Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Chiar dacă toți ne vor părăsi, el rămâne cu noi.

Posted by Laurentiu pe 20/12/2014

Dumnezeu va iubesteAstăzi medităm cuvintele profetului Isaia, cuvinte care ne oferă un nou nume al Pruncului mult așteptat în ziua Crăciunului: „Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»”. Iar evanghelistul Matei ne relatează, legat de acest nume, visul sfântului Iosif, împlinirea profețiilor: „Iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care, tradus, înseamnă: Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1,20-23).

Câtă consolare ar trebui să primim astăzi meditând adevărul acestui nume: Emanuel – Dumnezeu cu noi. Atunci când suntem loviți de încercările vieții, atunci când suntem căzuți și nu mai găsim forța de a ne ridica, atunci când suferințele îneacă în noi dorința de a mai trăi, să privim la Emanuel – Dumnezeu cu noi și să înțelegem că tocmai în acele momente el este cu noi, suferă împreună cu noi, se întristează împreună cu noi așa cum întristat până la moarte a fost sufletul său în grădina Ghetsimani (cf. Mt 26,38). Dar mai ales trăiește împreună cu noi, luptă împreună cu noi și învinge prin sfânta înviere a sa moartea, păcatul, slăbiciunea noastră. Să simțim meditând la acest nume că Domnul nu ne va abandona niciodată. El știe ce înseamnă să fii abandonat, pentru că el însuși a fost abandonat în timpul arestării sale. Chiar dacă toți ne vor părăsi, el rămâne cu noi, rămâne pentru totdeauna Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în mijlocul nostru, Dumnezeu pentru noi. Să ne lăsăm inima cuprinsă de acest adevăr: nu suntem singuri, ci însuși Domnul este cu noi, este de partea noastră și ne călăuzește pașii spre sărbătoarea vieții.

O, Marie, ajutorul creștinilor și mama tuturor celor care se simt singuri, luminează astăzi chipurile noastre prin prezența ta. Alungă tristețea, singurătatea, teama ca să-l primim cu vrednicie pe Emanuel. Și convinși fiind că Dumnezeu este mereu cu noi, ajută-ne să răspundem asemenea ție la chemarea Tatălui: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”.

Reține

Crăciunul este sărbătoarea lui Emanuel – Dumnezeu cu noi. Și așa cum Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri, la fel și noi trebuie să ne apropiem de cei care se simt singuri. Bucură un suflet singur cu prezența ta.

Sâmbăta, 20 decembrie 2014 

20 decembrie
Sf. Zeferin, pp. m.
Is 7,10-14; Ps 23; Lc 1,26-38

LECTURA I
Iată, fecioara va zămisli.
Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14
În zilele acelea, 10 Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 “Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 12 Şi a răspuns Ahaz: “Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 13 Şi a zis atunci Isaia: “Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c.10b)
R.: Iată, vine Domnul; el este împăratul măririi.
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc pământul.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a întărit peste râuri. R.

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?
Cine va sta în locul său cel sfânt?
4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată
cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, cheie a lui David, care deschizi porţile împărăţiei veşnice,
vino şi scoate din temniţă pe cei ce zac în întuneric. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
26 În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: “Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: “Ce poate să însemneze salutul acesta?” 30 Îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, 33 şi va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: “Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Atunci a zis Maria: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Nu există nici invenție, nici cucerire, nici nimic altceva care să fie mai de folos omenirii decât redarea speranței!

Posted by Laurentiu pe 19/12/2014

sperantaFiecare timp al istoriei își are oamenii săi carismatici, unii mai minunați decât alții. Mereu au existat și vor exista oameni înzestrați cu diferite daruri: unii seamănă cu Samson, alții cu Ioan Botezătorul; unii aduc pacea prin „forța brațelor”, alții prin forța cuvântului. Există oameni înzestrați cu darul înțelepciunii și al științei, oameni care realizează marile descoperiri, invenții etc. Lumea în care trăim este rodul Providenței și al oamenilor care au dorit să lase un semn, o amintire a trecerii lor prin această viață. Sunt atât de mulți cei cărora trebuie să le mulțumim pentru contribuția lor la dezvoltarea societății. Însă noi ce semn lăsăm în această lume, prin locurile pe unde trecem, în inimile pe care le întâlnim? Ce se va spune despre noi?

Atât de mulți ne descurajăm înainte de a începe, înainte de a încerca să facem un lucru măreț. Spunem atât de des că noi nu avem niciun talant, că noi nu putem face nimic deosebit pentru nimeni. Oare chiar așa să fie? Oare nu avem fiecare ceva de oferit celuilalt și lumii? Oare nu a venit Cristos ca să ne învețe cât de prețioși suntem în fața Tatălui și cum se îngrijește el de noi (cf. Mt 6,25-34; 10,31).

Astăzi cântăm cu psalmistul „tu, Doamne, ești speranța mea”. Astăzi vedem că Domnul aduce speranță în inimile celor deznădăjduiți, „îndepărtează rușinea lor dinaintea oamenilor”. De fapt, el însuși este Speranța și ne invită să purtăm și noi în inimile celor din jur speranță. Nu există nici invenție, nici cucerire, nici nimic altceva care să fie mai de folos omenirii decât redarea speranței! Iar acest lucru este misiunea noastră, a creștinilor: să fim purtători de speranță. Să mergem astăzi în întâmpinarea fraților noștri descurajați. Să-i căutăm pe cei care privesc cu teamă spre ziua de mâine, spre cei deznădăjduiți în drumul spre Crăciun și să le redăm speranța, să-l redăm pe Cristos. Împreună cu ei să cântăm din toată inima: „Tu, Doamne, eşti speranţa mea, Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilărie. În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele, tu ai fost ocrotitorul meu”. Să fim și noi, asemenea îngerilor din cuvântul Domnului, purători de vești bune, de speranță.

O, Marie, Maica speranței, în mâinile tale încredințăm lumea întreaga, țara și familiile noastre. Redă-ne speranța! Ajută-ne să ne ridicăm privirea spre ceruri și să simțim prezența lui Cristos, Speranța lumii, în mijlocul nostru.

Reține

Spune celui căzut, descurajat: „Curaj! Ridică-te! Te cheamă! Domnul vine la tine!” (cf. Mc 10,46-52).

Vineri, 19 decembrie 2014 

19 decembrie
Fer. Urban al V-lea, pp.
Jud 13,2-7.24-25a; Ps 70; Lc 1,5-25

LECTURA I
Naşterea lui Samson este anunţată de un înger.
Citire din cartea Judecătorilor 13,2-7.24-25a
În zilele acelea, 2 era un om de la Ţorea, din seminţia lui Dan, cu numele Manoah; femeia lui era sterilă şi nu avea copii. 3 Îngerul Domnului i s-a arătat femeii şi i-a zis: “Iată, tu eşti sterilă şi nu ai copii, dar vei zămisli şi vei naşte un fiu. 4 De acum înainte ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, 5 căci vei zămisli şi vei naşte un fiu. Briciul să nu se atingă de capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din sânul mamei sale; el va elibera pe Israel din mâna filistenilor”. 6 Atunci a venit femeia şi a spus bărbatului său: “A venit la mine un om al lui Dumnezeu, a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos; nici eu nu l-am întrebat de unde este şi nici el nu mi-a spus numele său. 7 Dar mi-a zis: «Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu; aşadar, să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, pentru că acest copil din sânul mamei şi până la moarte, va fi închinat lui Dumnezeu»”. 24 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat, 25 şi Duhul Domnului a început să lucreze în el.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,3-4a.5-6ab.16-17 (R.: cf. 8ab)
R.: Lauda ta, Doamne, o voi cânta şi măreţia ta o voi vesti.
3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
pentru că numai tu eşti stânca şi cetatea mea de apărare.
4 Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege
şi a celui care mă asupreşte. R.

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
6 În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu,
Doamne, voi preamări dreptatea ta.
17 Dumnezeule, tu m-ai învăţat din copilărie
şi povestesc şi astăzi minunile tale. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, urmaş al lui Iese, rânduit ca semn pentru popoare,
vino şi eliberează-ne, nu mai întârzia. (Aleluia)

EVANGHELIA
Naşterea lui Ioan Botezătorul este anunţată de îngerul Gabriel.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,5-25
5 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din grupul preoţesc al lui Abia. Femeia lui era din fiicele lui Aron şi se numea Elisabeta. 6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau cu sfinţenie toate poruncile şi rânduielile Domnului. 7 Ei nu aveau nici un copil, pentru că Elisabeta era sterilă, şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8 Odată, pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în ziua orânduită pentru preoţii din grupul lui, 9 a ieşit la sorţi, după rânduiala preoţească, să tămâieze în templul Domnului. 10 În ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară şi se ruga. 11 Atunci un înger al Domnului i s-a arătat, stând la dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, 12 Zaharia s-a tulburat şi a fost cuprins de frică. 13 Dar îngerul a zis către el: “Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată; Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 14 El va fi pentru tine un motiv de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 15 căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea nici vin, nici băutură tare, şi încă din sânul mamei sale se va umple de Duh Sfânt. 16 Pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 17 El va merge înaintea Domnului cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, şi să pregătească Domnului un popor desăvârşit”. 18 Zaharia a zis către înger: “După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea de asemenea este înaintată în vârstă”. 19 Îngerul, răspunzând, i-a zis: “Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bună. 20 Iată, vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti, până în ziua când se vor împlini acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor”. 21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. 22 Când Zaharia a ieşit din templu şi nu putea să le vorbească, ei au înţeles că avusese o viziune; şi el le făcea semne arătând că a rămas mut. 23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, Zaharia s-a dus acasă.24 La câtva timp după aceea, Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată. Cinci luni de zile nu a spus nimănui acest lucru şi se gândea în sufletul său: 25 “Mare dar mi-a făcut Domnul în ziua în care a binevoit să ridice dintre oameni ocara mea”.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

„Așadar, ești rege?”

Posted by Laurentiu pe 18/12/2014

preghieraFiecare ne amintim în versiuni proprii poveștile din copilărie, în funcție de persoanele care ni le povesteau sau de rolurile pe care le jucam. Printre amintiri se regăsesc cu siguranță și poveștile cu regi și regine. Visul copiilor de a fi prinți sau prințese, de a domni își găsește mereu locul în fantezia celor mici și are mereu rolul său. Însă ceea ce pentru unii rămâne un vis, o poveste, un simplu rol dintr-un joc al copilăriei, pentru alții este realitate. Scriptura ne vorbește astăzi despre regele care se va naște: „Iată, vin zile când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca Rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară”. Însă câtă diferență între modul nostru de a ne imagina regi sau regine și domnia Regelui Cristos.

Evanghelistul Ioan ne redă acest dialog: Atunci Pilat i-a zis: „Așadar, ești rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu” (In 18,37). În drumul nostru spre Crăciun suntem chemați să privim spre acest rege, spre Omul-Dumnezeu care dă mărturie despre adevăr, care face „să înflorească dreptatea și multă pace”. Ba mai mult, suntem chemați să devenim noi înșine regi asemenea lui.

A fi rege înseamnă a trăi în libertate, înseamnă a domni spre binele celorlalți, spre binele „cetății”. Însă pentru aceasta trebuie să se împlinească în noi rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii: „Dumnezeule atotputernic, suntem stăpâniţi încă de vechea robie, suntem apăsaţi încă de jugul păcatului. Trimite-ne libertatea adevărată şi înnoieşte-ne prin naşterea Fiului tău, pe care o aşteptăm cu credinţă”. Avem nevoie de o reînnoire, avem nevoie să fim eliberați de orice jug al păcatului. Doar un om liber poate fi rege, doar un om liber poate domni împreună cu Cristos. Să începem prin a fi regi peste noi înșine, dominându-ne patimile și păcatele, eliberându-ne de orice viciu. Sfântul Ambroziu ne învață: „Cel care îşi supune trupul şi îşi cârmuieşte sufletul fără a se lăsa copleşit de patimi este propriul său stăpân: poate fi numit rege, pentru că este în stare de a-şi guverna propria fiinţă; este liber şi independent şi nu se lasă pradă unei robii vinovate”

O, Marie, Regina lumii și a inimii noastre, ajută-ne să ne eliberăm de orice păcat ca să domnim și noi împreună cu tine și cu Fiul tău.

Reține

Unul singur este rege, Cristos, iar domnia sa înseamnă iubirea și slujirea aproapelui în libertate.

Joi, 18 decembrie 2014 

18 decembrie
Ss. Malahia, profet; Gratian, ep.
Ier 23,5-8; Ps 71; Mt 1,18-24

LECTURA I
Voi ridica lui David o odraslă dreaptă.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,5-8
Domnul spune: 5 “Iată, vin zile când voi ridica lui David o odraslă dreaptă, care va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; el va judeca şi va face dreptate în ţară. 6 În zilele lui, regatul lui Iuda va fi mântuit şi Israel va trăi în linişte. Iată numele care i se va da: «Domnul este dreptatea noastră!»”7 De aceea, vor veni zile, spune Domnul, când pentru a se face un jurământ, nu se va mai zice: “Viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului”, 8 dar se va zice: “Viu este Domnul care i-a scos şi i-a adus pe oamenii casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care îi risipise şi i-a făcut să locuiască în ţara lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.12-13.18-19 (R.: cf. 7)
R.: Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii.
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale
şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă
şi pe nenorocitul care cere ajutor.
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit
şi va uşura viaţa săracilor. R.

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul care săvârşeşte minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios,
tot pământul să se umple de slava lui. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, conducător al poporului Israel,
care ai dat legea ta lui Moise pe muntele Sinai,
vino şi întinde-ţi braţele şi ne mântuieşte. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-24
18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit s-o lase în ascuns. 20 Dar pe când cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 “Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,918 other followers

%d bloggers like this: