Doamne, dă-mi înţelepciune!


Rugaciune credinta scriptura„Dumnezeul părinţilor mei şi Domnul îndurării, *
care ai făcut toate prin cuvântul tău
și cu înţelepciunea ta l-ai rânduit pe om *
ca să stăpânească peste făpturile create de tine
și să cârmuiască lumea în sfinţenie şi dreptate *
și cu inimă nepărtinitoare să facă judecată,
dă-mi înţelepciunea care şade alături de tine pe tron *
și nu mă scoate din rândul fiilor tăi,
căci sunt slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale, †
om slab şi cu viaţă scurtă, *
puţin priceput pentru a înţelege judecata şi legile.

Căci chiar dacă ar fi cineva desăvârşit
între fiii oamenilor, †
dar dacă îi va lipsi înţelepciunea ta, *
va fi socotit ca un nimic.

Cu tine este înţelepciunea care cunoaşte faptele tale; *
când ai făcut lumea, ea era de faţă
și ştia ce este plăcut înaintea ochilor tăi *
și ce este drept potrivit poruncilor tale.

Trimite-o din cerurile tale sfinte, *
și trimite-o de pe tronul măririi tale,
ca să-mi stea alături şi să lucreze cu mine, *
ca să ştiu ce este plăcut înaintea ta.

Fiindcă ea ştie şi înţelege toate †
și mă va călăuzi în lucrările mele cu chibzuinţă *
și mă va ocroti cu slava sa”.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Înţ 9,1-6.9-11  – Doamne, dă-mi înţelepciune
„Vă voi da grai şi înţelepciune cărora nu le vor putea sta împotrivă… duşmanii voştri” (cf. Lc 21,15).


14 octombrie 2018 

† DUMINICA a 28-a de peste an
Sf. Calist I, pp. m.
Înţ 7,7-11; Ps 89; Evr 4,12-13; Mc 10,17-30 (10,17-27)

LECTURA I
Bogăţia am considerat-o nimic în comparaţie cu înţelepciunea.
Citire din cartea Înţelepciunii 7,7-11
M-am rugat şi mi-a fost dată priceperea, am invocat şi a venit la mine duhul înţelepciunii. 8 Am preferat-o sceptrelor şi tronurilor şi bogăţia am considerat-o nimic în comparaţie cu ea. 9 Nu am asemănat-o cu o piatră preţioasă, căci tot aurul, în văzul ei, este puţin nisip şi ca argila este considerat argintul înaintea ei. 10 Am iubit-o mai mult decât sănătatea şi frumuseţea şi am preferat să o am în locul luminii, căci strălucirea care vine de la ea este fără apus.
11 Au venit la mine toate cele bune împreună cu ea şi bogăţie fără măsură este în mâinile ei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 89(90),12-13.14-15.16-17 (R.: 14)
R.: Satură-ne cu bunătatea ta, Doamne, ca să tresăltăm de bucurie!

12 Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,
ca să dobândim înţelepciunea inimii!
13 Întoarce-te, Doamne; până când?
Ai milă de slujitorii tăi! R.

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
15 Umple-ne de veselie tot atâtea zile câte ne-ai umilit
şi tot atâţia ani câţi am văzut răul! R.

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta şi fiii lor, maiestatea ta.
17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A
Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până la despărţitura sufletului.
Citire din Scrisoarea către Evrei 4,12-13
Fraţilor, cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. 13 Şi nu este nicio creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia vom da cont.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Vinde ceea ce ai, apoi vino şi urmează-mă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,17-30
În timp ce Isus pleca la drum, un om a venit în fugă şi, îngenunchind, l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 18 Isus i-a zis: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Dumnezeu. 19 Cunoşti poruncile: «Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!»” 20 Atunci el i-a zis: „Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea”. 21 Isus, privindu-l fix, l-a îndrăgit şi i-a spus: „Un lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!” 22 Întristat de acest cuvânt, el a plecat abătut, pentru că avea multe bogăţii. 23 Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: „Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii!” 24 Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus, luând din nou cuvântul, le-a zis: „Copii, cât de greu este să se intre în împărăţia lui Dumnezeu! 25 Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 Iar ei erau peste măsură de uluiţi şi spuneau între ei: „Atunci, cine se poate mântui?” 27Privindu-i, Isus le-a spus: „Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 28 Petru a început să-i spună: „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat!” 29 Isus i-a zis: „Adevăr vă spun că nu este nimeni care a lăsat casă sau fraţi sau surori, sau mamă sau tată sau copii, sau ogoare pentru mine şi pentru evanghelie 30 şi să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, dar şi persecuţii, iar în veacul care va veni, viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului

Categorii:Lecturi, Rugaciune, ScripturaEtichete:, ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: