Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Soare :)

Posted by Laurentiu pe 29/07/2014

 

…fiind cu tine, nu mai am altă dorinţă pe pământ…
Soare

Posted in Diverse, Imagini si fotografii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia!

Posted by Laurentiu pe 29/07/2014

Prietenul meuPrintre zecile de frământări care ne iau cu asalt viața, Dumnezeu strecoară în fiecare zi picături de fericire și de liniște. Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia. Prietenia adevărată se atinge greu, unii spun că mult mai greu decât iubirea, mai ales dacă ne gândim la „iubirile” care vin și pleacă, aceasta în timp ce prietenii adevărați rămân pentru totdeauna alături de tine și în inima ta. Să ne amintim în această zi de prietenii noștri, să refacem istoria prieteniilor noastre: cum i-am cunoscut, cum le-am fost și ne-au fost alături. Cine este prietenul nostru cel mai bun?

Chiar dacă Isus nu a vorbit mult despre prietenie, prin viața și parabolele sale (cf. Lc 11,5-8) a lăsat să se vadă valoarea acestei „virtuți”. Cei care l-au înconjurat au devenit prietenii săi și s-a adresat ucenicilor numindu-i prieteni: „Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute” (In 15,14-15; cf. Lc 12,4). Însă dincolo de discursurile despre prietenie și de legătura sa puternică cu apostolii, suntem chemați să privim spre prietenia dintre Isus și sfinții zilei: Marta, Maria și Lazăr. Să încercăm să pătrundem în profunzimea legăturii dintre Isus și această „familie”, să vedem forța prieteniei și să aprofundăm valoarea ei și în viața noastră.

Suntem încercați de emoții când întrezărim mărturia lui Isus despre valoarea prieteniei pe care evanghelistul Ioan o redă în capitolul 11. Ce har să te simți prietenul lui Dumnezeu, să apelezi la el cu încredere, „în caz de boală, ca și în timp de sănătate”, să te simți atât de apropiat de el ca o mireasă, ca un mire de alesul inimii sale. Dar în același timp câtă binecuvântare să știi că Dumnezeu te privește ca pe un prieten, că ești cel în care el își găsește bucuria, cel căruia îi calcă cu drag pragul casei, cel care se lasă atins de tine și în același timp stă la masă cu tine.

Dumnezeu are prieteni. Dumnezeu își caută prieteni. El vrea ca fiecare om să fie prietenul său, el vrea ca fiecare inimă „să aleagă partea cea mai bună care nu i se va lua”. Omul este cel care alege sau respinge prietenia cu Dumnezeu. Tu cum ești în relația cu Domnul? Te simți cu adevărat prietenul său? Simți că Dumnezeu vine cu plăcere în inima ta, în familia ta, în casa ta?

Reține

„Prietenul iubește în orice timp, se naște ca un frate în strâmtorare” (Prov 17,17).

Marţi, 29 iulie 2014 

Marti din saptamâna a 17-a de peste an
Ss. Marta **; Lazar si Maria, frati
Prov 31,10-13. 19-20.30-31; Ps 14; In 11,19-27 (Lc 10,38-42)

LECTURA I
Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă.
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31
10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.
2 Cel care duce o viaţă curată
săvârşeşte ceea ce este drept,
el spune adevărul din inima sa
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

3bc El nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,
dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care se poartă astfel
nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA In 8,12b
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,
cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,19-27
În acel timp, 19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. 21 Marta i-a zis lui Isus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 23 Isus i-a răspuns: “Fratele tău va învia”. 24 I-a spus Marta: “Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 25 Isus i-a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a răspuns: “Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

ALELUIA Lc 11,28
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi îl păzesc. (Aleluia)

EVANGHELIA
Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: “Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: “Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

“…cine o găseşte nu are îndoieli, simte că este ceea ce căuta, ceea ce aştepta şi ceea ce răspunde aspiraţiilor sale cele mai autentice”.

Posted by Laurentiu pe 28/07/2014

Papa FranciscIubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Scurtele asemănări propuse de liturgia de astăzi sunt concluzia capitolului din Evanghelia lui Matei dedicat parabolelor împărăţiei lui Dumnezeu (13,44-52). Între acestea sunt două mici capodopere: parabolele comorii ascunse în ogor şi a mărgăritarului de mare valoare. Ele ne spun că descoperirea împărăţiei lui Dumnezeu poate să aibă loc pe neaşteptate ca pentru agricultorul care, arând, găseşte comoara nesperată; saudupă lungă căutare, ca pentru negustorul de mărgăritare, care, în sfârşit, găseşte mărgăritarul foarte preţios visat de mult timp. Dar şi într-un caz şi în celălalt rămâne realitatea primară că acea comoară şi mărgăritarul valorează mai mult decât toate celelalte bunuri şi de aceea agricultorul şi mărgăritarul, când le găsesc, renunţă la tot restul pentru a le putea dobândi. Nu au nevoie să facă raţionamente sau să se gândească, să reflecteze: îşi dau seama imediat de valoarea incomparabilă a ceea ce au găsit şi sunt dispuşi să piardă totul numai să-l aibă.

Aşa este pentru împărăţia lui Dumnezeu: cine o găseşte nu are îndoieli, simte că este ceea ce căuta, ceea ce aştepta şi ceea ce răspunde aspiraţiilor sale cele mai autentice. Şi este într-adevăr aşa: cine-l cunoaşte pe Isus, cine-l întâlneşte personal, rămâne fascinat, atras de atâta bunătate, atâta adevăr, atâta frumuseţe, şi totul într-o mare umilinţă şi simplitate. A-l căuta pe Isus, a-l întâlni pe Isus: aceasta este marea comoară!

Câte persoane, câţi sfinţi şi sfinte, citind cu inimă deschisă evanghelia, au fost aşa de copleşiţi de Isus, încât s-au convertit la el. Să ne gândim la sfântul Francisc din Assisi: el era deja un creştin, dar un creştin “sentimental”. Când a citit evanghelia, într-un moment decisiv al tinereţii sale, l-a întâlnit pe Isus şi a descoperit împărăţia lui Dumnezeu şi atunci toate visele sale de glorie pământească s-au risipit. Evanghelia te face să-l cunoşti pe Isus adevărat, te face să-l cunoşti pe Isus viu; îţi vorbeşte la inimă şi îţi schimbă viaţa. Şi atunci, da, laşi toate. Poţi să schimbi efectiv tipul de viaţă sau să continui să faci ceea ce făceai înainte, ca tu eşti un altul, eşti renăscut: ai găsit ceea ce dă sens, ceea ce dă gust, ceea ce dă lumină la toate, chiar şi trudelor, chiar şi suferinţelor şi chiar şi morţii.

A citi evanghelia. A citi evanghelia. Am vorbit despre asta, vă amintiţi? În fiecare zi, a citi un text din evanghelie; şi chiar a purta o mică evanghelie cu noi, în buzunar, în geantă, oricum, la îndemână. Şi acolo, citind un text, îl vom găsi pe Isus. Totul capătă sens atunci când acolo, în evanghelie, găseşti această comoară, pe care Isus o numeşte “împărăţia lui Dumnezeu”, adică Dumnezeu care domneşte în viaţa ta, în viaţa noastră; Dumnezeu care este iubire, pace şi bucurie în fiecare om şi în toţi oamenii. Asta e ceea ce Dumnezeu vrea, e lucrul pentru care Isus s-a dăruit pe sine însuşi până la moartea pe o cruce, pentru a ne elibera de puterea întunericului şi a ne transfera în împărăţia vieţii, a frumuseţii, a bunătăţii, a bucuriei. A citi evanghelia înseamnă a-l găsi pe Isus şi a avea această bucurie creştină, care este un dar al Duhului Sfânt.

Iubiţi fraţi şi surori, bucuria de a fi găsit comoara împărăţiei lui Dumnezeu transpare, se vede. Creştinul nu poate ţine ascunsă credinţa sa, pentru că transpare în fiecare cuvânt, în fiecare gest, chiar şi în cele mai simple şi zilnice: transpare iubirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin Isus. Să ne rugăm, prin mijlocirea Fecioarei Maria, pentru ca să vină în noi şi în lumea întreagă împărăţia sa, a iubirii, a dreptăţii şi a păcii.

______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Mâine se împlinesc o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, care a provocat milioane de victime şi distrugeri imense. Acest conflict, pe care papa Benedict al XVI-lea l-a definit un “măcel inutil”, s-a încheiat, după patru ani lungi, într-o pace rezultată mai fragilă. Mâine va fi o zi de doliu în amintirea acestei drame. În timp ce amintim acest eveniment tragic, doresc ca să nu se repete greşelile din trecut, ci să se ţină cont de lecţiile istoriei, făcând să prevaleze mereu motivaţiile păcii printr-un dialog răbdător şi curajos.

În mod deosebit, astăzi gândul meu se îndreaptă spre trei zone de criză: cea medio-orientală, cea irakiană şi cea ucraineană. Vă cer să continuaţi să vă uniţi cu rugăciunea mea pentru ca Domnul să acorde populaţiilor şi autorităţilor din acele zone înţelepciunea şi forţa necesare pentru a duce înainte cu determinare drumul păcii, înfruntând orice neînţelegere cu tenacitatea dialogului şi a negocierii şi cu forţa reconcilierii. În centrul fiecărei decizii să nu se pună interesele particulare, ci binele comun şi respectarea fiecărei persoane. Să ne amintim că totul se pierde cu războiul şi nimic nu se pierde cu pacea.

Fraţi şi surori, să nu mai fie niciodată războiul! Să nu mai fie niciodată războiul! Mă gândesc mai ales la copii, cărora li se ia speranţa unei vieţi demne, a unui viitor: copii morţi, copii răniţi, copii mutilaţi, copii orfani, copii care au ca jucării rămăşiţe de război, copii care nu ştiu să zâmbească. Opriţi-vă, vă rog! Vă cer asta cu toată inima. Este ceasul să vă opriţi! Opriţi-vă, vă rog!

Adresez un salut cordial vouă tuturor, pelerini care provin din Italia şi din alte ţări.

Salut grupul de brazilieni, parohiile din Dieceza de Cartagena (Spania), scoutiştii din Gavio (Portugalia), pe tinerii din Madrid, Asidonia-Jerez (Spania) şi pe cei din Monteolimpino (Como), pe ministranţii din Conselve şi Ronchi Casalserugo, pe lupişorii din Catania şi pe credincioşii din Acerra.

Tuturor, doresc duminică frumoasă! Şi nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine! Poftă bună! La revedere!

Franciscus
(Angelus  – 27 iulie 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
preluat de pe http://www.ercis.ro

 

Posted in Lecturi, Papa Francisc | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,760 other followers

%d bloggers like this: