Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

„Așadar, ești rege?”

Posted by Laurentiu pe 18/12/2014

preghieraFiecare ne amintim în versiuni proprii poveștile din copilărie, în funcție de persoanele care ni le povesteau sau de rolurile pe care le jucam. Printre amintiri se regăsesc cu siguranță și poveștile cu regi și regine. Visul copiilor de a fi prinți sau prințese, de a domni își găsește mereu locul în fantezia celor mici și are mereu rolul său. Însă ceea ce pentru unii rămâne un vis, o poveste, un simplu rol dintr-un joc al copilăriei, pentru alții este realitate. Scriptura ne vorbește astăzi despre regele care se va naște: „Iată, vin zile când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca Rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară”. Însă câtă diferență între modul nostru de a ne imagina regi sau regine și domnia Regelui Cristos.

Evanghelistul Ioan ne redă acest dialog: Atunci Pilat i-a zis: „Așadar, ești rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu” (In 18,37). În drumul nostru spre Crăciun suntem chemați să privim spre acest rege, spre Omul-Dumnezeu care dă mărturie despre adevăr, care face „să înflorească dreptatea și multă pace”. Ba mai mult, suntem chemați să devenim noi înșine regi asemenea lui.

A fi rege înseamnă a trăi în libertate, înseamnă a domni spre binele celorlalți, spre binele „cetății”. Însă pentru aceasta trebuie să se împlinească în noi rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii: „Dumnezeule atotputernic, suntem stăpâniţi încă de vechea robie, suntem apăsaţi încă de jugul păcatului. Trimite-ne libertatea adevărată şi înnoieşte-ne prin naşterea Fiului tău, pe care o aşteptăm cu credinţă”. Avem nevoie de o reînnoire, avem nevoie să fim eliberați de orice jug al păcatului. Doar un om liber poate fi rege, doar un om liber poate domni împreună cu Cristos. Să începem prin a fi regi peste noi înșine, dominându-ne patimile și păcatele, eliberându-ne de orice viciu. Sfântul Ambroziu ne învață: „Cel care îşi supune trupul şi îşi cârmuieşte sufletul fără a se lăsa copleşit de patimi este propriul său stăpân: poate fi numit rege, pentru că este în stare de a-şi guverna propria fiinţă; este liber şi independent şi nu se lasă pradă unei robii vinovate”

O, Marie, Regina lumii și a inimii noastre, ajută-ne să ne eliberăm de orice păcat ca să domnim și noi împreună cu tine și cu Fiul tău.

Reține

Unul singur este rege, Cristos, iar domnia sa înseamnă iubirea și slujirea aproapelui în libertate.

Joi, 18 decembrie 2014 

18 decembrie
Ss. Malahia, profet; Gratian, ep.
Ier 23,5-8; Ps 71; Mt 1,18-24

LECTURA I
Voi ridica lui David o odraslă dreaptă.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,5-8
Domnul spune: 5 “Iată, vin zile când voi ridica lui David o odraslă dreaptă, care va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; el va judeca şi va face dreptate în ţară. 6 În zilele lui, regatul lui Iuda va fi mântuit şi Israel va trăi în linişte. Iată numele care i se va da: «Domnul este dreptatea noastră!»”7 De aceea, vor veni zile, spune Domnul, când pentru a se face un jurământ, nu se va mai zice: “Viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului”, 8 dar se va zice: “Viu este Domnul care i-a scos şi i-a adus pe oamenii casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care îi risipise şi i-a făcut să locuiască în ţara lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.12-13.18-19 (R.: cf. 7)
R.: Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii.
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale
şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă
şi pe nenorocitul care cere ajutor.
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit
şi va uşura viaţa săracilor. R.

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul care săvârşeşte minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios,
tot pământul să se umple de slava lui. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, conducător al poporului Israel,
care ai dat legea ta lui Moise pe muntele Sinai,
vino şi întinde-ţi braţele şi ne mântuieşte. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-24
18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit s-o lase în ascuns. 20 Dar pe când cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 “Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Spre ziua dedicată vieții.. – „Să nu ucizi!”

Posted by Laurentiu pe 17/12/2014

avort vs viataA da naștere: ce minune! Să dai viața cuiva, să lași viața să apară, să colaborezi la creație… Ar trebui să ne oprim în fiecare clipă și să ne uităm la noi înșine, la oamenii din jur: ce minune, cât mister. Este fascinant să asculți evanghelia zilei și să simți cum generație după generație au trăit oameni care „au dat naștere”, din care și prin care s-a împlinit Mântuirea. Există un gând care ar trebuie să ne taie respirația: „Maria l-a născut pe însuși Autorul vieții”.

Ziua Crăciunului spre care pășim este o zi dedicată vieții și Autorului ei, Cristos. Prea mulți se ridică astăzi împotriva vieții, inventând „drepturi”, precum „dreptul la avort”. Noi suntem chemați să ne ridicăm și să luptăm pentru viață, să proclamăm dreptul la viață, să-l susținem pe Autorul vieții.

Există un exemplu, foarte dur ar spune unii mai sensibili, însă el exprimă adevărul despre avort, iar situația prin care trece omenirea ne obligă să lăsăm dulcegăriile și să spunem lucrurilor pe nume: avortul este o crimă. Iată și exemplul grăitor: O femeie îngrijorată s-a dus la medicul ei și i-a spus: „Doctore, am o problemă serioasă și am nevoie disperată de ajutor! Copilul acesta, din braţele mele, nu are nici măcar un an, iar eu sunt din nou însărcinată. Nu vreau să am copii cu o vârstă atât de apropiată”. Medicul i-a spus: „În regulă, ce vreți să fac?” Ea a răspuns: „Vreau sa întrerupeți sarcina. Mă bazez pe ajutorul dumneavoastră”. Medicul a stat pe gânduri câteva clipe și apoi i-a răspuns femeii: „Cred că am o soluție mai bună la problema dumneavoastră. Și e mai puțin periculoasă pentru sănătatea dumitale. Vedeți, pentru a nu fi nevoită să aveți grijă de doi copii în același timp, haideți să îl ucidem pe cel pe care-l țineți în brațe. Așa vă puteți și odihni o vreme înainte ca celălalt să se nască. Dacă tot vom omorî unul din ei, nu contează pe care. Nu există nici un fel de risc pentru corpul dumneavoastră dacă îl alegeți pe cel din brațe”. Femeia, oripilată, a zis: „Nu, doctore! Ce oribil! E o crima să omori un copil!”… „Sunt de acord”, zise medicul, „dar acum câteva clipe păreați să fiți de acord cu acest lucru, așa că mă gândeam că asta ar fi cea mai buna soluție”… Medicul a convins acea mamă că nu există diferență între a omorî un copil care deja s-a născut și unul care este încă în pântec. Crima este aceeaşi!

O, Marie, Maica vieții noastre, ajută-ne să fim mereu de partea vieții!

Reține

Cea mai mare bogăție a unei familii este copilul, opera desăvârșită a oamenilor care colaborează cu Autorul vieții.

Miercuri, 17 decembrie 2014 

17 decembrie
Sf. Cristofor, calug.
Gen 49,2.8-10; Ps 71; Mt 1,1-17

LECTURA I
Sceptrul de conducător nu va fi luat de la seminţia lui Iuda.
Citire din cartea Genezei 49,2.8-12
2 În zilele acelea, Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a spus: “Adunaţi-vă şi ascultaţi-mă, fii ai lui Iacob, ascultaţi pe Israel, tatăl vostru. 8 Iuda, tu vei primi onoruri de la fraţii tăi. Mâna ta va face pe vrăjmaşii tăi să-şi plece grumazul. Se vor pleca în faţa ta feciorii tatălui tău. 9 Fiul meu Iuda, tu eşti un pui de leu; tu te-ai întors de la vânătoare, ţi-ai îndoit genunchii şi te-ai culcat ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va trezi? 10 Nu se va depărta de la Iuda sceptrul de domnie, nici toiagul de cârmuitor de la seminţia lui, până când va veni cel care trebuie să vină. El va fi aşteptarea popoarelor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.3-4ab.7-8.17 (R.: cf. 7)
R.: Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii.
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale
şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

3 Din munţi va veni pacea pentru popor
şi din înălţimi va veni dreptatea.
4 Domnul va face dreptate celor asupriţi din popor
şi-i va mântui pe cei sărmani. R.

7 În zilele lui va înflori dreptatea,
şi belşug de pace veşnică.
8 El va domni de la o mare la alta,
de la Râu până la marginile pământului. R.

17 Numele lui va dăinui în veci,
cât va fi soarele.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate popoarele îl vor preamări. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, înţelepciune a Celui Preaînalt,
tu care conduci toate cu putere şi bunătate,
vino şi ne învaţă calea înţelepciunii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Neamul lui Isus Cristos, fiul lui David.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-17
1 Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. 2 Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram, 4 Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon, 5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese, 6 Iese l-a născut pe David, regele. Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 7 Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abia, Abia l-a născut pe Asaf, 8 Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia, 9 Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia, 10 Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia, 11 Iosia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 12 După robia din Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor, 14 Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud, 15 Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob. 16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 17 Aşadar, în total de la Abraham până la David sunt paisprezece generaţii, de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece generaţii, şi de la robia din Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

In direct: Roberto Benigni – I dieci comandamenti

Posted by Laurentiu pe 16/12/2014

Cei care au acces la postul tv Rai1 pot urmari acum o emisiune splendida:
“I Dieci Comandamenti” di Roberto Benigni: “Solo un miracolo può salvare l’Italia”

http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/spettacoli/tv-radio/2014/12/15/news/i_dieci_comandamenti_di_roberto_benigni-102982586/?rss#notarget

L’attore ironizza sulla situazione politica e sulla cronaca: “Meglio buttarsi su Dio. Il tema era la Bibbia, ma dobbiamo parlare di Rebibbia”

ROMA – “Solo un miracolo ci può salvare: infatti Renzi è andato in Vaticano”. Come era lecito attendersi Roberto Benigni, tornato su Raiuno con I Dieci Comandamenti, non ha risparmiato battute sul difficile momento politico e sulle notizie di cronaca che hanno caratterizzato le ultime settimane. “La politica in questo momento non esiste: meglio buttarsi su Dio”, ha detto il comico toscano all’inizio della sua performance. “Sono contento di vedervi qua a piede libero, con l’aria che tira a Roma, siamo riusciti a trovare gli incensurati”, ha scherzato Benigni, “abbiamo avuto il permesso della Rai, della questura, della banda della Magliana… possiamo cominciare”. “Hanno saputo che dovevo fare questo spettacolo, I Dieci Comandamenti, e li hanno violati tutti”, ha poi aggiunto. Nella sua introduzione, il premio Oscar ha citato ancora una volta il Premier: “Renzi al posto dell’Italicum vorrebbe il Vaticanum, chi viene eletto governa a vita”. Non manca un affondo sul mondo della politica: “Politici, consiglieri, imprenditori hanno fatto in modo di violare tutti e dieci i comandamenti, forse perché sapevano che stavo arrivando. Stanno arrestando tutti. Il tema era la Bibbia, ma adesso bisogna parlare di Rebibbia”.

IMG_5127.JPG

Posted in Diverse | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,914 other followers

%d bloggers like this: