cauza revelaţiilor neobişnuite, mi-a fost dat un ghimpe în trup, un înger al Satanei ca să mă pălmuiască, aşa încât să nu mă umplu de îngâmfare. 8 De trei ori l-am rugat pentru aceasta pe Domnul să-l îndepărteze de la mine, 9 dar el mi-a zis: „Îţi este suficient harul meu, căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune”. Aşadar, mă voi lăuda cu mai multă bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. 10De aceea, mă bucur în slăbiciuni, în jigniri, în necazuri, în lipsuri, în persecuţii, în strâmtorări îndurate pentru Cristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 4,18ab
(Aleluia) „Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6
În acel timp, Isus a ieşit de acolo şi a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. 2 Fiind zi de sâmbătă, Isus a început să înveţe în sinagogă şi mulţi dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: „De unde toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste minuni care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda şi Simon? Şi surorile lui nu sunt oare aici, la noi?” Şi se scandalizau de el. 4 Dar Isus le-a zis: „Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui, printre rudele sale şi în casa lui”. 5 Şi nu a putut face acolo nicio minune, decât doar şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. 6 Şi se mira de necredinţa lor. Apoi, cutreiera satele din jur învăţând.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | 4 Comments »

Bucuria vestirii, tema călătoriei în America Latină

Posted by Laurentiu pe 04/07/2015

Vizita pontificala papa Francisc in Bolivia Ecuador ParaguayApropiata călătorie în America Latină va fi a noua călătorie internaţională pentru papa. De la 5 la 13 iulie 2015, Francisc va fi în Ecuador, Bolivia şi Paraguay, trei ţări vizitate deja de sfântul Ioan Paul al II-lea. Patruzeci şi opt de ore şi două etape în fiecare naţiune, cu 22 de discursuri prevăzute în spaniolă. Este un „program angajant”, a explicat directorul Sălii de Presă vaticane, părintele Federico Lombardi, şi va avea mereu privirea îndreptată spre periferii şi cu o temă unitară: bucuria vestirii evanghelice.

O călătorie angajantă care îl va face pe papa să se întoarcă în continentul său şi să vorbească limba sa, spaniola. Pentru prima dată vizita va fi în trei ţări şi nu cele mai mari nici cele dintâi în geopolitica internaţională, în linie cu logica periferiilor îndrăgită de pontif. Istoria acestor ţări, formată şi din conflicte şi dictaturi, va fi un fundal important, a spus părintele Federico Lombardi, şi pentru a înţelege mesajele pe care papa vrea să le lase acolo:

„Este bine că această istorie a regimurilor autoritare, militare, în aceste ţări este prezentă un pic ca fundal şi încurajarea pe care papa intenţionează s-o dea şi pe care popoarele o aşteaptă pentru o reînnoire a vieţii lor sociale, politice în general, în sensul păcii, al dezvoltării participative şi democratice”.

De notat vastitatea şi varietatea geografică a acestei călătorii, inclusiv printre Anzi, Oceanul Atlantic şi Rio della Plata: se vor schimba altitudini şi temperaturi în numai 7 zile, afirmă părintele Lombardi, trecând de la cei 4.000 de metri altitudine din Bolivia la nivelul mării în Paraguay. Şi va fi variat cadrul etnic-cultural şi acest lucru va avea mare spaţiu în întâlniri şi celebrări, precum şi tema sărăciei:

„Ceea ce am observat în pregătirea evenimentelor, în notele pe care le-am primit de la organizatori, este că ei încearcă să propună şi intervenţia persoanelor care au participări active, mărturii de dat, în lecturile care trebuie făcute, în cântecele care trebuie cântate şi aşa mai departe. Exprim cu multă atenţie compoziţia variată a acestor popoare şi a acestor ţări, venind din diferitele localităţi caracterizate şi etnic într-un mod diferit, din diferite ţări. Deci, va trebui să fim atenţi la această caracteristică etnică şi culturală a călătoriei”.

Patruzeci şi opt de ore circa şi două etape în fiecare ţară: nicio problemă de siguranţă, a spus directorul Sălii de Presă vaticane, şi transferări ample pe papa în papamobile create acolo. Documente de care trebuie ţinut cont despre tematicile ecleziale vor fi cel de la Aparecida şi, pentru tema călătoriei, Evangelii gaudium, exprimată şi în logourile şi în motourile din fiecare ţară:

„Tema călătoriei este o temă unitară: bucuria vestirii Evangheliei. Ecuadorul are ca moto A evangheliza cu bucurie, Bolivia Cu Francisc vestim bucuria evangheliei şi Paraguay Mesager al bucuriei şi al păcii. Deci, Evangelii gaudium. Fundalul motourilor, al logourilor, al spiritului călătoriei este desigur: Evangelii gaudium, bucuria de a vesti Evanghelia”.

În program, în afară de întâlnirile instituţionale cu episcopatele – care vor fi în această ocazie informale toate, cu autorităţile civile şi cu societatea civilă în toate chipurile sale – părintele Lombardi a evidenţiat câteva etape semnificative. Prima îmbrăţişare cu mulţimea va fi la Guayaquil în Ecuador, unde sunt aşteptate, ca în alte evenimente mari ale călătoriei, circa un milion şi jumătate de persoane, cu Liturghia dedicată familiei. Două vizite importante la sanctuarele mariane, cel al Milostivirii Divine la Guayaquil şi al Neprihănitei la Caacupé, în Paraguay, faţă de care şi Papa este atât de evlavios. Ceea ce va semna călătoria Papei vor fi diferite întâlniri cu păturile mai dezavantajate: bătrânii în Ecuador, puşcăriaşii la Palmasol în Bolivia şi copiii bolnavi la spitalul pediatric Asuncion în Paraguay. Dar şi vizita la cartierul sărac şi mlăştinos din Asuncion, Banado Norte, şi participarea la a II-a întâlnire mondială a mişcărilor populare la Santa Cruz în Bolivia:

„Realităţi populare de bază, care se nasc de jos, cărora papa vrea să le ofere un sprijin, o încurajare pentru o angajare de construire a societăţii, care să nu cadă de sus ci să se nască de jos. Asta se leagă apoi şi de modul său de a planifica activitatea pastorală şi socială la Buenos Aires şi în Argentina şi care acum asumă şi o rază de semnificaţie mondială mai amplă”.

Întâlnirea conclusivă a călătoriei va fi aceea cu tinerii la Costanera de-la lungul fluviului, duminică 12 iulie în Paraguay, în ajunul plecării la Roma. Tot părintele Lombardi afirmă:

„Se prevăd circa 200 de mii de persoane, din nou un eveniment destul de mare. Şi va fi aşa cum sunt aceste întâlniri cu tinerii, se aduce Crucea, apoi sunt reprezentaţii alegorice sau coreografice, mărturii şi aşa mai departe. Papa venerează Crucea peregrică şi o încredinţează tinerilor trimiţându-i înainte de binecuvântarea finală”.

(După Radio Vaticana, 30 iunie 2015)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Posted in E bine de ştiut, Papa Francisc | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Urmăresc

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 2,169 de alți urmăritori

%d blogeri ca acesta: