Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Muzica este un pod între cer şi pământ!

Posted by Laurentiu pe 24/07/2014

Sergei Rachmaninov

efectul muzicii

Posted in Muzica | Etichetat: | Leave a Comment »

„Mulți profeți și drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă ce auziți voi și n-au auzit”.

Posted by Laurentiu pe 24/07/2014

Liturghie in bazilica "Sfantul Petru"Astăzi dacă predicatorul nu spune o pildă sau nu se folosește de o parabolă, nu reușește să captiveze. Simte cum cei care îl ascultă se îndepărtează, dacă nu fizic, cel puțin mintal. De atâtea ori bisericile noastre sunt pline de trupuri, dar nu și de minți, de oameni care să fie prezenți și să participe la slujbă trup și suflet. Participarea noastră la sfânta Liturghie cum este: una activă sau una pasivă? Sfânta celebrare este un moment de întâlnire cu Cristos sau un timp de odihnă, un timp în care ne revizuim „agenda” și visăm la zilele ce vor veni? Ce ar putea să ne trezească atenția mai mult decât prezența lui Cristos? Când suntem în biserică, atunci când privim ostia consacrată ar trebui să simțim că aceste cuvinte sunt spuse direct pentru noi: „mulți profeți și drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă ce auziți voi și n-au auzit”. Mulți ar fi dorit să-l vadă pe Cristos, să-l întâlnească pe Mesia în viața lor și nu au putut. Noi avem această posibilitate și o tratăm atât de des cu indiferență.

De prea multe ori noi înșine suntem cei care în loc să ne bucurăm de prezența celui care este „izvorul de apă vie”, am preferat să ne săpăm „rezervoare sparte care nu pot ține apa”. Am uitat sau tratăm cu indiferență faptul că suntem „comoară sfântă pentru Domnul”, suntem „pârga recoltei sale”, am uitat că suntem iubiți de un Dumnezeu atât de mare și am rătăcit. Mustrarea Domnului este pentru noi: „Acest popor și-a împietrit inima, și-a astupat urechile și-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă și inima lor să nu înțeleagă, ca nu cumva să se convertească și eu să-i vindec”.

Deși prin comportamentul nostru am rătăcit departe de calea Domnului și ne-am arătat nerecunoscători față de binefacerile lui, salvarea noastră vine din fidelitatea sa față de noi. Știm cuvântul apostolului: „Dacă suntem infideli, el rămâne fidel, pentru că nu se poate renega pe sine” (2Tim 2,13). El, Domnul, rămâne izvorul vieții și doar în lumina sa vom vedea lumina. Și pentru că „bunătatea lui ajunge până la ceruri și fidelitatea lui depășește norii” îndrăznim să ne rugăm și să îi cerem ca, în ciuda slăbiciunilor noastre, el să continue „să-și reverse bunătatea și dreptatea” peste noi, să ne scoată din întunericul necredinței.

Reține

Chiar dacă nu reușim să înțelegem toată evanghelia și toate parabolele Mântuitorului, sigur putem să-i înțelegem iubirea. Este suficient să privim spre Cruce, spre cel care s-a lăsat pironit pentru păcatele noastre.

oi, 24 iulie 2014 

Joi din saptamâna a 16-a de peste an
Ss. Sharbel Makhluf, pr. *; Cristina, fc. m.
Ier 2,1-3a.7-8.12-13; Ps 35; Mt 13,10-17

LECTURA I
M-au părăsit pe mine izvorul de apă vie şi-au săpat rezervoare sparte.
Citire din cartea profetului Ieremia 2,1-3.7-8.12-13
Domnul mi s-a adresat spunându-mi: 1 “Mergi şi strigă la urechile Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul: 2 «Mi-am adus aminte de gingăşia din anii tinereţii tale, de iubirea din vremea logodnei tale, când m-ai urmat în pustiu, într-un pământ necultivat. 3 Israel era o comoară sfântă pentru Domnul, pârga recoltei sale. Cine îndrăznea să mănânce din ea trebuia să ispăşească pentru aceasta; nenorocirea venea asupra lui» – spune Domnul. 7 Eu v-am dus într-o ţară ca o grădină, ca să vă înfruptaţi din roadele şi bunătăţile ei, dar numai cât aţi ajuns într-însa, voi aţi pângărit-o, aţi făcut din ţara mea un loc de sacrilegii. 8 Preoţii n-au întrebat: «Unde este Domnul?» şi apărătorii Legii nu mă mai cunoşteau, păstorii poporului s-au răsculat împotriva mea, profeţii au profeţit în numele zeului Baal şi au urmat zeii, care nu au nici o putere. 12 Voi cerurilor, îngroziţi-vă şi să se cutremure porţile voastre, spune Domnul. 13 Poporul meu a săvârşit o dublă nelegiuire: M-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie şi-au săpat rezervoare, rezervoare sparte, care nu pot ţine apa!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 35,6-7ab.8-9.10-11 (R.: 10a)
R.: Tu, Doamne, eşti izvorul vieţii!
6 Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri
şi fidelitatea ta depăşeşte norii.
7ab Dreptatea ta este ca munţii cei înalţi
şi judecăţile tale sunt ca adâncul mărilor. R.

8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule,
oamenii îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.
9 Se delectează la ospeţele bogate ale casei tale,
tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale. R.

10 Căci la tine este izvorul vieţii,
în lumina ta vom vedea lumina.
11 Continuă să-ţi reverşi bunătatea peste cei care te cunosc
şi dreptatea peste cei drepţi cu inima. R.

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului,dar lor nu li s-a dat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,10-17
În acel timp, 10 ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus: “Pentru ce le vorbeşti în parabole?” 11 El le-a răspuns: “Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat.12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi, dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua. 13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd, pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg.14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice: «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă, ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec». 16 Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 17 Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Cu ochii spre o “doamnă” ce vine dintr-un timp în care femeia se simțea împlinită când devenea model, nu fotomodel!

Posted by Laurentiu pe 23/07/2014

inger si demonSfânta Brigita, spre care Biserica ne invită să privim în această zi, vine dintr-un timp în care femeia se simțea împlinită când devenea model (nu fotomodel!): model pentru cei din jur, pentru copiii ei, model de sfințenie. A fi mamă, a fi o mamă-model, era o virtute, un scop, o împlinire. După cum o împlinire era și a te dedica slujirii celorlalți, fie prin viața consacrată contemplativă sau de apostolat.

Astăzi lucrurile par schimbate. Pentru mulți împlinirea vine nu prin formarea unui caracter, ci prin ajungerea la acel statut cunoscut de toți ca „femeia fatală”, femeia care domină, femeia emancipată, femeia care poate să aleagă dacă și cât și cum să fie mamă, să fie femeie, să fie soție etc. De fapt, nu vorbim doar despre femei, ci despre om în general. Nu se mai caută „omul model”, ci „omul fatal”, omul care poate totul și face doar ceea ce vrea și cum îi place.

Totuși, și astăzi Biserica încearcă să rămână fidelă chemării sale și pune în lumină ceea ce alții încearcă să uite sau să ascundă. În timp ce Biserica declară patroni ai Europei oameni de caracter și îi propune ca model de viață, noi ce fel de oameni căutăm să imităm? Cu cine vrem să ne asemănăm? Este adevărat că Isus Cristos este și rămâne pentru totdeauna modelul prin excelență. Însă de multe ori ne-ar prinde bine să privim și la cei care au reușit să-l imite, la cei care și-au trăit viața ca oameni de caracter, fiind oameni de rând, soție sau soț, mamă sau tată, laici sau clerici etc. Avem nevoie să redescoperim acei oameni care strălucesc fără să caute sau să facă senzaționalul. Strălucirea lor vine tocmai din caracterul pe care și l-au format: au refuzat compromisul, au iubit adevărul, au prețuit viața, au făcut binele, au cultivat frumosul.

Nu contează că suntem bărbați sau femei, că suntem căsătoriți sau celibatari, că suntem tineri sau bătrâni, săraci sau bogați. Nimic din toate acestea nu contează în drumul spre mântuire. Ceea ce contează este „să ne străduim întotdeauna să facem binele”, să căutăm să ne împlinim nu prin a fi „omul fatal”, ci „omul model”, omul de la care oricine are ceva de învățat, omul în care oricine poate întâlni prezența lui Dumnezeu. Lumea este plină de „femei fatale” și de „bărbați reușiți”, însă omenirea e însetată și are nevoie de „femeia model” și de „bărbatul de caracter”.

Reține

Modelul nostru nu trebuie să fie „omul ajuns”, ci omul prin care învățăm să ajungem la mântuire, femeile și bărbații care își trăiesc viața cucerind cerul, nu onorurile acestui pământ.

Miercuri, 23 iulie 2014 

Miercuri din saptamâna a 16-a de peste an
SS. BRIGITTA, calug., patroana a Europei; Ezechiel, profet
Idt 8,2-8 (1Tim 5,3-10); Ps 10; Lc 2,36-38 (Mt 5,13-16)

LECTURA I
Se temea mult de Dumnezeu.
Citire din cartea Iuditei 8,2-8
2 Manase, soţul Iuditei, din acelaşi trib şi din aceeaşi familie ca şi ea, a murit în timpul când se secera orzul. 3 Pe când supraveghea secerătorii pe câmp, a fost lovit de insolaţie, a căzut la pat şi a murit în oraşul său, Betulia, unde a fost înmormântat alături de părinţii săi. 4 Rămasă văduvă, Iudita a trăit singură, în casa ei, timp de trei ani şi şase luni. 5 Şi-a amenajat un cort pe terasa casei în care trăia împreună cu fiicele sale. 6 Ea şi-a pus o haină de pocăinţă şi purta îmbrăcăminte de văduvă. Postea în toate zilele, afară de sâmbăta şi ajunul sâmbetei, la lună nouă şi ajun de lună nouă precum şi în zilele de sărbătoare şi de bucurie ale poporului israelit. 7 Era frumoasă şi plină de farmec. Soţul ei îi lăsase aur, argint, slujitori, slujitoare, turme de vite şi ogoare pe care ea le stăpânea. 8 Nimeni nu putea spune ceva rău la adresa ei, pentru că ea se temea mult de Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:
LECTURA I

Văduva adevărată este aceea care a rămas singură şi care şi-a pus nădejdea în Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 5,3-10
3 Preaiubitule, ajută văduvele care nu au pe nimeni. 4 Dar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe că mai întâi ei au obligaţia să-i ajute pe cei din familia lor şi să întoarcă părinţilor lor ceea ce au primit de la ei, căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. 5 Femeia cu adevărat văduvă este aceea care a rămas singură şi care, punându-şi nădejdea în Dumnezeu, nu încetează de a se ruga cu stăruinţă noaptea şi ziua. 6 Dimpotrivă, aceea care duce o viaţă desfrânată, deşi trăieşte, ea este deja moartă. 7 Îndeamnă să facă toate acestea pentru ca să nu fie vrednică de dojană. 8 Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, mai ales de cei din propria familie, s-a lepădat deja de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 9 O femeie, ca să poată fi înscrisă în rândul văduvelor care au o răspundere în Biserică, trebuie să aibă peste şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele credincioşilor, să fi ajutat pe cei necăjiţi. Într-un cuvânt, să se fi străduit întotdeauna să facă binele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,1-2.10-11.12-13.14-15
R
.: Ascultă, Doamne, rugăciunea celor sărmani!

1
Pentru ce, Doamne, stai departe,
de ce te ascunzi la vreme de restrişte?
2 Cel Rău, în mândria lui, îl asupreşte pe cel sărman,
care cade în cursele pe care acesta i le întinde. R.

10 Cel Rău se năpusteşte, stă la pândă
şi cei săraci se prăbuşesc sub puterea braţului său.
11 El spune în inima lui: “Dumnezeu a uitat,
şi-a întors faţa şi nu mai vede”. R.

12 Scoală-te, Doamne Dumnezeule,
ridică-ţi mâna şi nu uita de cei sărmani.
13 De ce să-l dispreţuiască cel nelegiuit pe Dumnezeu,
spunând în inima lui: “Nu va cere socoteală”? R.

14 Dar tu vezi, tu iei în seamă truda şi durerea
şi le iei în mâinile tale.
În tine se abandonează cel nenorocit;
tu vii în ajutorul orfanului.
15 Zdrobeşte braţul celui păcătos şi a celui nelegiuit,
pedepseşte-i răutatea ca să nu mai fie. R.

ALELUIA Mt 5,8
(Aleluia) Fericiţi cei curaţi cu inima
căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ana vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,36-38
În acel timp, era la templu şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, ea nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 38Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 “Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,757 other followers

%d bloggers like this: