Adevărații creștini sunt ca Bartimeu


vindecarea orbului bartimeuLa o sfântă Liturghie, după proclamarea lecturilor sfinte, preotul i-a rugat pe copii să-l ajute să dea o definiție a creștinului plecând tocmai de la fragmentul evanghelic despre vindecarea orbului Bartimeu. Adunând răspunsurile variate ale copiilor, preotul se pregătea să concludă spunând că adevărații creștini sunt ca Bartimeu, se regăsesc cu adevărat în Bartimeu. La aceste cuvinte unul dintre copii a întrebat brusc: „Adică adevărații creștini sunt orbi?”. Vă dați seama cât de greu le-a venit celor din biserică, insclusiv preotului, să se abțină ca să nu izbunească în hohote de râs. Și ca să evite orice altă intervenție sau interpretare, preotul a spus imediat: „Nu, nu sunt orbi! Nicidecum! Ceea ce voiam să spun este altceva. Adevărații creștini sunt ca Bartimeu, adică trebuie să fie perseverenți, plini de credință și de smerenie și ”… Și înainte de a mai adăuga ceva s-a oprit și fața i s-a luminat brusc și a început să zâmbească. În timp ce liniștea învălui poporul prezent în biserică, preotul, privindu-l cu gingășie pe copilul care stârnise hohotele celor prezenți, a adăugat: „De fapt, ai dreptate, micuțule! Adevărații creștini sunt orbi ca Bartimeu: orbi vindecați! Da, a proclamat solemn preotul, adevărații creștini sunt orbi vindecați”.

Până la urmă acesta adevărul: suntem adevărați creștini numai după ce ne lăsăm vindecați de Cristos. El este singurul care, după ce ne-a purificat în baia botezului, alungă din viața noastră orbirea păcatului și face din noi adevărați creștini.

Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos suntem ajutați de harul divin ca să fim asemenea cu Bartimeu: smeriți înaintea celui Atotputernic și înaintea fraților noștri; plini de credință în prezența și puterea lui Dumnezeu; cuprinși de acea perseverență care nu renunță până nu aude mângâietoarele cuvinte rostite de un Dumnezeu milotiv: „Ce vrei să fac pentru tine?… Mergi, credinţa ta te-a mântuit” (Cfr. Mc 10,51-52).

Să ne întipărim în inimă acest dialog între Cristos – plin de iubire și atotputernic – și orbul Bartimeu, omul plin smerenie, credință și perseverență!

Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria să fim vindecați de orbirea noastră și să cântăm împreună cu ea „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu… căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt. Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el” (cfr. Lc1,46 su).


 

28 octombrie 2018 

† DUMINICA a 30-a de peste an
Ss. Simon şi Iuda, ap.
Ier 31,7-9; Ps 125; Evr 5,1-6; Mc 10,46-52

LECTURA I
Pe orbi şi pe şchiopi îi aduni din colţurile pământului.
Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9
Aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, chiuiţi de veselie pentru conducătorul neamurilor! Faceţi să se audă «Aleluia!» şi spuneţi: «Doamne, mântuieşte-l pe poporul tău şi pe restul lui Israel!» 8 Iată, îi aduc înapoi din ţara de nord, îi adun din colţurile pământului; printre ei sunt orbi, şchiopi, femei însărcinate şi care nasc: o mare adunare se întoarce aici. 9 Ei vin plângând şi rugându-se; îi conduc să meargă la torente de apă, pe
un drum drept pe care nu se vor poticni, pentru că eu voi fi un tată pentru Israel, iar Efraim va fi întâiul meu născut”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)
R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate.

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră
ca pâraiele în Negheb!
5 Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu bucurie. R.

6 Plecând, mergeau şi plângeau
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu strigăte de veselie,
purtându-şi snopii. R.

LECTURA A II-A
Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec.
Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-6
Fraţilor, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relaţiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranţă şi în rătăcire, întrucât şi el este cuprins de slăbiciune 3 şi din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate atât pentru popor, cât şi pentru sine. 4 Nimeni nu-şi ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron. 5 Tot la fel şi Cristos: nu şi-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: „Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut”; 6 după cum se mai spune în alt loc: „Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. 2Tim 1,10
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rabbuni, să-mi recapăt vederea!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52
În acel timp, ieşind din Ierihon Isus cu discipolii săi şi cu o mulţime numeroasă, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea lângă drum. 47 Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige şi să spună: „Fiul lui David, Isuse, îndură-te de mine!” 48 Mulţi îl certau ca să tacă, însă el striga şi mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!” 49 Oprindu-se, Isus a spus: „Chemaţi-l!” Şi l-au chemat pe orb spunându-i: „Curaj, ridică-te, te cheamă!” 50 Iar el, aruncându-şi haina, a sărit în picioare şi a venit la Isus. 51 Isus, întrebându-l, i-a zis: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a spus: „Rabbuni, să-mi recapăt vederea”. 52 Atunci Isus i-a zis: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit!” Îndată şi-a recăpătat vederea şi îl urma pe cale.

Cuvântul Domnului

Categorii:Predici si meditatiiEtichete:, , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: