Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Varianta modernă a strigătului: „Ce ai cu noi ? Ai venit să ne pierzi?”

Posted by Laurentiu pe 02/09/2014

Isus la usa inimiiUn preot blând a bătut încet la ușa unei case. De dincolo se simțea fum de țigară și o muzică rock ce trebuia ascultată (suportată!) și de vecini din cauza volumului. De după ușă s-a întrezărit un tânăr chip feminin: „Cine ești? Ce vrei?” „Sunt părintele. Am venit să vă binecuvântez casa în numele Domnului Isus”. Glasul indignat al domnișoarei a acoperit imediat muzica: „Lăsați-mă cu superstițiile voastre! Nu am nevoie de Cristos. Nu am chef să-mi pierd timpul cu chestiile voastre. Lăsați-mă în pace!”. Și a dispărut în zgomotul și fumul de după ușă.

De fapt, acesta este varianta modernă a strigătului: „Ce ai cu noi, Isuse? Ai venit să ne pierzi?” Pe atâtea chipuri, în atâtea comportamente, prin atâtea voci răsună acest refuz: „Ajunge, ce ai cu noi?” Prea mulți sunt cei care și astăzi se simt deranjați de Isus, se simt tulburați de prezența sa. Însă de ce ne-ar deranja o „Persoană” care „pe unde a trecut a făcut bine tuturor”? Nu cumva doar „răul” se simte incomod în prezența binelui?! Dacă prezența lui Cristos ne deranjează, motivul trebuie căutat în noi, în interiorul nostru: răul din noi, așezat confortabil, se simte amenințat de prezența binelui.

Trebuie subliniată și diferența între strigătul omului modern și vocea duhului din evanghelie. Această diferență constă în cunoașterea diferită pe care o au despre Dumnezeu. Duhul cel rău, Diavolul știe cine este Cristos, îl cunoaște, se teme de el; în schimb omul nu-l cunoaște. Noi oamenii știm atât de puține despre Cristos, despre iubirea și măreția lui, despre prezența și forța sa. Și totuși ne permitem, fără să-l cunoaștem sau având doar o cunoaștere superficială dobândită din „ziare”, să spunem că nu avem nevoie de el. Dacă am cunoaște cine este Cristos, dacă i-am simți iubirea, cu câtă ardoare l-am invoca și cu cât drag l-am face oaspetele nostru!

Totodată, diferența nu constă doar în modul nostru de a ne raporta la Cristos, doar în cunoașterea pe care o avem despre el, ci și în modul în care Cristos se raportează la noi. Spre deosebire de duhurile rele cărora le „poruncește cu asprime”, nouă Domnul nu ne poruncește. Creați din iubire, după chipul și asemănarea sa, Domnul vrea să înțelegem că iubirea nu se impune. El, Iubirea prin excelență, ni se propune: blând, discret, dar răbdător, așteptând la ușa inimii noastre. Poată că astăzi îi vom deschide și îl vom primi.

Reține

„Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și-mi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine” (Ap 3,20).

Marţi, 2 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 22-a de peste an
Fer. Ingrid, calug.
1Cor 2,10b-16; Ps 144; Lc 4,31-37

LECTURA I
Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele care vin de la Duhul lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16
Fraţilor, 10b Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 11Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, dacă nu duhul omului care este în el? Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci învăţate de la Duhul Sfânt, explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 16 “Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?” Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a)
R.: Drept este Domnul în toate căile sale.
8 Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;
11 să vestească slava împărăţiei tale
şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale
şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.
13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică
şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele
şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină
şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

ALELUIA Lc 7,16
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi
şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia
)

EVANGHELIA
Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,31-37
În acel timp, 31 Isus a coborât la Cafarnaum, o cetate din Galileea, şi îi învăţa pe oameni într-o zi de sâmbătă. 32 Ei erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că vorbea cu autoritate. 33 În sinagogă se afla un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige cu glas puternic: 34 “Ajunge, ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 35 Isus i-a poruncit cu asprime: “Taci şi ieşi din omul acesta!” Atunci diavolul l-a aruncat la pământ în mijlocul sinagogii şi a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău. 36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: “Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!” 37 Şi i s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Cristos este și rămâne Domn chiar și atunci când întâlnește refuzul oamenilor!

Posted by Laurentiu pe 01/09/2014

Cu Domnul nu ma temUn lucru esențial pentru meditarea Sfintei Scripturi este să încerci să intri în lumea textului, să simți că faci parte din acel cadru biblic. Un avantaj deosebit îl au cei care au vizitat deja Țara Sfântă, care au atins pământul pe care a pășit Cristos. Dar și ceilalți sunt invitați să se folosească de forța imaginației pentru a se „încadra” în contextul evangheliei: să „simți” locul, peisajul, casele, mirosul… totul. Să simți oamenii: pe Paul, pe Isus și consătenii săi.

Oare nu suntem și noi cuprinși de zel pentru Cristos când îl simțim pe Paul și ardoarea cu care predica evanghelia? Nu am vrea și noi să ieșim din casele noastre, din bisericile noastre și să străbatem locuri în care Evanghelia nu a răsunat, să intrăm împreună cu Cristos în acele case, familii și inimi în care el încă nu a intrat? Nu am vrea și noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu pentru ca, în toată simplitatea noastră, să putem spune împreună cu Apostolul: „Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit”.

Ba mai mult, în această zi putem merge și noi cu Isus la Nazaret. Ne putem imagina că suntem în acea sinagogă. Biserica în care se proclamă mereu evanghelia este tocmai „sinagoga” în care Isus ne vorbește, în care simțim cum fiecare cuvânt al Scripturii s-a împlinit în el, Domnul și mântuitorul nostru. Cât de solemn este Cristos în evanghelia de astăzi: proclamă cu autoritate cuvântul Tatălui transmis prin profetul Ieremia, îi vestește împlinirea și refuzul. Tonul și limbajul său este mai presus de profeții și învățătorii legii. Modul „maiestos” prin care evanghelistul notează că „a trecut prin mijlocul lor” atunci când s-au hotărât să-l ucidă, vorbește despre autoritatea sa: Cristos este și rămâne Domn chiar și atunci când întâlnește refuzul oamenilor. Chiar dacă toți l-ar respinge, chiar dacă noi ne încăpățânăm să trăim în păcatul și necredința noastră, el rămâne Domnul și Dumnezeul nostru.

Să simțim astăzi cum se apropie de inima noastră și ne șoptește: „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfințit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor prinși în război eliberarea și celor orbi vederea, să dau celor asupriți libertatea și să vestesc anul de îndurare al Domnului”.

Reține

Cristos a venit pentru tine. Astăzi trebuie să-l simți cum îți vorbește, cum se apropie de inima ta, cum pune mâna sa pe rănile tale, cum te vindecă. Astăzi trebuie să ne simțim îmbrățișați de Dumnezeu.

Luni, 1 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 22-a de peste an
Ss. Egidiu, abate; Iosua
1Cor 2,1-5; Ps 118; Lc 4,16-30

LECTURA I
V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5
Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi predicarea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,97.98.99.100.101.102 (R.: 97a)
R.: Cât de mult iubesc Legea ta, Doamne, Dumnezeule.
97 Cât de mult iubesc legea ta,
toată ziua mă gândesc la ea. R.

98 Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei,
pentru că mă însoţesc întotdeauna. R.

99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
deoarece cuget la legile tale. R.

100 Am mai multă pricepere decât bătrânii,
pentru că păzesc poruncile tale. R.

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului,
pentru a păzi cuvântul tău. R.

102 Nu mă abat de la hotărârile tale,
pentru că tu însuţi mă înveţi. R.

ALELUIA Lc 4,18
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;
el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia.
(Aleluia)

EVANGHELIA
M-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. Nici un profet nu este primit în locul său de baştină.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,16-30
În acel timp, 16 Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a sculat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 “Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere19 ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: “Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”. 22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui. Ei se întrebau: “Nu este el oare fiul lui Iosif?” 23 Însă el le-a zis: “Desigur, îmi veţi spune zicala: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi». Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum. Fă la fel şi aici, în cetatea ta natală”. 24 Apoi a adăugat: “Vă spun adevărul: nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină. 25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a venit o foamete mare peste toată ţara, 26dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie; în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea profetului Elizeu, dar nici unul nu a fost curăţit; în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”. 28 Când au auzit aceste lucruri, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate şi l-au dus la un povârniş al colinei pe care era clădită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. 30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Bârfa și răul pe care îl facem

Posted by Laurentiu pe 31/08/2014

Ce este bârfa?

Clipul poate fi văzut și cu subtitrare în limba română accesând:

https://www.facebook.com/video.php?v=726799714018368&set=vb.100000650376061&type=3&theater

barfa

Posted in E bine de ştiut, Film | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,786 other followers

%d bloggers like this: