Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Fiți atenți și păziți-vă de pofta de avere!

Posted by Laurentiu pe 20/10/2014

ispita banuluiAscultând evanghelia zilei mulți am putea spune: „Astăzi Isus nu vorbește pentru mine. Eu sunt prea sărac pentru a fi destinatarul cuvântului său care vorbește despre pofta de avere”. Ce legătură avem noi cu acest fragment: „Fiți atenți și păziți-vă de pofta de avere”? Poate că mulți dintre noi abia au un acoperiș deasupra capului și o bucată de pâine. Poate mulți se simt speriați și nesiguri în fața zilei de mâine. Poate mulți caută și astăzi o inimă binevoitoare care să le ofere ceva de mâncare, un ajutor. Ei bine, pentru aceștia ce poftă de avere să mai existe?!

Bogăția nu e ispita care îi încearcă doar pe cei bogați. „Pofta de avere” se poate înfiripa și în cel mai sărac om. Ba chiar poate deveni mult mai avidă și distrugătoare. Toți suntem ispitiți de dorința de a avea mai mult, de a fi mai mult, de a deveni ceea ce poate nici măcar nu suntem vrednici să fim sau nu avem pregătirea și calitățile necesare pentru a fi. „Pofta de avere” nu se poate reduce doar la bani sau lucruri materiale, ci se simte și atunci când crește în noi dorința de a stăpâni persoanele, de a le manipula, de a deveni „mari” în ochii lumii.

Există atâtea forme de a „râvni bogății dăunătoare” pentru suflet, încât toți trebuie să ne cercetăm cugetul primind cuvântul lui Cristos. Domnul nu vorbește doar pentru unii. Domnul nu are clase sociale preferate, chiar dacă inima sa este mereu aproape de cei în suferință și de cei lipsiți. Dumnezeu iubește omul, tot omul: pe tine și pe mine, pe noi toți, făpturi create după chipul său și chemate la mântuire. Iar de la noi așteaptă detașarea de tot ceea ce ne îndepărtează de mântuire. Pentru unii o piedică e banul, pentru alții lenea care i-a dus la sărăcie și mizerie, pentru alții băutura, pentru alții necurăția, pentru alții zgârcenia sau avariția. Pe noi ce ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu? Care este pofta de care trebuie să ne păzim? Care este comoara noastră?

Să nu uităm: avertizarea Domnului din această zi nu este îndreptată spre bogați sau săraci în funcție de banii sau proprietățile pe care le au. Astăzi Domnul ne avertizează pe toți cei care „nu ne îmbogățim în fața lui Dumnezeu”. Prin ce fapte ne-am propus astăzi să adunăm comori pentru împărăția lui Dumnezeu?

Reține

Să ne amintim mereu de Isus Cristos, de Domnul și Mântuitorul nostru care s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăți cu sărăcia sa (cf. 2Cor 8,9). La ce suntem dispuși să renunțăm pentru a îmbogăți viața spirituală a noastră și a celor din jur?

Luni, 20 octombrie 2014 

Luni din saptamâna a 29-a de peste an
Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, calug.
Ef 2,1-10; Ps 99; Lc 12,13-21

LECTURA I
Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Cristos şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,1-10
Fraţilor, 1 odinioară, voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor 2 în care trăiaţi potrivit mersului acestei lumi, supuşi fiind principelui răului, care stăpâneşte în văzduh şi care lucrează şi acum în oamenii răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. 3 Printre ei ne aflam şi noi toţi odinioară pe când trăiam stăpâniţi de poftele trupului nostru, urmând pornirile trupului şi ale simţurilor noastre şi eram în mod firesc sortiţi mâniei ca şi ceilalţi. 4 Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit 5 pe noi care eram morţi din cauza păcatelor noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, prin al cărui har suntem mântuiţi. 6 Împreună cu el ne-a înviat şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri. 7 Prin bunătatea lui faţă de noi în Cristos Isus, a voit să arate timpurilor viitoare nemărginita bogăţie a harului său. 8 Căci datorită harului aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Această mântuire nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; 9 nu vine din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea lui şi am fost creaţi în Cristos Isus pentru ca faptele noastre să fie bune, conform cu calea pe care Dumnezeu a stabilit-o de mai înainte, pe care noi trebuie să mergem.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 3b)
R.: Noi suntem ai lui Dumnezeu, căci el este Creatorul nostru!
2 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului;
slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,
intraţi cântând în casa lui!
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

5 Căci Domnul este bun,
bunătatea lui ţine pe vecie
şi adevărul lui din neam în neam. R.

ALELUIA Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,
căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cele adunate ale cui vor fi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21
În acel timp, 13 din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: “Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Isus i-a răspuns: “Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor peste voi?” 15 Apoi s-a adresat mulţimii: “Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi nu depinde de averea lui!” 16 Şi le-a spus această parabolă: “Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 17 Atunci a început să se frământe: «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 20 Dar Dumnezeu i-a spus: «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi? 21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

„Dați, așadar, împăratului ce este al împăratului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”

Posted by Laurentiu pe 19/10/2014

Tarifa 2 2_cetateaPuțini dintre noi am reuși să facem o descriere atât de minunată despre Cristos așa cum au făcut ucenicii fariseilor: „știm că spui adevărul și că-i înveți pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, fără să te lași influențat de cineva, deoarece nu cauți la fața oamenilor”. Într-adevăr așa este Domnul nostru: el spune mereu adevărul, îi învață pe oameni adevărata cale care duce la Dumnezeu și nu se lasă influențat de nimeni. El, Domnul, nu privește cu superficialitate și nu judecă după aparențe, ci vede ceea ce fiecare purtăm în sufletul nostru.

Iar astăzi acest Domn care privește spre inima noastră ne învață un lucru esențial: să distingem între împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi, să dăm lui Dumnezeu ceea ce i se cuvine și să lăsăm acestei lumi ceea ce aparține lumii. Acest verset – „Dați, așadar, împăratului ce este al împăratului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” – a suscitat zeci de reacții și de schimbări în istoria omenirii, în special în relația dintre Biserică și Stat, dintre puterea spirituală și puterea temporală.

Timpurile pe care le trăim fac deseori ca această distincție să nu mai fie necesară atât în exterior, la nivel de relații internaționale sau interconfesionale, cât mai ales în interiorul nostru. Dacă am înțelege cultul pe care trebuie să i-l dăm lui Dumnezeu și modul în care trebuie să contribuim la dezvoltarea societății cu siguranță că am trăi într-o lume mai bună, cu siguranță că am reuși să facem schimbări esențiale în noi și în jurul nostru.

Să ne amintim în această zi de obligațiile pe care le avem față de Împărăția lui Dumnezeu, dar și față de „cetatea” în care locuim. Să înțelegem că nu ajunge să fim credincioși buni, fără a fi cetățeni buni, onești. Nimeni nu este scutit de contribuția pe care trebuie să o aducă față de cele două cetăți: cetatea lui Dumnezeu, spre care ne îndreptăm, și „cetatea Împăratului” în care trăim. Pentru aceasta să invocăm ajutorul Domnului ca întotdeauna să facem distincție între aceste două cetăți, între „lucrurile” pe care trebuie să le oferim pentru binele lor și, mai ales, să nu uităm că locuința noastră va fi „împărăția lui Dumnezeu”. Suntem creați pentru a deveni cetățeni ai cerului!

Reține

Fiecare zi este un pas spre „Cetatea lui Dumnezeu”, însă fiecare pas făcut pe acest pământ trebuie să lase o urmă plină de mireasma florilor, trebuie să facă să răsară binele. Să ieșim din indiferență! Să luptăm pentru a înfrumuseța acest pământ și pentru a Cuceri cerul.

Duminică, 19 octombrie 2014 

† DUMINICA a 29-a de peste an
Ss. Paul al Crucii, pr.; Ioan de Brébeuf, pr. si îns., m.; Ioel, profet
Is 45,1.4-6; Ps 95; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

LECTURA I
Domnul l-a luat de mână pe Cirus ca să-i supună popoarele.
Citire din cartea profetului Isaia 45,1.4-6
1 Aşa vorbeşte Domnul către Cirus, pe care el l-a consacrat şi l-a luat de mână ca să-i supună popoarele, să-i dezarmeze pe regi şi să deschidă porţile înaintea lui, astfel încât nici una să nu mai rămână închisă: 4 “De dragul servitorului meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste, fără ca tu să mă cunoşti. 5 Eu sunt Domnul şi nu este altul; afară de mine nu este nici un Dumnezeu. Eu te-am făcut puternic, fără ca tu să mă cunoşti, 6 ca să se ştie de la răsărit până la apus, că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu sunt Domnul şi nu este altul!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b)
R.: Daţi Domnului mărire şi cinste!
1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
3 Vestiţi printre neamuri slava lui,
vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R.

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,
mai de temut decât toţi zeii.
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli,
Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R.

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,
daţi Domnului mărire şi cinste!
8 Daţi Domnului mărire, preamăriţi numele său!
Aduceţi jertfe de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui. R.

9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;
cutremuraţi-vă înaintea lui, toţi locuitorii pământului!
10ac Spuneţi printre neamuri: “Domnul stăpâneşte!”
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A
Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său.
Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5b
1 Noi, Paul, Silvan şi Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul: harul şi pacea să fie cu voi. 2 Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. 3 Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru de credinţa voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. 4 Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 5b Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Fil 2,15-16
(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,
ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,15-21
În acel timp, 15 fariseii s-au adunat şi au ţinut sfat cum să-l prindă pe Isus în vorbă. 16 Au trimis deci la el pe ucenicii lor împreună cu adepţii lui Irod, care i-au zis: “Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, fără să te laşi influenţat de cineva, deoarece nu cauţi la faţa oamenilor. 17 Spune-ne, aşadar, ce crezi: este îngăduit să plătim tribut împăratului, sau nu?” 18 Dar Isus cunoscându-le răutatea, le-a răspuns: “Făţarnicilor, de ce mă puneţi la încercare? 19 Arătaţi-mi moneda cu care plătiţi tributul”. Ei i-au prezentat un dinar. 20El i-a întrebat: “Ale cui sunt chipul şi inscripţia de pe el?” 21 “Ale împăratului”, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: “Daţi, aşadar, împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Fă liniște în jurul tău, în inima ta și apoi citește!

Posted by Laurentiu pe 18/10/2014

Biblia_cuvantul Domnului„Pentru mine viața nu mai are gust! Am pierdut totul. M-am lăsat purtat de toate viciile, mi-am târât sufletul în mocirlă… Mi-e atât de natural să fac răul. Urăsc binele! Sunt un suflet împietrit, un suflet pierdut. Pentru mine nu mai există iertare, împăcare, mântuire”, spunea un tânăr care, ajuns pe culmile disperării, fusese dus la un preot în încercarea de a-l recupera. „Părinte, nu vă pierdeți timpul cu mine. Eu nu vreau nimic de la Dumnezeu și nici de la Biserică. Nu mă interesează și nu cred în iertarea lui Dumnezeu. Am inima împietrită… Totuși, mi-ar plăcea să fiu fericit, să simt ce înseamnă iubirea și iertarea, dar… mi-e imposibil”. După câteva clipe de tăcere preotul i-a spus: „Mergi acasă. Închide-te în camera ta. Fă liniște și citește de trei ori pe zi, timp de o săptămână parabola Fiului risipitor. Apoi, la sfârșitul săptămânii, vino să te spovedești”. „Dar nu vreau să mă spovedesc! Pentru mine nu mai există salvare. Nu cred în iertarea Domnului! ”, a răspuns revoltat tânărul. „Fă așa cum ți-am spus și vei dori să te spovedești și vei crede în iertarea Tatălui! Citește cu atenție și vei simți atingerea harului”. Și după doar trei zile tânărul era din nou în fața preotului plângându-și păcatele și mărturisindu-și credința în iubirea Tatălui milostiv.

Cred că ar fi imposibil să contabilizăm câți oameni s-au salvat citind și meditând parabola Fiului risipitor. Câți oameni și câte popoare au îmbrățișat credința ascultând Evanghelia după sfântul Luca. Pentru zeci de generații viața primei comunități descrisă de sfântul Luca în Faptele apostolilor a fost un imbold spre o nouă viață, spre o viață de comuniune.

Exemplul vieții sfântului Luca trebuie să ne inspire curajul de a-l mărturisi și noi pe Cristos. Chiar dacă nu s-a numărat printre cei doisprezece ucenici, el a fost ales să poarte în lumea întreaga vestea mântuirii. Cuvintele sale străbat și astăzi întreg pământul. Iar nouă ne revine astăzi obligația de a ne lăsa transformați de învățătura sa, de a face din viața noastră o oglindire a evangheliei, de a cânta și noi milostivirea Domnului. Să citim astăzi parabola Fiului Risipitor sau parabola Bunului samaritean. Sau să privim spre viața primei comunități creștine și să redescoperim evanghelia. Să nu zădărnicim milostivirea Domnului și predica ucenicilor săi.

Reține

Domnul nu ne-a dat tuturor harul de a scrie cărți. Însă ne-a dat tuturor o viață pe care trebuie să o transformăm în cea mai frumoasă operă de artă, în cea mai autentică mărturie despre Cristos și iubirea sa.

Sâmbăta, 18 octombrie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 28-a de peste an
SF. LUCA, ev.
2Tim 4,10-17a; Ps 144; Lc 10,1-9

LECTURA I
Numai Luca este cu mine.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,10-17a
Preaiubitule, 10 Dima m-a părăsit de dragul acestei lumi şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galaţia, iar Tit s-a dus în Dalmaţia. 11 Numai Luca este cu mine. Adu-l pe Marcu împreună cu tine, căci el îmi va fi de mare ajutor. 12 Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13 Când vei veni adu-mi mantia, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp; adu-mi şi cărţile, mai ales pergamentele. 14 Alexandru fierarul mi-a făcut mult rău: el va primi de la Domnul răsplată pentru faptele lui. 15 Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este un duşman înverşunat al învăţăturii noastre. 16 Când m-am prezentat la proces, prima dată, pentru apărare, nimeni nu m-a susţinut; toţi m-au părăsit. Dumnezeu să nu le ia în seamă lucrul acesta. 17a Domnul a fost însă alături de mine şi m-a întărit, ca să pot vesti Evanghelia până la capăt, şi să o audă toate popoarele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12)
R
.: Prietenii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;
11 să proclame slava împărăţiei tale
şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale,
slava plină de măreţie a împărăţiei tale.
13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică,
şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

17 Domnul este drept în toate căile sale,
milostiv în toate lucrările sale.
18 Domnul este lângă cei care-l cheamă,
lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

ALELUIA Cf. Lc 7,22
(Aleluia) Domnul m-a trimis să aduc săracilor
vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
De secerat este mult, iar lucrătorii puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: “De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,834 other followers

%d bloggers like this: