Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Tu ești fericit cu viața ta, cu ceea ce faci?

Posted by Laurentiu pe 05/03/2015

Pasii celui drept_fericit omul care umbla pe caile DomnuluiPartea cea mai tristă a vieții este că rătăcim căutând fericirea tocmai acolo, dar exact acolo, unde ea nu poate fi găsită. Și ne încăpăținăm în rătăcirile noastre.

Uităm că adevărata fericire nu e surâsul pe care ni-l oferă lumea și pe care am învățat să ni-l oferim cu prefăcătorie de profesionaliști unii altora.

Adevărata fericire vine din interior, locuiește în inimă, nu doar pe chip.

Singur Domnul – și uneori noi, atunci când avem curajul și ne facem timp să ne cercetăm cugetul – știe cu adevărat cât de fericiți suntem.

Tu ești fericit cu viața ta, cu ceea ce faci?
Căile pe care umbli îți aduc fericirea în inimă?

Joi, 5 martie 2015 

Joi din saptamâna a 2-a din Post
Ss. Luciu I.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.
Ier 17,5-10; Ps 1; Lc 16,19-31

LECTURA I
Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om; binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul!
Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-10
Aşa vorbeşte Domnul: “Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om şi-şi pune tăria într-un muritor şi inima lui se îndepărtează de Domnul. 6 El este ca un ienupăr în Arabah, nu vede când vine binele. Stă într-un loc uscat din pustiu, în pământ sărac şi de nelocuit. 7 Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul şi Domnul este cauza încrederii sale. 8 El este ca pomul plantat lângă apă, care-şi întinde rădăcinile pe mal; nu se teme când vine arşiţa, frunzele lui sunt verzi, în anul secetos nu se îngrijorează şi nu încetează să facă fructe. 9 Mai înşelătoare decât toate este inima şi de nevindecat: cine poate s-o cunoască? 10 Eu, Domnul, cercetez inima şi observ rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)
R.: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,19-31
În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: “Era un om bogat care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine şi se bucura în fiecare zi cu mare fast; 20 la poarta lui zăcea un sărac, al cărui numere era Lazăr, plin de bube: 21 el ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele. 22 A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit şi bogatul şi a fost îngropat. 23 Pe când se chinuia în iad, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham şi pe Lazăr în sânul lui 24 şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!» 25 Însă Abraham i-a spus: «Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. 26 Şi, pe lângă toate acestea, între noi şi voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată şi nici de acolo la noi”. 27 El a zis: «Atunci te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin!” 29 Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!” 30 El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti». 31 I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi, chiar dacă ar învia cineva din morţi, nu se vor convinge»”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Între voi să nu fie așa!

Posted by Laurentiu pe 04/03/2015

Între voi să nu fie așa! Domnul este categoric cu noi în această zi și ne invită la slujire. Ispita de a domina este atât de mare! Fragilitatea ființei noastre se vede atât de bine atunci când uităm binele primit, atunci când începem să întindem capcane și să săpăm gropi pentru sufletul aproapelui.

Între noi să nu fie așa. În noi să nu fie așa. În inima noastră să domnească în această zi dorința (tăcută, liniștită, dar activă, concretă!) de a face binele. Să concretizăm invitația Domnului la slujire și să ajutăm o persoană. Să ajuți nu înseamnă întotdeauna să dai, să oferi, ci poate însemna să mergi alături de o persoană sau să stai în liniște ascultând sau pur și simplu să îmbrățișezi un suflet ce se simte singur. Este un mare har să știi să însoțești, să asculți și să îmbrățișezi!

Pe cine aș putea sluji astăzi? Cum îmi voi manifesta astăzi iubirea și recunoștința față de Domnul și față de aproapele?

Crucifix_slujire Mt 20_25_28

Miercuri, 4 martie 2015 

Miercuri din saptamâna a 2-a din Post
Sf. Cazimir, rege *; Fer. Ioan-Anton Farina, ep.
Ier 18,18-20; Ps 30; Mt 20,17-28

LECTURA I
Veniţi să facem planuri împotriva lui!
Citire din cartea profetului Ieremia 18,18-20
Duşmanii mei au zis: “Veniţi să facem planuri împotriva lui Ieremia! Căci legea nu va pieri din lipsă de preoţi, nici sfatul, din lipsă de înţelepţi şi nici cuvântul, din lipsă de profeţi. Haideţi să-l lovim cu limba şi să nu ţinem cont de niciunul dintre cuvintele sale!” 19 Ţine cont de mine, Doamne, şi ascultă glasul cauzei mele! 20 Oare se răsplăteşte binele cu rău? Ei au săpat o groapă pentru sufletul meu. Adu-ţi aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine în favoarea lor şi să fac să se întoarcă mânia ta de la ei!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),5-6.14.15-16 (R.: 17b)
R.: Mântuieşte-mă, Doamne, în îndurarea ta!

5 Fă-mă să ies din laţul pe care mi l-au întins,
căci tu eşti tăria mea!
6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. R.

14 Când aud învinuirile multora,
groaza mă înconjoară;
când împreună se înţeleg între ei împotriva mea,
uneltesc să-mi ia sufletul. R.

15 Dar eu mă încred în tine, Doamne,
şi spun: “Tu eşti Dumnezeul meu,
16 soarta mea este în mâinile tale!”
Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei care mă urmăresc! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
“Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.

EVANGHELIA
Îl vor condamna la moarte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,17-28
În acel timp, urcând Isus spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli şi le-a spus pe drum: 18 “Iată, noi urcăm la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor şi ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, 19 îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, dar în a treia zi va învia!” 20 Atunci, s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: “Ce vrei?” I-a spus: “Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei să stea unul la dreapta şi unul la stânga ta, în împărăţia ta!” 22 Atunci Isus, răspunzând, a zis: “Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi potirul pe care am să-l beau eu?” I-au spus: “Putem”. 23 El le-a zis: “Potirul meu îl veţi bea, însă a sta la dreapta şi la stânga mea nu ţine de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu”. 24 Când au auzit ceilalţi zece, au fost cuprinşi de indignare faţă de cei doi fraţi. 25 Dar Isus, chemându-i, le-a zis: “Ştiţi că cei care conduc neamurile le domină şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor. 26 Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru 27 şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru 28 aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Atentează invalid căsătoria cei care sunt legaţi de votul public perpetuu de castitate într-un institut religios (canonul 1088: impedimentul de vot public de castitate)

Posted by Laurentiu pe 04/03/2015

Canonul 1088:

Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt.

Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Atentează invalid căsătoria cei care sunt legaţi de votul public perpetuu de castitate într-un institut religios.

Papa Francisc Familia si viata consacrataCu toate că impedimentul matrimonial care derivă din votul public perpetuu de castitate făcut într-un institut religios prezintă puncte comune cu impedimentul care derivă din hirotonire, aceste două impedimente trebuie considerate separate și distincte. Atât unul cât și celălalt au fost stabilite de Biserică pentru a evidenția incompatibilitatea, fie relativă, fie absolută, ce există între starea de viață aleasă de ministrul sacru sau de călugăr și starea vieții de căsătorie. Acest impediment ne vorbește despre dăruirea totală de sine pe care persoanele consacrate o fac Domnului, o dăruire de sine intimă și definitivă între cel ales și Cristos, așa cum este și iubirea dintre soți.

Așadar, acest impediment îi leagă pe acei creștini care printr-un act – profesiunea religioasă publică – au făcut cele trei voturi: de sărăcie, de castitate și de ascultare, act (vot) prin care sunt încorporați în formă definitivă într-un institut religios. „Votul este făgăduinţa deliberată şi liberă făcută lui Dumnezeu cu privire la un bun posibil şi superior, ce trebuie împlinit pe temeiul virtuţii religiei (can. 1191, § 1).

Potrivit Codului din 1917, erau supuşi legii impedimentului dirimant numai membrii unui ordin religios cu voturi solemne, în timp ce membrii unei congregaţii cu voturi simple erau supuşi impedimentului prohibitiv („impediens”) (CDC 1917, cann. 1073 şi 1058, §§ 1 şi 2). Actualului Cod, deși continuă să facă distincție între votul simplu și votul solemn (can. 1192, § 2), în stabilirea acestui impediment pune accent pe caracterul public și perpetuu al votului. Astfel sunt supuşi impedimentului dirimant membrii tuturor institutelor religioase (călugăreşti), de bărbaţi sau de femei, atât de drept pontifical, cât şi de drept diecezan, care au votul public perpetuu de castitate. „Votul este public dacă este acceptat de Superiorul legitim în numele Bisericii, altminteri este privat” (can. 1192).

Condiția fundamentală pentru a intra sub incidența acestui impediment este validitatea votului, care, dincolo de uzul suficient al rațiunii (can. 1191, § 2), necesită îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de în canoanele 656 și 658: să fi avut loc în mod liber admiterea din partea Superiorului competent; profesiunea să fie exprimată și făcută fără violență, frică gravă sau înșelătorie; profesiunea să fie primită de Superiorul legitim, personal sau prin altcineva; vârsta de cel puțin douăzeci și unu de ani împliniți; prealabila profesiune temporară pentru cel puțin trei ani.

O altă condiție evidențiată de legislator este ca votul să fie făcut într-un institut religios. Așadar, cine este consacrat Domnului în alte tipuri de institute de viață consacrată, într-un institut secular (can. 710) sau într-o societate de viață apostolică (can. 731), sau a îmbrățișat viața eremitică sau anahoretică (can. 603), nu este legat de acest impediment.

Fiind un impediment de drept ecleziastic, se poate acorda dispensă, dar numai după ce persoana în cauză a părăsit viaţa călugărească. Și cum institutele religioase pot fi de drept diecezan sau de drept pontifical, membrii unui institut de drept pontifical sunt dispensaţi de Sfântul Scaun, iar cei care aparţin unui institut de drept diecezan, de către episcopul diecezan. În pericol de moarte, dacă nu poate recurge la Sfântul Scaun, călugărul aparținând unui institut de drept pontifical poate di dispensat de Ordinariul locului și, în cazul în care nu se poate recurge nici la Ordinariul locului, poate fi dispensat de paroh, de slujitorul sacru delegat în mod reglementar sau de preotul sau diaconul care, deși nu sunt delegați, asistă la căsătorie (can. 1079, §§ 1-2).


Dincolo de toate caracteristicile și elementele acestui impediment, vreau să închei cu un gând încurajator adresat de Sfântul Părinte papa Francisc tuturor persoanelor consacrate, prin Scrisoarea pentru Anul Vieții Consacrate (21 noiembrie 2014):

„Nu cedaţi ispitei numerelor şi eficienţei, cu atât mai puţin celei de a vă încrede în propriile forţe. Scrutaţi orizonturile vieţii voastre şi ale momentului actual “în veghere vigilentă”. Cu Benedict al XVI-lea vă repet: “Nu vă uniţi cu profeţii de nenorocire care proclamă sfârşitul sau non-sensul vieţii consacrate în Biserica din zilele noastre; mai degrabă îmbrăcaţi-vă în Isus Cristos şi luaţi armele luminii – aşa cum îndeamnă sfântul Paul (cf. Rom 13,11-14) – rămânând treji şi vigilenţi”4. Să continuăm şi să reluăm mereu drumul nostru cu încrederea în Domnul” (nr. I,3).


Bibliografie:

Arroba Conde M. J. (ed.), Manuale di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014.

Chiappetta L., Il codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Roma 20123.

Tamaș I. (trad.),Codul de drept canonic: textul oficial și traducerea în limba română, Sapientia, Iași 2012.

Tamaș I., Compendiu de drept canonic, Sapientia, Iasi 2013.

Posted in Codul de drept canonic (Codex Iuris Canonici), Drept canonic | Etichetat: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,020 other followers

%d bloggers like this: